Fristående institutioner

Levón-institutet

Levón-institutet organiserar externt finansierade forsknings-, utbildnings- och utvecklingstjänster.

Öppna universitetet är en del av Levón-institutet. Öppna universitetet ger undervisning på universitetsnivå till alla intresserade oberoende av utbildning eller ålder.

Tritonia, vetenskapliga biblioteket och EduLab

Vasa vetenskapsbibliotek Tritonia är ett gemensamt bibliotek för Vasa universitet, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademis och Hankens enhet i Vasa. Biblioteket betjänar studenterna, lärarna och forskarna vid dessa högskolor. Det är öppet också för alla andra som söker information.

Updaterad 2019-01-17 - Verkkotoimitus
Login