Dekaner

Dekanus är ledare för den egna fakulteten och ansvarar för utvecklandet av dess verksamhet och resultat. Dekanerna ingår i universitetets ledningsgrupp. Dekanerna utses av universitetets rektor för två år åt gången.

Lehtonen_Tommi.JPG

Filosofiska fakulteten

Filosofiska fakultetens dekanus är professor Tommi Lehtonen.

e-post: förnamn.efternamn(at)uva.fi

 

Larimo_Jorma.jpg

Handelsvetenskapliga fakulteten

Handelsvetenskapliga fakultetens dekanus är professor Jorma Larimo.

e-post: förnamn.efternamn(at)uva.fi

 

Sottinen_Tommi dekaani.jpg

Tekniska fakulteten

Tekniska fakultetens dekanus är professor Tommi Sottinen.

e-post: förnamn.efternamn(at)uva.fi

Updaterad 2018-01-19 - Verkkotoimitus
Login