Historia

1966 - Statsrådet beslutar om grundande av en handelshögskola i Vasa.
1968 - De första studenterna påbörjar sina studier vid Vasa handelshögskola i september på Rådhusgatan i handelsläroverkets gårdsbyggnad. Vid läroinrättningen kan man avlägga ekonom- och korrespondentexamen, men inte kandidatexamen, licentiatexamen eller doktorsexamen. Som rektor fungerar Tryggve Saxén.
1970 - Rätt att avlägga kandidat- och licentiatexamen samt att erhålla ekonomie doktors grad.  Mauri Palomäki blir rektor.
1971 - De första ekonomerna och korrespondenterna utexamineras.
1973 - De första kandidaterna utexamineras.
1975 - Den första licentiaten och doktorn utexamineras.
1980 - Namnet ändras till Vasa högskola, när den humanistiska utbildningen inleds med utbildningsprogrammet för översättare. Den förvaltningsvetenskapliga utbildningen inleds i början av 1980-talet.
1987 - Ilkka Virtanen blir rektor.
1988 -
-
-
Den första promotionen.
De första studenterna flyttar till Brändö.
Den teknisk-ekonomiska utbildningen av industriekonomer inleds
1990 - De första diplomingenjörsstudenterna påbörjar sina studier (i samarbete med Tekniska Högskolan).
1991 - Namnet ändras till Vasa universitet.
1994 -
-
Universitetet flyttar till nya utrymmen i Brändö.
Ari Salminen blir rektor.
1996 - Den tekniska forskningscentralen Technobothnia startar sin verksamhet i bomullsfabrikens gamla spinneri.
1998 -
-
Den andra promotionen.
Matti Jakobsson blir rektor.
2001 - Vetenskapsbiblioteket Tritonia färdigställs.
2004 - Rätt att avlägga diplomingenjörsexamen.
2006 - Den tredje doktorspromotionen.
2010 - Vasa universitet inleder sin verksamhet i enlighet med den nya universitetslagen.
2011 - Den fjärde doktorspromotionen.
2015 -

Suvi Ronkainen blir rektor.

2017 - Jari Kuusisto blir rektor.

 

Se närmare: Katajamäki, Hannu (1998). Oman alueensa yliopisto: Vaasan yliopiston kolme vuosikymmentä. Vaasa: Vaasan yliopisto.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2018-11-26 - Verkkotoimitus
Login