Forskningsservice

palvelut.jpg

Vasa universitet erbjuder forsknings- och utvecklingsarbete som riktar sig till samhället. Detta sker i huvudsak via Levón-institutet. Levón-institutet som är en fristående institution vid Vasa universitet, som i enlighet med universitetets strategi främjar livslångt lärande, stöder utvecklande av företag, organisationer och regioner samt ökar dessas konkurrenskraft med hjälp av konkreta forskningsresultat inom universitetets tyngdpunktsområden.

Levón-institutet organiserar externt finansierade forsknings-, utbildnings- och utvecklingstjänster i samarbete med olika samarbetsparter. Vi idkar forskning som utgår från kundens behov.  Forskningen är projektbaserad och forskningsresultaten rapporteras enligt kundens önskemål.

Forskningsverksamheten koncentrerar sig på regionala och nationella utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsprojekt. Centrala forskningsområden är ledarskap, engergi, landsbygds- och regional utveckling samt utvärderingsforskning. Dessutom utför Levón-institutet  marknadsundersökningar och andra utredningar.

Forskningen är vanligen kopplad till ett utvecklingsperspektiv. Det finns därför möjlighet att på basis av forskningen genomföra reformer och starta utbildningsprogram. Vi betonar individens och organisationens gemensamma utveckling, organsationernas utvecklingsarbete och samordning av utbildning samt praktisk tillämpning av kunskap. Vi erbjuder möjlighet till öppen interaktion och personlig utveckling i likasinnade grupper. Våra program främjar också bildande av nätverk

Du kan också bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med universitetets fakulteter och andra forskningsenheter. Mer information hittar du under rubriken Forskningssamarbete.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2012-12-13 - Verkkotoimitus
Login