Universitetets kontaktuppgifter

Postadress

Vasa universitet
PB 700
65101 Vasa

Besöksadress
Wolffskavägen 34
65200 Vasa

Telefonväxel: 029 449 8000
Fax: (06) 324 8208

E-postadresser: förnamn.efternamn@univaasa.fi
Personsökning

Faktureringsadress:
Fakturor till universitetet måste sändas endast till adresserna nedan. Post- eller besöksadresserna är inte i bruk för dem.

Beställarens namn och numret på kostnadsstället eller projektet skall ange vid beställning och skall framkomma även i fakturan.

E-fakturor till adressen:
Operator: Opus Capita Solutions Oy (välittäjätunnus E204503)
EDI: 003702095998

Pappersfakturor sänds till adressen: 
Vaasan yliopisto
PL 90506
01051 Laskut

Obs! Det ska finnas adress både på kuvertet och fakturan på pappersfakturorna.

Tritonia, Vasa vetenskapliga bibliotek och EduLab
PB 331 (Universitetsstranden 7)
65101 Vasa

Levón-institutet
PB 700 (Wolffskavägen 35)
65101 Vasa

Updaterad 2019-11-14 - Verkkotoimitus
Login