Kandidaattiohjelmien valintakoekysymykset julkaistaan tällä sivulla

  Energia- ja informaatiotekniikka (TkK ja DI)

  • Diplomi-insinöörikoulutus, teknillisen alan DIA-yhteisvalinta 2018-2007

  Hallintotieteet (HTK ja HTM)

  • Hallintotieteiden kandidaattiohjelma
   2018
   Valintakoe perustui teokseen Karppi, Lehto & Mäntylä (toim.) Governance III - Hallintaa ja yhteistyötä (2018)

   2017, 2016, 2015
   Valintakoe perustui teokseen Lehto (toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon (2014)

   2014, 2013, 2012
   Valintakoe perustui teokseen Hyyryläinen (toim.) Näkökulmia hallintotieteisiin (2012)

  Kauppatieteet (KTK ja KTM)

  • Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
   2018-2005

  Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede (KTK ja KTM)

  Viestintätieteet (HuK ja FM)


  Maisterihaun valintakokeiden/esitehtävien kysymykset

  Tekniikka (DI)

  • Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelma
   2018 (esitehtävät)
   2017 (esitehtävät)
   2016 (esitehtävät)