Organisation

Vasa universitets högsta beslutande organ är styrelsen, som genom val utses av universitetskollegiet. Universitetets verksamhet leds av rektor, som väljs av styrelsen. I detta arbete får rektor stöd av en ledningsgrupp, som består av rektor i egenskap ordförande samt prorektor och dekanus för respektive akademisk enhet. Rektor kan även kalla andra medlemmar till ledningsgruppen.

Vasa universitet har fyra akademiska enheter som svarar för undervisning och forskning.

Fristående institutioner vid Vasa universitet är Levón-institutet, språkcentret Linginno och vetenskapsbiblioteket Tritonia. Verksamheten vid de fristående institutionerna leds av en för uppgiften utsedd chef.

Enheten Universitetstjänster erbjuder fakulteterna nödvändiga förvaltningstjänster.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-02-18 - Verkkotoimitus
Login