• Människor
  • Flygfoto
  • Levón
@SuviEriksson Tässä vielä professori Riitta Viitalan luennon "Henkilöstöjohtaminen ja muuttuva työelämä" -esitys:… https://t.co/6njCo9ancP

Nyheter

Disputation: Poliser har bristfällig språkkompetens

Postad 2017-12-11.

panorama_sanna_heittola_lowres.jpg

Poliser som arbetar vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland har inte den språkkompetens som krävs i språklagstiftningen. Det framgår av filosofie magister Sanna Heittolas doktorsavhandling.

– Endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna uppskattar att de kan svenska tillräckligt bra för att kunna sköta sitt arbete även på svenska, berättar Heittola som disputerar vid Vasa universitet.