Kandidaattiohjelmien valintakoekysymykset julkaistaan tällä sivulla

  Energia- ja informaatiotekniikka (TkK ja DI)

  • Diplomi-insinöörikoulutus, teknillisen alan DIA-yhteisvalinta 2017-2001

  Hallintotieteet (HTK ja HTM)

  • Hallintotieteiden kandidaattiohjelma
   2017, 2016, 2015
   Valintakoe perustui teokseen Lehto (toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon (2014)

   2014, 2013, 2012
   Valintakoe perustui teokseen Hyyryläinen (toim.) Näkökulmia hallintotieteisiin (2012)

  Kauppatieteet (KTK ja KTM)

  • Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
   2017-2005

  Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede (KTK ja KTM)

  • Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma (kauppatieteet, teknillinen tiedekunta)
   2017, 2016, 2015, 2014, 2013

  Viestintätieteet (HuK ja FM)

  • Viestintätieteiden kandidaattiohjelma
   2017
  • Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma
   2016, 2015, 2014, 2013, 2012


  Maisterihaun valintakokeiden/esitehtävien kysymykset

  Tekniikka (DI)

  • Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelma
   2017 (esitehtävät)
   2016 (esitehtävät)