panorama_fabriikki_syksy2.JPG

Filosofiska fakulteten

En ansvarsfull aktör inom samhällelig humanism

Finlands konkurrenskraft och framgång kräver experter som inser betydelsen av samhällelig humanism för beslutsfattandet i företag och förvaltning. I den samhälleliga humanismens kärna finns rättvisa, vidsynthet, tolerans och hållbar utveckling. Det här är utgångspunkten för den filosofiska fakultetens strävan att främja idén om ett modernt bildningsuniversitet, där överraskande kombinationer av vetenskapsområden skapar nya strömningar inom kreativitet och utsikter för en bättre värld.

Bildningen bygger på ett fördomsfritt anammande av kunskap och en förmåga att kombinera saker på ett överraskande sätt. Filosofiska fakulteten är en helhet som består av flera olika vetenskapsområden. Kärnan i innehållet är fackspråk, språkbad, offentlig förvaltning och kommunikation. Vetenskapsgrunden ger goda möjligheter till kombinationspedagogik och insiktsfulla ouvertyrer inom forskning.

Målet är att utbilda en internationellt inriktad intelligentia som förstår de nationella, provinsiella och lokala sambanden som inlärts.  Vid filosofiska fakulteten växer akademiska medborgare för det nya årtusendet. De kan agera i olika miljöer och lära sig av nya influenser. Även studerande inom humaniora och förvaltningsvetenskaper bör inse sambanden till näringslivet och ekonomin inom sina vetenskapsområden. Därför ingår även företagsekonomiska aspekter i vår undervisning och forskning.

Updaterad 2017-11-03 - Verkkotoimitus
Login