Valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020. Muutokset koskevat myös valintakokeita. Uudet päivitetyt valintaperusteet löydät täältä.

    Kaikissa hakukohteissa poikkeustilanteen vaatimat muutokset ovat vaikuttaneet valintakokeen järjestelyihin siten, että valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Ensimmäinen valintakokeen vaihe järjestetään kaikissa hakukohteissa etätoteutuksena, toinen vaihe joko etätoteutuksena tai fyysisenä lähikokeena yliopiston tiloissa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toiseen vaiheeseen valitaan ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneitä hakijoita valintaperusteiden mukaisesti.

    Tutustuthan huolella koekohtaisiin ohjeisiin. Koekohtaisia ohjeita päivitetään sitä mukaan, kun lisäohjeistusta saadaan.