Mål

vaasan_yliopisto_23.jpg

Servicegaranti

Vasa universitet utexaminerar experter och ledare med internationell kompetens. Forskningen vid Vasa universitet skapar ny kunskap när det gäller ledarskap i organisationer och processer samt utveckling av moderna och hållbara verksamhetsmodeller.

Vision 2013–2016

Vasa universitet är ett mångvetenskapligt affärsinriktat universitet med såväl nationell som internationell framgång samt med ett effektivt nätverk inom både utbildning och forskning.

Det förvaltningsvetenskapliga vetenskapsområdet ligger i topp bland de tre bästa i landet. Vi koncentrerar oss bl.a. på förvaltningsetik, och vi stärker ledarskapskompetensen inom den offentliga sektorn samt vetenskapsområdets roll inom Ledarskapsinstitutets verksamhet.

Det handelsvetenskapliga vetenskapsområdet befäster sin ställning bland de tre bästa i landet och stärker sin internationella verksamhet både inom forskning och forskarutbildning.

Vetenskapsområdet språk och kommunikation utmärks av sina två specialområden språkbad och fackspråklig kommunikation. Vi svarar mot behovet av kommunikation inom olika organisationer, och vi är den ledande språkbadsprofilerade utbildaren när det gäller språk och kommunikation. Språkbadsforskningen är internationell. I vår utbildning stärker vi ekonomisk kompetens och lokalt högskolesamarbete.

Vetenskapsområdet teknik har tyngdpunkten på spridd energiproduktion. Vetenskapsområdet stärker sin ställning bland landets främsta utbildare och forskare på energins område. Vi utvecklar utbildning, forskning och laboratorier samt utnyttjar möjligheter till forskningsfinansiering.

Updaterad 2017-05-29 - Verkkotoimitus
Login