Valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020. Muutokset koskevat myös valintakokeita. Uudet päivitetyt valintaperusteet löydät täältä.

  Valintakoe on kaksivaiheinen.Voidakseen tulla valituksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin. Valintajärjestys määräytyy kaksivaiheisen valinkokeen yhteispistemäärän perusteella.

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe sisältää verkkojulkaisuun perustuvan koeosion ja toinen vaihe aineistokokeen.

   

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään maanantaina 1.6.2020 klo 12.00-14.00 etäkokeena.

  Kaikki hakemuksensa jättäneet osallistuvat valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

  Valintakokeen ensimmäistä vaihetta varten hakija tarvitsee internetyhteyden ja tietokoneen.

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe sisältää verkkojulkaisuun perustuvan koeosion ja edellyttää verkkojulkaisun hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista. Verkkojulkaisu on julkaistu 31.3.2020. Valintakokeen avulla arvioidaan tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioonottamista. Verkkojulkaisu saa olla käytettävissä ensimmäisen koeosion ajan.

  Valintakoekysymykset, vastauslomake ja hakijan ohje kokeen palauttamiseksi löytyvät ownCloudista. Valintakoekysymykset julkaistaan ownCloudissa 1.6.2020 klo 12.00. Vastauslomake ja hakijan ohje ovat heti saatavilla ownCloudista.

  Ensimmäisen vaiheen valintakokeen koevastaus kirjoitetaan ownCloudista valmiina saatavalle rtf-muodossa olevalle vastauslomakkeelle, johon merkitään lisäksi nimi, henkilötunnus ja tehtävän numero. Valmis vastaus on tallennettava omalla nimellä esim. meikäläinen_maija_tehtava1 samassa muodossa eli rtf-muodossa. Valmis vastaus ladataan ja lähetetään lopuksi Oma Opintopolku-järjestelmään henkilökohtaiselle omalle hakemuksellesi. Löydät viestintätieteiden valintakoetehtävän latauspaikan hakemukseltasi kohdasta ”Vaasan yliopiston valintakoetehtävät”. Lataa rtf-muodossa oleva vastausdokumenttisi liitepyyntöön, jonka nimi on ”Viestintätieteiden kandidaattiohjelman valintakoetehtävä”.

  Tutustu ennen valintakoetta ”Vastauksen palauttaminen Opintopolkuun” –ohjeeseen ownCloudissa ja varmista, että pääset kirjautumaan hakemuksellesi Oma Opintopolussa. Liitepyyntö ei näy Opintopolussa vielä, vaan tulee näkyville Opintopolkuun viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Käy silloin katsomassa valmiiksi paikka, minne vastaukset tulee kokeen päätteeksi ladata. Testaa myös ennen koetta ownCloudissa saatavilla olevan rtf-muotoisen vastauslomakkeen tallentamista samassa muodossa. Koetilanteessa vastauksen lataamiseen ja lähettämiseen on varattu aikaa 15 minuuttia eli lataa ja lähetä valmis vastaus ennen klo 14.15. Vastausta ei voi lähettää määräajan päättymisen jälkeen. On sinun vastuullasi, että lataat Opintopolkuun oikeat tiedostot oikeassa muodossa. Mikäli emme saa lataamaasi tiedostoa auki tai olet ladannut väärän tiedoston, kyseistä tehtävää ei voida arvioida eikä huomioida valinnassa.

  Mikäli sinulla on kokeen aikana teknisiä ongelmia, voit olla yhteydessä puhelimitse numeroon 029 449 8005.

  Yksilöllisiä järjestelyjä (esimerkiksi lisäaikaa) saaneet saavat järjestelyistä henkilökohtaisen viestin ennen valintakoetta.

   

  Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 17.6.2020 klo 12.00-14.00 sähköisenä etäkokeena.

  Kokeeseen kutsuminen

  Toiseen vaiheeseen kutsutaan enintään 50 kokeen ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli usealla hakijalla on ensimmäisen vaiheen jälkeen samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, toiseen vaiheeseen ei hyväksytä em. hakijoita. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan hakijat erikseen ja heille ilmoitetaan 12.6. tarkemmat koeohjeet henkilökohtaisesti Opintopolussa hakijan hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiin. Myös ei-kutsuttaville ilmoitetaan. Jos et ole saanut viestiä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarkista ensin roskapostikansiosi ja ota tarvittaessa yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@univaasa.fi.

  Seuraathan sähköpostiasi ja luethan saamasi viestit erittäin tarkasti.

  Ennen koetta

  Kokeen toiseen vaiheeseen kutsuttu hakija tarvitsee tietokoneen, toimivan ja luotettavan internet-yhteyden, tekstinkäsittelyohjelman, mikrofonin, kaiuttimet (tai kuuloke-mikrofoniyhdistelmän) sekä joko tietokoneeseen kiinteästi liitetyn tai erillisen webkameran. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella, tabletilla tai muulla mobiililaitteella.

  Lisäksi hakijoiden on valvontaa varten asennettava tietokoneelleen Zoom-sovellus ja testattava video- ja ääniyhteyden toimivuus omalla laitteistollaan etukäteen. Hakija vastaa itse em. laitteiden ja ohjelmien toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Tarkempi ohjeistus Zoom-sovelluksen käyttöön valintakoetilanteessa lähetetään toisen vaiheen kutsun yhteydessä.

  Valintakokeen toisen vaiheen suorittaminen

  Valintakokeen toinen vaihe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon.

  Toisen vaiheen valintakokeen koevastaus kirjoitetaan rtf-muodossa olevalle vastauslomakkeelle. Valmis vastaus ladataan ja lähetetään lopuksi Oma Opintopolku -palveluun henkilökohtaiselle omalle hakemuksellesi. Palautus tapahtuu samalla tavalla kuin kokeen ensimmäisessä vaiheessa.

  Tarkempi ohjeistus valintakokeen suorittamisesta lähetetään toisen vaiheen kutsun yhteydessä.