Huom! Valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020. Muutokset koskevat myös valintakokeita. Uudet päivitetyt valintaperusteet löydät täältä.

  Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan on tullut jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa hakijapalveluihin 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Mikäli olet hakenut yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja päätös ovat voimassa myös muuttuneilla valintaperusteilla. Yksilöllisenä järjestelynä myönnetty lisäaika suhteutetaan kuitenkin uuteen kokeen kestoon.

  Jos muuttuneiden valintakoejärjestelyjen myötä ilmenee uudenlaisia tarpeita yksilöllisille järjestelyille, ota välittömästi yhteys Vaasan yliopiston hakijapalveluihin: hakijapalvelut(at)univaasa.fi

  Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

  Vaasan yliopisto toteuttaa esteettömyyttä myös opiskelijavalinnassa ja valintakokeiden järjestelyissä ja noudattaa valtakunnallisen korkeakoulujen esteettömyyshankkeen (ESOK) Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia.

  Yksilölliset järjestelyt

  Mikäli valintakokeeseen osallistuja tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä (lisäaikaa, irtopöydän, valintakoekysymykset suuremmalla fontilla tai pistekirjoituksella, jne.), hänen tulee ottaa yhteyttä hakijapalveluihin tarvittavien järjestelyjen aloittamiseksi.

  Yksilöllisten järjestelyjen pyyntölomakkeessa on:

  • kerrottava millaisia järjestelyitä hakija tarvitsee
  • oltava liitteenä kopio lääkärintodistuksesta tai muusta vastaavasta asiantuntijan antamasta todistuksesta, joka osoittaa yksilöllisten järjestelyiden tarpeen.

  Pyynnön liitteenä toimitettuja dokumentteja käytetään ainoastaan valintakoejärjestelyissä. Hakijan on myös ilmoitettava hakijapalveluihin, mikäli hän tarvitsee terveyssyistä valintakokeen aikana välipalan tai lääkitystä.

  • Viestintätieteiden sekä tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen valintakokeeseen hakevien on huomattava, että yksilöllisiä järjestelyitä tarvitsevien tulee tehdä koe Vaasassa.
  • Hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuva voi pyytää yksilöllisiä järjestelyjä siitä yliopistosta, jossa tekee valintakokeen (Vaasa tai Tampere)
  • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa pyyntö yksilöllisistä järjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jossa hakija tekee valintakokeen. Jos teet valintakokeen Vaasan yliopistossa, palauta pyyntölomake alla mainittuun osoitteeseen.

  • Teknillisen alan DIA-yhteisvalinnassa yksilöllisten järjestelyiden pyyntölomake löytyy sähköisenä yhteisvalinnan omalta sivulta ja se käsitellään yhteisvalintaa koordinoivassa Aalto-yliopistossa. Pyyntölomake tulee lähettää 18.3.2020-8.4.2020 välisenä aikana.

   

  Hakemuksen toimittaminen

  Pyyntölomake valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä tulee toimittaa kevään 2020 yhteishaussa 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

  Vaasan yliopiston hakukohteissa (pl. Energia- ja informaatiotekniikan hakukojhteet*) hakija toimittaa yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyyntölomakkeen (lomakelinkki on oikealla laatikossa) ja tarvittavat todistukset Vaasan yliopiston hakijapalveluiden sähköpostiosoitteeseen: hakijapalvelut(at)univaasa.fi

  Valintakokeen yksilöllisissä järjestelyissä yhteyshenkilönä toimii hakijapalveluiden asiantuntijat, puh. 029 449 8005