Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä Vaasan yliopiston hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

  Oikaisupyyntö on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta (Yhteishaussa mukana olevien hakukohteiden osalta em. 14 vuorokautta lasketaan etukäteen ilmoitetusta yhteishaun tulosten julkaisupäivästä). Oikaisupyynnön voi tehdä vasta kun valinnan lopullinen tulos on julkaistu.

  Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti

  • mihin haet oikaisua
  • miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja
  • millä perustein haet tätä muutosta.

  Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

  Osoita oikaisupyynnöt sille yksikölle, jonka valinnan tulokseen toivot oikaisua. Postita oikaisupyyntö osoitteeseen:

  Vaasan yliopisto
  Kirjaamo
  PL 700
  65101 Vaasa

  Oikaisupyynnön voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä osoitteella kirjaamo(a)univaasa.fi