Nordisten

Nordisten är en tidskrift för studenter och anställda vid enheten för nordiska språk, samt för enhetens samarbetspartners och andra intresserade.

I tidskriften kan du läsa om forskning och övriga aktiviteter vid enheten från både studenternas och personalens perspektiv.

Du kan gärna bidra med en egen text till nästa utgåva!

Kontakta Kim Sandvad West per e-post: kimsawe(at)uva.fi.

 

Arkivet

Updaterad 2013-11-01 - Filosofinen tiedekunta
Login