• Människor
  • Flygfoto
  • Levón
Ministeri Jaakko Nummisen ja hänen puolisonsa filosofian maisteri Maija Nummisen kirjasto siirtyvät lahjoituksena V… https://t.co/yUuyx8yJxP

Nyheter

Stora ändringar krävs då det gäller trafik och mobilitet i Vasa för att bromsa klimatförändringen

Postad 2019-05-15.

panorama_lotta-pitkanen-vaasa-murrosareena.jpg

För att bromsa klimatförändringen måste vi även i Vasa hitta nya lösningar och ändra våra vanor. Vasa omställningsarena – en serie workshoppar som arrangerats av Vasa universitet – har utarbetat fyra omställningsvägar och 26 omedelbara omställningsåtgärder mot en mer hållbar trafik och mobilitet. Som omställningsmål satte arenan upp bland annat en fyrdubbling av användningen av kollektivtrafik och en tredubbling av andelen cykeltrafik i Vasa fram till år 2035.