Kandidaattiohjelmien valintakoekysymykset julkaistaan tällä sivulla

  Energia- ja informaatiotekniikka (TkK ja DI)

  • Diplomi-insinöörikoulutus, teknillisen alan DIA-yhteisvalinta 2020

  Hallintotieteet (HTK ja HTM)

  Vuoden 2020 hallintotieteiden valintakoe

  Kauppatieteet (KTK ja KTM)

  • Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
   2020-2005

  Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede (KTK ja KTM)

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma

  Viestintätieteet (HuK ja FM)

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

  Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma


  Maisterihaun valintakokeiden/

  esitehtävien kysymykset

  Tekniikka (DI)

  • Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelma
   2019 (esitehtävät)
   2018 (esitehtävät)
   2017 (esitehtävät)
   2016 (esitehtävät)