Styrelsen

hallitus_2018-web.jpg

Vasa universitets styrelse består av nio medlemmar, av vilka fem kommer utifrån och fyra från universitetssamfundet. Externa medlemmar är Johnny Åkerholm (ordförande), Eero Kasanen, Anne Korkiakoski och Kaisa-Leena Lintilä. Interna medlemmar är Jussi Kantola, Merja Koskela, Kim Kujala och Janne Koljonen.

Som styrelsens sekreterare fungerar universitetets jurist Samu Leskinen.

Kontaktperson: Ledningsassistent Anne Sved, förnamn.efternamn(at)uva.fi

Updaterad 2018-02-21 - Verkkotoimitus
Login