Fakta

Vasa universitet i ett nötskal

2013 2014 2015
Studenter 4911 5020 5048
Nya studenter 902 941 894
Examina 897 936 1020
Högre högskoleexamina 447 453 521
Doktorexamina 17 26 24
Personal
518 501 498
Lärare och forskare
328 331 326
Övrig personal
190 170 172
Internationell personal 64 69 70
Vetenskapliga publikationer 513 539 418
Internationellt studentbyte
Studenter från Vasa universitet vid utländska universitet
217 261 255
Utbytesstudenter vid Vasa universitet
187 213 203
Utländska examensstuderande
Studerar för högre högskoleexamen
320 331 295
Studerar för postgradual examen
79 84 87
Kostnader
Sammanlagda kostnader (mn euro)

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-06-20 - Verkkotoimitus
Login