Valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020. Muutokset koskevat myös valintakokeita. Uudet päivitetyt valintaperusteet löydät täältä.

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen valintakokeet järjestetään kaksiosaisina etäkokeina sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin. Lopullinen valintajärjestys määräytyy valintakokeen molempien vaiheiden yhteispisteiden perusteella.

  Valintakokeessa mitataan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä omaksua ja käsitellä uutta tietoa.

   

  Valintakokeen ensimmäinen osa järjestetään 1.6.2020 klo 12.00-14.00 sähköisenä etäkokeena.

  Valintakokeen ensimmäisessä osassa käytetään ammattikorkeakoulujen koejärjestelmää. Kokeen pituus on kaksi tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Kaikki hakemuksensa jättäneet hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa, voivat osallistua valintakokeen ensimmäiseen osaan. Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen osan suorittamista varten on lähetetty hakijoille 18.5.2020. Ensimmäiseen koeosioon osallistuva tekee kokeen omalla tietokoneellaan, jossa on oltava toimiva internet-yhteys. Koetta ei voi tehdä mobiililaitteella. Koejärjestelmässä vastaat tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen omiin valintakoekysymyksiin. Valintakokeen ensimmäinen vaihe koostuu päättelytehtävistä, joihin ei ole etukäteismateriaalia. Koe sisältää monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä.

  Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Lue koejärjestelmän käyttöön liittyvät ohjeet huolellisesti etukäteen osoitteessa: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/. Ohjeissa on lisätietoa mm. järjestelmävaatimuksista, kirjautumisesta kokeeseen sekä toimintaohjeita kokeeseen.

  Saat henkilökohtaisen kutsuviestin valintakokeeseen Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolme päivää ennen koetta. Kutsuviestissä on henkilökohtainen kirjautumislinkkisi järjestelmään sekä henkilökohtainen kirjautumisaika, jolloin järjestelmään tulee kirjautua. Kokeeseen kirjautuminen on porrastettu ja kirjautuminen tulee tehdä sinulle lähetetyssä kutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi kokeen koko suoritusaika (2h). Koe alkaa klo 12.00. Sinulle lähetetyn sähköpostin lisäksi löydät henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi.

   

  Valintakokeen toinen osa järjestetään 15.6.2020 klo 12.00-14.00 sähköisenä etäkokeena.

  Kokeeseen kutsuminen

  Toiseen osaan kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Tasapisteissä kaikki tasapisteiset hakijat hyväksytään suorittamaan valintakokeen toinen osa. Toiseen osaan päässeet hakijat kutsutaan erikseen. Kutsu ja tarkemmat ohjeet on lähetetty Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 10.6. sekä henkilökohtainen koelinkki on lähetetty 11.6. Myös ei-kutsuttaville on ilmoitettu. Jos et ole saanut viestiä, tarkista ensin roskapostikansiosi ja ota tarvittaessa yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@univaasa.fi.

  Ennen koetta

  Kokeen toiseen osaan kutsuttu hakija tarvitsee tietokoneen, toimivan ja luotettavan internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet (tai kuuloke-mikrofoniyhdistelmän) sekä joko tietokoneeseen kiinteästi liitetyn tai erillisen web-kameran. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella, tabletilla tai muulla mobiililaitteella. Lisäksi hakijoiden on valvontaa varten asennettava tietokoneelleen Zoom-sovellus ja testattava video- ja ääniyhteyden toimivuus omalla laitteistollaan etukäteen. Testaa Zoomin ja yhteyksien toimivuus ajoissa! Hakija vastaa itse em. laitteiden ja ohjelmien toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

  Tarkempi ohjeistus Zoom-sovelluksen käyttöön valintakoetilanteessa on lähetetty 2. osan kutsun yhteydessä. Sinun on valmistauduttava pitämään video- ja ääniyhteyttä auki koko kokeen suorittamisen ajan. Sinun on avattava video- ja ääniyhteys Zoom-sovelluksen kautta viimeistään 10 minuuttia ennen kokeen alkua. Lisäksi mikäli sinut on kutsuttukokeen 2. osaan, sinun tulee ladata hakemuksellesi kopio henkilöllisyystodistuksestasi (ajokortti, henkilökortti tai passi) Opintopolussa 12.6. klo 12.00 mennessä. Mikäli et lataa kopiota henkilöllisyystodistuksesta Opintopolkuun määräaikaan mennessä, et voi osallistua kokeeseen.

  Valintakokeen 2. osan suorittaminen

  Valintakokeen toinen osa suoritetaan vastaamalla koekysymyksiin Webropol –lomakejärjestelmässä. Webropol toimii internet-yhteydellä verkkoselaimessa eikä sitä varten tarvitse ladata erillistä sovellusta. Koe sisältää monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä sekä avoimia vastaustehtäviä ja/tai esseekysymyksiä. Koekysymykset perustuvat kokeessa toimitettavaan aineistoon. Kokeeseen ei ole etukäteismateriaalia. Valintakokeen toiseen osaan kutsutuille on lähetetty henkilökohtainen koelinkki 11.6. Webropol-lomake aukeaa kokeen alkaessa maanantaina 15.6.2020 klo 12.00. Koeaikaa on kaksi tuntia. Lomake sulkeutuu klo 14.00, eli lomake, johon olet täyttänyt koevastauksesi, tulee palauttaa ”Lähetä vastaus” -painikkeesta ennen klo 14.00. Koevastausta ei voi lähettää enää lomakkeen sulkeutumisen jälkeen. Yksilöllisiä järjestelyjä (esimerkiksi lisäaikaa) hakeneet saavat koeajastaan henkilökohtaisen viestin ennen valintakoetta.

  Mikäli sinulla on kokeen aikana teknisiä ongelmia, voit olla yhteydessä hakijapalveluihin, puh. 029 449 8005.