Vaasan yliopiston hakijapalvelut toimittavat edellisenä vuonna poissaolevaksi ilmoittautuneille automaattisesti uuden infopaketin opintojen aloittamisesta. Jos opintojen aloittaminen siirtyy yli vuodella eteenpäin opiskelijaksi hyväksymisen ajankohdasta, aloittamisesta tulee ilmoittaa hakijapalveluihin alkuinformaation lähettämistä ja tuutoroinnin järjestämistä varten.

    Julkaistu 26.11.2018.

    Takaisin