Om universitetet

Vasa universitet utexaminerar ansvarsfulla experter och ledare med internationell kompetens.

Universitetets vetenskapsområden är

  • Förvaltningsvetenskaper
  • Handelsvetenskaper
  • Språk och kommunikation
  • Tekniska vetenskaper

Vasa universitets strategiska tyngdpunktsområden omfattar finansiering, ledarskap, energi och flerspråkighet. Inom både undervisning och forskning har vi valt att lägga tyngdpunkten på mångvetenskapliga teman som vi speciellt koncentrerar oss på.

Vår forskning ligger i tiden och vi forskar i ämnen som är relevanta för samhället och företagslivet. Vi svarar även mot dagens behov genom att ge alla våra studerande en bred kompetens inom ekonomi samt förtrogenhet med internationellt arbete. Universitetets styrka är en gemenskap och samsyn, som främjar mångsidiga studier och ger en god grund för ansvarsfulla uppgifter i arbetslivet.

Updaterad 2018-01-10 - Verkkotoimitus
Login