• Människor
  • Flygfoto
  • Levón

Nyheter

Lähiö-Inno startar i höst – i fokus för det nya forskningsprojektet är segregationsutvecklingen i Vasa

Postad 2020-06-25.

panorama_img_1989-lahi-inno-vaaka.jpg

Vasa universitet börjar undersöka hur man kan lindra områdesvis segregation och hur man genom användarinnovationer kan engagera invånare. Projektet som universitetets forskare har utarbetat, valdes till miljöministeriets nationella förortsprogram 2020–2022: Platsbaserade innovationer i utvecklingen av bostadsområden – En undersökning som berör Olympiakvarteret och Korsnäståget i Vasa.