Organisation

Vasa universitets högsta beslutande organ är styrelsen, som genom val utses av universitetskollegiet. Universitetets verksamhet leds av rektor, som väljs av styrelsen. I detta arbete får rektor stöd av en ledningsgrupp, som består av rektor i egenskap ordförande samt prorektor och dekanus för respektive fakultet. Rektor kan även kalla andra medlemmar till ledningsgruppen.

Vasa universitet har tre fakulteter som svarar för undervisning och forskning. Dessa är filosofiska, handelsvetenskapliga och tekniska fakulteten. För fakultetsförvaltningen svarar fakultetsrådet och dekanus vid respektive fakultet.

Fristående institutioner vid Vasa universitet är Levón-institutet och vetenskapsbiblioteket Tritonia. Verksamheten vid de fristående institutionerna leds av en för uppgiften utsedd chef.

Enheten Universitetstjänster erbjuder fakulteterna nödvändiga förvaltningstjänster.

Updaterad 2018-02-15 - Verkkotoimitus
Login