Yliopistolain mukaan uusi tutkinto-opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle tai lukukaudelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus) ja erillinen ilmoittautumislomake hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

  Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. asepalveluksen tai äitiysvapaan alku tammikuulla), voit silti halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko vuodeksi.

  Mikäli uudella tutkinto-opiskelijalla ei ole lakisääteistä syytä ilmoittautua poissaolevaksi, tulee hänen ilmoittautua läsnäolevaksi lukuvuodelle. Mikäli uusi tutkinto-opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen ja jättää kokonaan ilmoittautumatta, menettää hän opiskeluoikeutensa.

  Julkaistu 26.11.2018.

  Takaisin