Olet hakukelpoinen hakemaan yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon, jos olet saavuttanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden eli suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

  1. ylioppilastukinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon
  - suomalaisen ylioppilastutkinnon
  - International Baccalaureate –tutkinnon (IB)
  - European Baccalaureate –tutkinnon (EB) tai
  - Reifeprüfung –tutkinnon

  2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

  3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Tekniikan alan yhteisvalinnassa (DIA) myös AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet ovat hakukelpoisia ilman erillistä anomusta.

  Yliopistoon voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakukelpoisuus tulee varmistaa erikseen yliopistolta.

  Maisterin tutkintoon (2v) voi hakea vain soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella.

  Tutustu myös avoimien yliopistojen tarjontaan. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

  Julkaistu 26.11.2018.

  Takaisin