Yhteishaussa eri hakukohteiden tulokset valmistuvat eri aikaan. Opiskelupaikan selviämisen ajankohtaan vaikuttaa myös hakijan hakutoivejärjestys. Tästä johtuen joku toinen hakija voi saada tiedon omasta tuloksestaan aikaisemmin.

    Julkaistu 26.11.2018.

    Takaisin