Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaperusteisiin on tullut muutoksia 29.4.2020. Muutokset koskevat myös valintakokeita. Uudet valintakoetiedot löydät osoitteesta kauppatieteet.fi

  Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

  Valintakoe on kaksivaiheinen. Molemmat vaiheet perustuvat aiemmin ilmoitettuihin lukion opetussuunnielman mukaisiin oppimääriin.

  Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin.


  Valintakokeen ensimmäinen vaihe pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 12:00-13:30.

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena käyttäen ammattikorkeakoulujen koejärjestelmää. Kokeen pituus on puolitoista tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti.

  Valintakoe suoritetaan hakijan omalla tietokoneella. Hakijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on valintakoepäivänä käytössäsi koejärjestelmän vaatimukset täyttävä tietokone. Hakija saa henkilökohtaisen kutsuviestin valintakokeeseen kolme arkipäivää ennen koetta sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella.

  Kutsuviestissä tulee olemaan henkilökohtainen kirjautumislinkki järjestelmään sekä henkilökohtainen kirjautumisaika, jolloin järjestelmään tulee kirjautua. Koejärjestelmään kirjautuminen on porrastettu, joten hakijan kirjautumisaika voi olla 60 min ennen kokeen alkamisaikaa. Koe alkaa klo 12:00. Linkki koejärjestelmää koskeviin ohjeisiin löytyy yhteisvalinnan sivulta tai vaihtoehtoisesti koeohjeisiin voi tutustua suoraan Opintopolussa. Lue ohjeet huolellisesti!

   

  Valintakokeen toinen vaihe järjestetään tiistaina 16.6.2020 klo 12:00-14:00.

  Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena yliopiston järjestämissä tiloissa tiistaina 16.6.2020 klo 12:00-14:00. Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakukohteittain kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Valinta kutsutuista tehdään ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella.

  Valintakokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta on ilmoitettu toiseen vaiheeseen hyväksytyille hakijoille sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen 8.6.2020. Hakijoille on lähetetty samalla kysely, millä valintakoepaikkakunnalla hakija haluaa valintakokeen suorittaa. Kyselyyn on tullut vastata 10.6.2020 klo 12 mennessä. Jos olet ilmoittanut tekeväsi kokeen Vaasan yliopistolla, tulet saamaan tarkemmat ohjeet itse koepaikalle saapumista varten perjantaina 12.6.

  Jos hakija on hakenut ja hän olisi hyväksyttävissä kahteen tai useampaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteen toiseen vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen toiseen vaiheeseen, joka on ylimpänä ko. yhteisvalinnan hakutoivejärjestyksessä. Toisen vaiheen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen toiseen vaiheeseen hän olisi ollut hyväksyttävissä.