Utbildning

Vasa universitet utbildar experter för framtidens behov. Hos oss kan du avlägga kandidatexamen, magisterexamen, diplomingenjörsexamen eller doktorsexamen. Du kan också studera vid det öppna universitetet, och om du redan är aktiv i arbetslivet kan du skaffa dig fortbildning genom studier vid Levón-institutet. Vi erbjuder även flera helt engelskspråkiga magisterprogram.

De som utexamineras från Vasa universitet har lätt att få arbete. Arbetsgivarna uppskattar våra utbildningar för att vår undervisning svarar mot de krav som dagens samhälle ställer. Alla examina innehåller studier i affärsverksamhet. Campusområdet erbjuder dessutom en äkta internationell miljö, och det finns goda möjligheter till utbytesstudier som ger en god vägkost för abetslivet.

Den utbildning som ges vid universitetet grundar sig på vetenskaplig forskning. Vi för en ständig dialog med det omgivande samhället och företagslivet, för att vi även i fortsättningen ska kunna förmedla den nyaste kunskapen till konkret nytta för samhället.

Updaterad 2018-02-12 - Verkkotoimitus
Login