Universitetets kontaktuppgifter

Postadress

Vasa universitet
PB 700
65101 Vasa

Besöksadress
Wolffskavägen 34
65200 Vasa

Telefonväxel: 029 449 8000
Fax: (06) 324 8208

E-postadresser: förnamn.efternamn@univaasa.fi
Personsökning

Faktureringsadress:
Vi tar endast emot nätfakturor. Post- eller besöksadresserna är inte i bruk för dem.

Beställarens namn och numret på kostnadsstället eller projektet skall ange vid beställning och skall framkomma även i fakturan.

E-fakturor till adressen:
Operator: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
EDI-kod: 003702095998

Om ni inte kan skicka nätfakturor från ert faktureringssystem kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen. Via leverantörsportalen kan man skapa och skicka fakturor i elektroniskt format och undvika leveranskostnaderna för pappersfakturor.

Faktureringsadress och info för leverantörer 

Updaterad 2019-12-03 - Verkkotoimitus
Login