Hae opiskelemaan

  Tietoa hakemisesta

  Koulutamme eri alojen vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tarpeisiin. Meillä voit suorittaa kandidaatin, maisterin, diplomi-insinöörin tai tohtorin tutkinnon. Voit myös opiskella avoimessa yliopistossa tai jo työelämässä ollessasi hankkia täydennyskoulutusta Levón-instituutin opintojen kautta. Tarjoamme myös useita kokonaan englanninkielisiä maisteriohjelmia.


  Hakeminen ja hakuajat

  Vaasan yliopiston kaikkiin suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin haetaan Opintopolku-palvelussa. Myös avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevat ja siirtohaussa hakevat täyttävät hakulomakkeen Opintopolussa. Vain erillisten opintojen opiskeluoikeutta ja tohtorikoulutukseen haettaessa on erilliset hakumenettelynsä.

  Tutustu kandidaattiohjelmiimme
  Tutustu maisteriohjelmiimme

  Opintopolku

  Suomalaiset korkeakoulututkintojen tiedot löytyvät Opintopolusta. Opintopolku sisältää tietoa mm. koulutuksen tavoitteista, sisällöistä, uramahdollisuuksista ja koulutukseen hakemisesta. Hakulomakkeet täytetään sähköisesti Opintopolussa, paperihakulomakkeen voi saada vain erikseen tilaamalla korkeakoulujen hakijapalveluista.

  Voit etsiä Vaasan yliopiston koulutuksia Opintopolusta yhdistämällä hakusanoiksi
  ”Vaasan yliopisto” sekä koulutusalan nimi, esim. ”kauppatieteet” tai tutkinnon nimi, esim. ”hallintotieteiden maisteri” tai ”diplomi-insinööri”.

  Korkeakoulujen kevään 2020 yhteishaku

  • 18.3.-1.4.2020 klo 15.00 (Korkeakoulujen yhteishaun II hakuaika)

  Vaasan yliopiston maisteriohjelmien haku

  • Kansainväliset englanninkieliset maisteriohjelmat
   2.12.2019-24.1.2020 klo 15.00
  • Suomenkieliset maisteriohjelmat:
   18.3.-1.4.2020 klo 15.00

  Avoimen yliopiston väylän haku

  • 18.3.-1.4.2020 klo 15.00

  Siirtohaku

  • 4.5.-18.5.2020 klo 15.00

  Syksyn 2020 yhteishaku

  • 2.9.–16.9.2020 klo 15.00

  Hakuajat tohtoriopintoihin

  Hakukelpoisuus

  Yliopistoon kandidaatin ja maisterin tutkintoihin hakevien tulee täyttää yliopistolaissa määritellyt edellytykset hakukelpoisuudesta.

  Lue lisää

  Kielitaitovaatimukset

  Tutustu koulutusohjelmiemme kielitaitovaatimuksiin

  Lue lisää

  Uudet päivitetyt valintaperusteet

  Niiden hakukohteiden valintaperusteita, joiden valintamenettelyyn on kuulunut valintakoe, on muutettu koronaepidemiatilanteesta johtuen.

  Vaasan yliopisto on julkaissut hakukohteidensa valintaperustemuutokset tällä sivulla 30.4.2020.

  Hakukohde hallintotieteet, Vaasan yliopisto, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Poikkeustilanteen vaatimat muutokset vaikuttavat hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakokeen järjestelyihin. Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Lue lisää alta kohdasta Valintakoevalinta.

  Hallintotieteiden alan yhteisvalinnassa ovat mukana Vaasan yliopisto ja Tampereen yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita. Hallintotieteiden yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa (hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri) Vaasan yliopistoon ja Tampereen yliopistoon. Hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintoihin Vaasan yliopistossa valitaan yhteishaussa 75 uutta opiskelijaa.

  Vaasan yliopiston sisäänottomäärät:

  VALINTATAPA                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  Todistusvalinta                          39                                      39

  Valintakoevalinta                       36                                      14

  Yhteensä                                   75                                      53

   

  Opiskelijat valitaan seuraavista valintajonoista:

  Valintajono 1. Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavat

  Valintajono 2. Valintakokeen perusteella valittavat

  Hakija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon valintatapajonoissa 1 ja 2 siten, että ensin täytetään pelkän ylioppilastodistuksen perusteella valittavien valintajono 1 ja tämän jälkeen pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavien valintajono 2. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, otetaan huomioon ainoastaan valintajonossa 2.

  Mikäli valintakoevalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, täyttämättä jäävät aloituspaikat siirretään todistusvalintaan.

   

  TODISTUSVALINTA

  Todistusvalinnassa valitaan 39 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnassa aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

  Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijoiden on syytä valmistautua menemään valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

  IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta valinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkistettu lopullisesta tutkintotodistuksesta.

  Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

  Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa (tai hakukohteen muilla valintatavoilla) tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan aiemmin vahvistettujen valintaperusteiden pistetaulukon mukaisesti. Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,9 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 78,95 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut ylioppilastodistuksessa äidinkielen vähintään arvosanalla C (cum laude approbatur).

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

  1) äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)

  2) parhaat pisteet tuottava aine painotetusta aineesta:

  - suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
  - IB-tutkinto Diploma Programme -ohjelmassa: filosofia tai historia tai psykologia tai Global Politics tai Economics
  - EB-tutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai Economics
  - Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto: historia
  - Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Deutsche Internationale Abitur -tutkinto: filosofia tai historia tai taloustieto

  3) parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista

  4) parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista

  5) parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

  Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin luet taulukkoja EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.


  Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. Valitaan äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut

  2. Valitaan painotetuista aineista parhaan arvosanan tuottavan aineen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut

  Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Valintakokeessa valitaan 36 uutta opiskelijaa pelkän valintakoesuorituksen perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelposet hakijat. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 14 paikkaa. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

  IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

  Valintakokeen pisteytys

  Valintakoe on kaksivaiheinen ja se järjestetään etätoteutuksena.

  Hakija voi saada kaksivaiheisesta valintakokeesta enintään 66 pistettä. 1. koeosion tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 pistettä, ja 2. koeosion pistemäärä enintään 36 pistettä.

  2. koeosioon kutsutaan yhteensä 200 parhaiten 1. koeosiossa menestynyttä hakijaa ensikertalaisuuskiintiö huomioiden. Mikäli useilla hakijoilla on 1. koeosion jälkeen samat pisteet ja kutsuttavien kiintiö ylittyisi, kutsutaan heidät kaikki 2. koeosioon.

  Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin. Hakijan on saatava toisesta koeosiosta vähintään 15 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. Valintajärjestys määräytyy molempien koeosioiden yhteenlaskettujen pisteiden perusteella.

  Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan 2. koeosiossa enemmän pisteitä saanut hakija. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

  Valintakoe

  Hakija tekee hallintotieteiden valintakokeen sähköisesti. Sähköinen valintakoe on Tampereen ja Vaasan yliopistojen yhteinen. Koe on kaksivaiheinen. Tarkempi koeohjeistus löytyy hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakoe -sivulta.

  1. koeosio, keskiviikko 27.5.2020 klo 12.00–12.45

  Kaikki hakemuksensa jättäneet voivat osallistua valintakokeen ensimmäiseen osaan.

  1. koeosioon osallistuva tekee kokeen omalla tietokoneellaan, jossa on oltava toimiva internet-yhteys. Koetta ei voi tehdä mobiililaitteella. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

  Koejärjestelmänä on ammattikorkeakoulujen valintakoejärjestelmä, ja tarkemmat tiedot, osallistumisohjeet ja laitevaatimukset löytyvät täältä.

  2. koeosio, torstai 4.6.2020 klo 17.0019.00

  2. koeosioon kutsutaan hakijat erikseen. Kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään hakijan Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Myös ei-kutsuttaville ilmoitetaan.

  Jos et ole saanut viestiä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarkista ensin roskapostikansiosi ja ota tarvittaessa yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut.tau@tuni.fi.

  Mikäli hakija kutsutaan 2. koeosioon, hänen tulee ladata kopio henkilötodistuksestaan ja antaa suostumuksensa kokeen videointiin ja tallennukseen Opintopolussa ennen koeosion alkua.

  Kokeen toiseen osaan kutsuttava tekee kirjallisen aineistokokeen. Vastaukset ladataan Opintopolkuun henkilökohtaiselle hakulomakkeelle. Hakijalla on oltava Zoom-sovelluksessa video- ja ääniyhteys koko kokeen ajan auki hakijan henkilöllisyyden varmentamiseksi ja koetilanteen valvomiseksi. Hakijan on valmistauduttava pitämään video- ja ääniyhteyksiä auki koko kokeen suorittamisen ajan.

  2. koeosioon osallistuva tekee kokeen omalla tietokoneellaan, jossa on oltava toimiva internet-yhteys, mikrofoni, kamera, kaiuttimet sekä tekstinkäsittelyohjelma. Koetta ei voi tehdä mobiililaitteella. Hakija vastaa itse edellä mainittujen toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

  Lisäksi hakijoiden on ennen koetta asennettava tietokoneelleen Zoom-sovellus tai Chrome-selain ja testattava video- ja ääniyhteyden toimivuus omalla laitteistollaan etukäteen. Zoom-sovellus toimii parhaiten, kun asennat sen tietokoneellesi. Testaa Zoomin ja yhteyksien toimivuus ajoissa!

  Kaikille hakijoille on lähetetty Opintopolussa olevaan sähköpostiosoitteeseen ohjeviesti 24.5. Jos et ole saanut viestiä, tarkista ensin roskapostikansiosi ja ota tarvittaessa yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut.tau@tuni.fi. Tarkempi ohjeistus Zoom-sovelluksen käyttöön valintakoetilanteessa sekä henkilökohtainen linkki kokeeseen lähetetään 2. vaiheen kutsun yhteydessä viimeistään 3.6.2020 klo 12 mennessä.

  Hakija tekee valintakokeen itsenäisesti. Valintakokeessa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Noudattamatta jättäminen aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

  Valintakoevaatimukset

  Valintakoe edellyttää valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

  Valintakoeteos julkaistiin sähköisessä muodossa hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilta osoitteessa www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/ 27.4.2020 mennessä. Valintakoeteos saa olla hakijan käytössä sekä ensimmäisessä että toisessa koeosiossa.

  Valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Ensimmäinen koeosio sisältää monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Toinen koeosio sisältää aineistokokeen. Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

  Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

  Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

  Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan on tullut jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa Tampereen tai Vaasan yliopiston hakijapalveluihin 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

  Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen. Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta yksilölliset järjestelyt valintakokeessa.

   

  VARASIJAMENETTELY

  Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Hakijoita asetetaan varasijoille molemmista valintajonoista. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää voidaan rajata.

  Hakukohde viestintätieteet, Vaasan yliopisto, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Poikkeustilanteen vaatimat muutokset vaikuttavat viestintätieteiden valintakoejärjestelyihin. Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Lue lisää alta kohdasta Valintakoevalinta.

   

  VALINTATAPA                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  Todistusvalinta                          26                                      26

  Valintakoevalinta                       24                                       9

  Yhteensä                                   50                                      35

   

  TODISTUSVALINTA

  Todistusvalinnassa valitaan 26 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

  Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

  IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

  Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

  Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa (tai hakukohteen muilla valintatavoilla) tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.


  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan aiemmin vahvistettujen valintaperusteiden pistetaulukon mukaisesti. Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,9 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 50% maksimipistemäärästä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut äidinkielen tai suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla C.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

  1) äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
  2) painotettuna aineena paras seuraavista: filosofia, historia, psykologia, yhteiskuntaoppi
  3) parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
  4) parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista
  5) parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista.

  Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin luet taulukkoja EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.

  Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. Valitaan ensin äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut hakija
  2. Valitaan painotetuista aineista parhaan arvosanan tuottavan aineen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut hakija

  Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

  Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Valintakokeessa valitaan 24 uutta opiskelijaa kaksivaiheisen valintakokeen perusteella. Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 9 paikkaa. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

  IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

  Voidakseen tulla valituksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin. Valintajärjestys määräytyy kaksivaiheisen valinkokeen yhteispistemäärän perusteella.

  Valintakokeen ensimmäisen vaiheen jälkeen kutsutaan toiseen vaiheeseen enintään 50 ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli usealla hakijalla on ensimmäisen vaiheen jälkeen samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, toiseen vaiheeseen ei hyväksytä em. hakijoita.

  Valintakoe

  Valintakoe on kaksivaiheinen. Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään etäkokeena ja toinen vaihe joko etäkokeena tai yliopiston järjestämissä tiloissa. Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään maanantaina 1.6.2020 klo 12.00-14.00. Kaikki hakemuksensa jättäneet osallistuvat valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

  Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen vaiheen suorittamista varten on lähetetty hakijoille sähköpostitse 25.5.2020. Tarkemmat tiedot valintakokeen ensimmäisestä vaiheesta ovat myös nähtävillä Viestintätieteiden valintakoe -osiossa.

  Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 17.6.2020 klo 12.00-14.00. Toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille ilmoitetaan tarkemmat ohjeet henkilökohtaisesti Opintopolussa hakijan hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiin.

  Valintakokeen ensimmäistä vaihetta varten hakija tarvitsee internetyhteyden ja tietokoneen. Mikäli valintakokeen toinen vaihe järjestetään etäkokeena, tietokoneella tai erillisellä webkameralla tulee saada luotua ääni- ja videoyhteys.

  Valintakoevaatimukset

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe edellyttää verkkojulkaisun hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista. Verkkojulkaisu  julkaistaan sähköisessä muodossa viestintätieteiden kandidaattiohjelman verkkosivuilla 31.3.2020.

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe sisältää verkkojulkaisuun perustuvan koeosion ja toinen vaihe aineistokokeen. Valintakokeen avulla arvioidaan tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioonottamista.

  Valintakokeen pisteytys

  Hakija voi saada valintakokeen molemmista vaiheista enintään 60 pistettä. Verkkojulkaisuun perustuvasta ensimmäisen vaiheen kokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja aineistokokeeseen perustuvasta toisen vaiheen kokeesta 30 pistettä.

  Jos valintakokeen toisen vaiheen jälkeen usealla hakijalla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. Valitaan valintakokeen toisessa vaiheessa enemmän pisteitä saanut hakija

  Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

  Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

  Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan on tullut jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa hakijapalveluihin 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet yksilöllisten koejärjestelyiden hakemisesta löytyvät Vaasan yliopiston hakijat-verkkosivuilta. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, jos yksilöllisten järjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

   

  VARASIJAMENETTELY

  Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Hakijoita asetetaan varasijoille molemmista valintajonoista. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää voidaan rajata.

  Hakukohde kauppatieteet, Vaasan yliopisto, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

  Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita valitaan kolmella valintatapajonolla. Todistusvalinnan kiintiötä kasvatetaan siten, että avataan toinen todistusvalinnan kiintiö kaikille ilman kynnysehtoa tai vähimmäispistemäärää. Lisäksi valintakoe muuttuu kaksivaiheiseksi.

  Tutustuthan myös osoitteessa www.kauppatieteet.fi valintaperustemuutoksiin ja usein kysytyt kysymykset –osioon.

  Valinta perustuu kaikille kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteiseen valintakokeeseen ja valintaperusteisiin.

  Valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksessa, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Ns. ensikertalaiskiintiön määrä (70 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatavan aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että 1. todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.

  Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Hakija otetaan huomioon kaikissa hakemissaan yhteisvalinnan hakukohteissa, mikäli se on hakijan koulutustausta huomioon ottaen mahdollista.

  Vaasan yliopistoon valitaan tämän hakukohteen kautta uusia opiskelijoita 270.

  Vaasan yliopiston sisäänottomäärät:

  VALINTATAPA                 KIINTIÖ %                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  1. Todistusvalinta                60%                              162                                    60%

  2. Todistusvalinta                20%                               54                                 noin 5%

  3. Valintakoevalinta             20%                               54                                 noin 5%

  Yhteensä                            100%                              270

   

  1. TODISTUSVALINTA

  Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hakija on ensikertalainen ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB-, IB- tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.

  Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen.

  Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.

  Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko todistusvalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon kaikissa valintatavoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Jos hakija tulee hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveelle todistusvalinnassa, voi silti tulla varasijasijoittelun jälkeen vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle.

  Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. Poikkeuksena hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneet, joiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

  Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnoissa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua kaksivaiheiseen valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein.

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla olevan pisteytystaulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

  Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehto täyttyy. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

  Pistetaulukot löytyvät yhteisvalinnan verkkosivuilta: http://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/pisteytys/

  Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. parhaan pistemäärän antava matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)
  2. parhaan pistemäärän antava äidinkielen koe
  3. parhaan pistemäärän antava pitkän kielen koe
  4. parhaan pistemäärän antava ainereaali
  5. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe

  Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.

  Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

   

  2. TODISTUSVALINTA (uusi valintatapajono)

  Valintatapajono toteutetaan samoin kuten 1. todistusvalinta, mutta ilman kynnysehtoa tai vähimmäispistemäärää. Kiintiössä otetaan huomioon myös ei-ensikertalaiset hakijat.

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla olevan pisteytystaulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

  Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

  Pistetaulukot löytyvät yhteisvalinnan verkkosivuilta: http://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/pisteytys/

  Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. parhaan pistemäärän antava matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)
  2. parhaan pistemäärän antava äidinkielen koe
  3. parhaan pistemäärän antava pitkän kielen koe
  4. parhaan pistemäärän antava ainereaali
  5. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe

  Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.

  Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Todistusvalinnoissa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat täytetään kaksivaiheisessa valintakoevalinnassa.

  Valintakoevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Keväällä 2020 IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio (predicted grades arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi. Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

  Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin.

  Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella siten, että valintakokeen ensimmäisen vaiheen perusteella hakija etenee toiseen vaiheeseen. Lopullinen valintajärjestys määräytyy valintakokeen toisen vaiheen valintakoepisteiden perusteella. Tullakseen valituksi, hakijan pistemäärä kokeen toisessa vaiheessa saa olla enintään 20% ensimmäistä vaihetta heikompi.

  Mikäli kokeen ensimmäisen vaiheen jälkeen useilla hakijoille on samat pisteet ja valintakokeen toiseen vaiheeseen valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut
  2. valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut
  3. valintakokeessa vähemmän tyhjiä vastauksia antanut

  Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään suorittamaan valintakokeen toinen vaihe.

  Jos valintakokeen toisen vaiheen jälkeen useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. valintakokeen toisessa vaiheessa enemmän oikeita vastauksia antanut
  2. valintakokeen toisessa vaiheessa vähemmän vääriä vastauksia antanut
  3. valintakokeen toisessa vaiheessa vähemmän tyhjiä vastauksia antanut

  Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.

  Valintakoe

  Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

  Valintakoe on kaksivaiheinen. Molemmat vaiheet perustuvat aiemmin ilmoitettuihin lukion opetussuunnielman mukaisiin oppimääriin.

  Ensimmäisessä vaiheessa haijat suorittavat etänä sähköisen valintakokeen, joka sisältää monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu, eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

  Tarkempaa ohjeistusta valintakokeesta päivitetään yhteisvalinnan sivulle sekä Vaasan yliopiston omalle valintakoesivulle.

  Valintakokeen ensimmäinen vaihe pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 12:00-13:30. Kokeen pituus on puolitoista tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen vaiheen suorittamista varten lähetetään hakijoille noin viikko ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 27.5.2020. Valintakoetta varten hakija tarvitsee tietokoneen ja internet-yhteyden.

  Valintakoevalinnan toinen vaihe järjestetään tiistaina 16.6.2020. Pandemiatilanteesta riippuen valintakokeen toinen vaihe tullaan järjestämään joko sähköisesti tai yliopiston tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakukohteittain kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Hakijoita tiedotetaan valintakokeen toteuttamistavasta 3.6.2020.

  Mikäli valintakoevalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat 2. todistusvalinnan valintatapajonoon hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

  Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015):
  - Taloustieto (YH2)
  - Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
  - Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10) Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.

  - sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

  Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu, eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

  Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.

  Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintoja varten.

  Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkaistaan valtakunnallisesti yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

  Yksilölliset järjestelyt valintakokeeseen

  Valintakokeeseen osallistuva on voinut hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemiansa yksilöllisiä järjestelyjä koepäivää varten.

  Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä yksilöllisiä järjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista yksilöllisistä järjestelyistä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen.  Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, tai sairauden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään 8.4.2020 klo 15:00.

  Jos valintakoevalinnan muuttuneen luonteen, terveystilanteen tai riskiryhmäluokituksen vuoksi hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä, tulee hakemus toimittaa viipymättä sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hyväksymisestä valintakokeen toiseen vaiheeseen siihen yliopistoon, minkä valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittautunut Opintopolussa. Äkilliset sairastapaukset käsitellään poikkeustapauksina erikseen.

  Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemuksen huomioidaan vain siinä tapauksessa, että yksilöllisten järjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

   

  Varasijat

  Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

  Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus, että valintatavasta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.

  Kevään 2020 varasijat rajataan kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:

  1. Todistusvalinta       150 hakijaa

  2. Todistusvalinta       200 hakijaa

  3. Valintakoevalinta    kaikki valintakokeen toiseen vaiheeseen päässeet hakijat

  Hakukohde Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, Vaasan yliopisto, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmaan hakijoita valitaan kolmella valintavalla. Todistusvalinnan kiintiötä kasvatetaan siten, että avataan toinen todistusvalinnan kiintiö ilman minimipisterajoituksia. Lisäksi valintakoe muuttuu kaksivaiheiseksi.


  VALINTATAPA                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  Todistusvalinta I                       39                                      28

  Todistusvalinta II                      13                                       9

  Valintakoevalinta                      13                                       9

  Yhteensä                                  65                                      46

   

  TODISTUSVALINTA I

  Todistusvalinnassa I valitaan 39 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Ensikertalaisille on todistusvalinnassa I varattu 28 paikkaa.

  Todistusvalinnassa otetaan huomioon viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat hakijat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

  IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

  Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa. Hakija huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustausta soveltuu.

  Jos hakija tulee todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveelleensa, voi hän todistusvalinnan varasijasijoittelussa (tai hakukohteen muilla valintatavoilla) tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen.

  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan aiemmin vahvistettujen valintaperusteiden pistetaulukon mukaisesti. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

  Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli

  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli

  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehto täyttyy. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

  Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin luet taulukkoja EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.

  Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. parhaan pistemäärän antava matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)

  2. parhaan pistemäärän antava äidinkielen koe

  3. parhaan pistemäärän antava pitkän kielen koe

  4. parhaan pistemäärän antava ainereaali

  5. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe

  Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.

   

  TODISTUSVALINTA II

  Todistusvalinnassa II valitaan 13 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Ensikertalaisille tässä valintaryhmässä on varattu 9 paikkaa.

  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinta II toteutetaan samoin kuin todistusvalinta I, mutta ilman vähimmäispistemäärää. Todistusvalinnan II pisteet lasketaan saman taulukon mukaisesti kuin todistusvalinta I:ssä. Todistuspisteiden maksimäärä on 154. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

  Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli

  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli

  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehto täyttyy. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

  Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. parhaan pistemäärän antava matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)

  2. parhaan pistemäärän antava äidinkielen koe

  3. parhaan pistemäärän antava pitkän kielen koe

  4. parhaan pistemäärän antava ainereaali

  5. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe

  Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Valintakokeessa valitaan 13 uutta opiskelijaa kaksivaiheisen valintakokeen perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin. Valintakokeet järjestetään kaksiosaisina etäkokeina sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

  Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelposet hakijat. Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 9 paikkaa. Jos hakija on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveelleen, ei hän voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelleen, voi hän osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

  IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka hakija olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveelleen, voi hän osallistua kaikkien hakutoiveiden valintakokeisiin, koska hakijan lopulliset arvosanat eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

  Valintakoe

  Valintakokeessa mitataan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä omaksua ja käsitellä uutta tietoa.

  Valintakokeen ensimmäinen osa järjestetään 1.6.2020 klo 12.00-14.00 sähköisenä etäkokeena. Valintakokeen ensimmäisessä osassa käytetään ammattikorkeakoulujen koejärjestelmää. Kokeen pituus on kaksi tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Kaikki hakemuksensa jättäneet hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa, voivat osallistua valintakokeen ensimmäiseen osaan. Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen osan suorittamista varten on lähetetty hakijoille 18.5.2020. Ensimmäiseen koeosioon osallistuva tekee kokeen omalla tietokoneellaan, jossa on oltava toimiva internet-yhteys. Koetta ei voi tehdä mobiililaitteella. Koejärjestelmässä vastaat tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen omiin valintakoekysymyksiin. Valintakokeen ensimmäinen vaihe koostuu päättelytehtävistä, joihin ei ole etukäteismateriaalia. Ensimmäinen vaihe sisältää monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä.

  Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Lue koejärjestelmän käyttöön liittyvät ohjeet huolellisesti etukäteen osoitteessa: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/. Ohjeissa on lisätietoa mm. järjestelmävaatimuksista, kirjautumisesta kokeeseen sekä toimintaohjeita kokeeseen.

  Saat henkilökohtaisen kutsuviestin valintakokeeseen Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolme päivää ennen koetta. Kutsuviestissä on henkilökohtainen kirjautumislinkkisi järjestelmään sekä henkilökohtainen kirjautumisaika, jolloin järjestelmään tulee kirjautua. Kokeeseen kirjautuminen on porrastettu ja kirjautuminen tulee tehdä sinulle lähetetyssä kutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi kokeen koko suoritusaika (2h). Koe alkaa klo 12.00. Sinulle lähetetyn sähköpostin lisäksi löydät henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi.

  Valintakokeen toinen osa järjestetään 15.6.2020 klo xx (kellonaika vahvistetaan myöhemmin). Kokeen pituus on kaksi tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään sähköisesti. Toiseen vaiheeseen kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Tasapisteissä kaikki tasapisteiset hakijat hyväksytään suorittamaan valintakokeen toinen vaihe. Tarkemmat ohjeet valintakokeen toisen vaiheen suorittamista varten lähetetään hakijoille noin kahta viikkoa ennen ko. valintakoetta. Toiseen koeosioon päässeet hakijat kutsutaan erikseen osallistumaan toiseen osaan. Kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään hakijan Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kahta päivää ennen koetta klo 12 mennessä. Kokeen toiseen osioon osallistuva tekee kokeen omalla tietokoneellaan, jossa on oltava toimiva internet-yhteys, mikrofoni, kamera sekä kaiuttimet. Koetta ei voi tehdä mobiililaitteella. Hakija vastaa itse em. toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Toinen osio perustuu kokeessa toimitettavaan aineistoon. Osioon ei ole etukäteismateriaalia.

  Lopullinen valintajärjestys määräytyy valintakokeen molempien vaiheiden yhteispisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa kaikki tasapisteiset hakijat hyväksytään.

  Valintakokeen toinen osio voidaan järjestää yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen poikkeustilanteessa esimerkiksi silloin, jos etäkokeen järjestelyt eivät onnistu.

  Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

  Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan on tullut jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa hakijapalveluihin 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet yksilöllisten koejärjestelyiden hakemisesta löytyvät Vaasan yliopiston hakijat-verkkosivuilta. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, jos yksilöllisten järjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

  Hakukohde Automaatio ja tietotekniikka, Vaasan yliopisto, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

  Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

  DI-hakukohteissa todistusvalinnan kiintiöitä nostetaan kaikissa hakukohteissa niin, että todistusvalinnalla täytetään 80% aloituspaikoista. Useimmissa hakukohteissa tullaan laskemaan todistusvalinnan kynnysehtoja. Vaasan yliopiston DI-hakukohteiden pitkän matematiikan kynnysehtona säilyy arvosana C ja fysiikan tai kemian uutena kynnysehtona C. Lisäksi valintakoe järjestetään kaksivaiheisena.

  Lisätietoa muutoksista DIA-yhteisvalinnasta http://dia.fi

  Ensikertalaiskiintiö diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa on 70 %

  Olet ensikertalainen, jos:

  - et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  - et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

  Aloituspaikoista 80 % täytetään todistusvalinnassa ja 20 % valintakoemenestyksen perusteella.

  Vaasan yliopiston sisäänottomäärät:

  VALINTATAPA                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  Todistusvalinta                          24                                      17

  Valintakoevalinta                        6                                        4

  Yhteensä                                   30                                      21

   

  TODISTUSVALINTA

  Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen.

  Todistusvalinnassa hakukelpoisia ovat seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 30.5.2020 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
  • European Baccalaureate - tai International Baccalaureate -tutkinnon viimeistään keväällä 2020 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat tai Reifeprüfung-/Deutsches Internationales Abitur- tutkinnon viimeistään keväällä 2020 Suomessa suorittaneet hakijat.

  Todistusvalintaan osallistuvat ne viimeistään lukuvuonna 2019 - 2020 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto) hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaavan kokeen.

  Kesällä 2020 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella. EB-tutkinnon kesällä 2020 valmiiksi saavien pisteet lasketaan alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

  Kesällä 2020 valmistuvien IB- ja EB- hakijoiden valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijat toimittavat tiedon lopullisista arvosanoistaan. Jos lopulliset todistuspisteet ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua. Jos lopulliset pisteet ovat korkeammat kuin ennakkoarvioissa, voi hakija tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvioin mukaiset pisteet eivät riittäneet.

  Vaasan yliopiston Automaatio ja tietotekniikan hakukohteessa todistusvalinnan kynnysehtona on pitkän matematiikan arvosana C tai fysiikan arvosana C tai kemian arvosana C. Riittää, että hakija täyttää yhden edellä vaadituista kynnysehdoista. DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa). Yhden kynnysehdon lisäksi hakijan tulee olla suorittanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti tai IB-, EB- tai Suomessa suoritetussa DIA-/RP-tutkinnossa hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaava koe.

  Valinta tehdään todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 105,0 pistettä. Todistusvalinnan pisteet lasketaan aiemmin vahvistettujen valintaperusteiden pistetaulukon mukaisesti. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli) tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielen tasoisen kielen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Valintakoevalinnassa hakukelpoisia ovat kaikki hakijat, jotka saavuttavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden joko Suomessa tai ulkomailla 1.6.2020 mennessä

  Keväällä 2020 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakukelpoisuuden antava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, voidaan valintapäätös perua.

  Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Ennen varsinaista valintakoetta järjestetään karsiva esivalintakoe.

  Valintakoe

  Karsiva esivalintakoe järjestetään 28.5.2020 klo 10-12 etänä suoritettavana sähköisenä kokeena.

  Kokeessa on kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme (3) valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen (1) tehtävään. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 9/18 pistettä voidakseen tulla kutsutuksi varsinaiseen valintakokeeseen. Jos hakija vastaa useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pistelaskussa huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä. Esivalintakokeen maksimipistemäärä on 24.

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan hakukohdekohtaisesti kaksinkertainen määrä suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin. Tasapisteissä ketään ei karsita, vaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

  Valintakokeen toinen vaihe eli varsinainen valintakoe järjestetään 12.6.2020 klo 10-12. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään valvottuna kokeena ensisijaisesti yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä edellyttäessä valvottuna etätoteutuksena. Valintakokeen toisen vaiheen suoritustapa (fyysinen vai etävalvottu) vahvistetaan viimeistään 29.5.2020.

  Valintakokeen toinen vaihe eli varsinainen valintakoe sisältää kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme (3) valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen (1) tehtävään. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Jos hakija vastaa useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pisteissä huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä. Samat yhteispisteet valintakokeesta saaneet hakijat järjestetään matematiikan osion tuottaman pistesumman mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Varsinaisen valintakokeen maksimipistemäärä on 24.

  Hakukohde Sähkö- ja energiatekniikka, Vaasan yliopisto, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

  Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

  DI-hakukohteissa todistusvalinnan kiintiöitä nostetaan kaikissa hakukohteissa niin, että todistusvalinnalla täytetään 80% aloituspaikoista. Useimmissa hakukohteissa tullaan laskemaan todistusvalinnan kynnysehtoja. Vaasan yliopiston DI-hakukohteiden pitkän matematiikan kynnysehtona säilyy arvosana C ja fysiikan tai kemian uutena kynnysehtona C. Lisäksi valintakoe järjestetään kaksivaiheisena.

  Lisätietoa muutoksista DIA-yhteisvalinnassa http://dia.fi

  Ensikertalaiskiintiö diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa on 70 %

  Olet ensikertalainen, jos:

  - et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  - et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

  Aloituspaikoista 80 % täytetään todistusvalinnassa ja 20 % valintakoemenestyksen perusteella.

  Vaasan yliopiston sisäänottomäärät:

  VALINTATAPA                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  Todistusvalinta                          24                                      17

  Valintakoevalinta                        6                                        4

  Yhteensä                                   30                                      21

   

  TODISTUSVALINTA

  Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen.

  Todistusvalinnassa hakukelpoisia ovat seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 30.5.2020 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
  • European Baccalaureate - tai International Baccalaureate -tutkinnon viimeistään keväällä 2020 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat tai Reifeprüfung-/Deutsches Internationales Abitur- tutkinnon viimeistään keväällä 2020 Suomessa suorittaneet hakijat.

  Todistusvalintaan osallistuvat ne viimeistään lukuvuonna 2019 - 2020 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto) hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaavan kokeen.

  Kesällä 2020 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella. EB-tutkinnon kesällä 2020 valmiiksi saavien pisteet lasketaan alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

  Kesällä 2020 valmistuvien IB- ja EB- hakijoiden valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijat toimittavat tiedon lopullisista arvosanoistaan. Jos lopulliset todistuspisteet ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua. Jos lopulliset pisteet ovat korkeammat kuin ennakkoarvioissa, voi hakija tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvioin mukaiset pisteet eivät riittäneet.

  Vaasan yliopiston Sähkö- ja energiatekniikan hakukohteessa todistusvalinnan kynnysehtona on pitkän matematiikan arvosana C tai fysiikan arvosana C tai kemian arvosana C. Riittää, että hakija täyttää yhden edellä vaadituista kynnysehdoista. DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa). Yhden kynnysehdon lisäksi hakijan tulee olla suorittanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti tai IB-, EB- tai Suomessa suoritetussa DIA-/RP-tutkinnossa hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaava koe.

  Valinta tehdään todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 105,0 pistettä. Todistusvalinnan pisteet lasketaan aiemmin vahvistettujen valintaperusteiden pistetaulukon mukaisesti. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli) tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielen tasoisen kielen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Valintakoevalinnassa hakukelpoisia ovat kaikki hakijat, jotka saavuttavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden joko Suomessa tai ulkomailla 1.6.2020 mennessä

  Keväällä 2020 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakukelpoisuuden antava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, voidaan valintapäätös perua.

  Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Ennen varsinaista valintakoetta järjestetään karsiva esivalintakoe.

  Valintakoe

  Karsiva esivalintakoe järjestetään 28.5.2020 klo 10-12 etänä suoritettavana sähköisenä kokeena.

  Kokeessa on kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme (3) valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen (1) tehtävään. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 9/18 pistettä voidakseen tulla kutsutuksi varsinaiseen valintakokeeseen. Jos hakija vastaa useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pistelaskussa huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä. Esivalintakokeen maksimipistemäärä on 24.

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan hakukohdekohtaisesti kaksinkertainen määrä suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin. Tasapisteissä ketään ei karsita, vaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

  Valintakokeen toinen vaihe eli varsinainen valintakoe järjestetään 12.6.2020 klo 10-12. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään valvottuna kokeena ensisijaisesti yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä edellyttäessä valvottuna etätoteutuksena. Valintakokeen toisen vaiheen suoritustapa (fyysinen vai etävalvottu) vahvistetaan viimeistään 29.5.2020.

  Valintakokeen toinen vaihe eli varsinainen valintakoe sisältää kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme (3) valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen (1) tehtävään. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Jos hakija vastaa useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pisteissä huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä. Samat yhteispisteet valintakokeesta saaneet hakijat järjestetään matematiikan osion tuottaman pistesumman mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Varsinaisen valintakokeen maksimipistemäärä on 24.

  Hakukohde Tuotantotalous, Vaasan yliopisto, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

  Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

  DI-hakukohteissa todistusvalinnan kiintiöitä nostetaan kaikissa hakukohteissa niin, että todistusvalinnalla täytetään 80% aloituspaikoista. Useimmissa hakukohteissa tullaan laskemaan todistusvalinnan kynnysehtoja. Vaasan yliopiston DI-hakukohteiden pitkän matematiikan kynnysehtona säilyy arvosana C ja fysiikan tai kemian uutena kynnysehtona C. Lisäksi valintakoe järjestetään kaksivaiheisena.

  Lisätietoa muutoksista DIA-yhteisvalinnassa http://dia.fi

  Ensikertalaiskiintiö diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa on 70 %

  Olet ensikertalainen, jos:

  - et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  - et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

  Aloituspaikoista 80 % täytetään todistusvalinnassa ja 20 % valintakoemenestyksen perusteella.

  Vaasan yliopiston sisäänottomäärät:

  VALINTATAPA                 ALOITUSPAIKAT                ENSIKERTALAISET

  Todistusvalinta                          16                                      11

  Valintakoevalinta                        4                                        3

  Yhteensä                                   20                                      14

   

  TODISTUSVALINTA

  Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen.

  Todistusvalinnassa hakukelpoisia ovat seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 30.5.2020 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
  • European Baccalaureate - tai International Baccalaureate -tutkinnon viimeistään keväällä 2020 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat tai Reifeprüfung-/Deutsches Internationales Abitur- tutkinnon viimeistään keväällä 2020 Suomessa suorittaneet hakijat.

  Todistusvalintaan osallistuvat ne viimeistään lukuvuonna 2019 - 2020 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto) hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaavan kokeen.

  Kesällä 2020 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella. EB-tutkinnon kesällä 2020 valmiiksi saavien pisteet lasketaan alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

  Kesällä 2020 valmistuvien IB- ja EB- hakijoiden valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijat toimittavat tiedon lopullisista arvosanoistaan. Jos lopulliset todistuspisteet ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua. Jos lopulliset pisteet ovat korkeammat kuin ennakkoarvioissa, voi hakija tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvioin mukaiset pisteet eivät riittäneet.

  Vaasan yliopiston Tuotantotalouden hakukohteessa todistusvalinnan kynnysehtona on pitkän matematiikan arvosana C tai fysiikan arvosana C tai kemian arvosana C. Riittää, että hakija täyttää yhden edellä vaadituista kynnysehdoista. DIA-/RP-tutkinnon suorittaneilla kynnysehtona oleva aine tulee olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa). Yhden kynnysehdon lisäksi hakijan tulee olla suorittanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti tai IB-, EB- tai Suomessa suoritetussa DIA-/RP-tutkinnossa hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaava koe.

  Valinta tehdään todistuksesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 105,0 pistettä. Todistusvalinnan pisteet lasketaan aiemmin vahvistettujen valintaperusteiden pistetaulukon mukaisesti. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli) tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielen tasoisen kielen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli.

   

  VALINTAKOEVALINTA

  Valintakoevalinnassa hakukelpoisia ovat kaikki hakijat, jotka saavuttavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden joko Suomessa tai ulkomailla 1.6.2020 mennessä

  Keväällä 2020 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakukelpoisuuden antava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, voidaan valintapäätös perua.

  Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Ennen varsinaista valintakoetta järjestetään karsiva esivalintakoe.

  Valintakoe

  Karsiva esivalintakoe järjestetään 28.5.2020 klo 10-12 etänä suoritettavana sähköisenä kokeena.

  Kokeessa on kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme (3) valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen (1) tehtävään. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 9/18 pistettä voidakseen tulla kutsutuksi varsinaiseen valintakokeeseen. Jos hakija vastaa useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pistelaskussa huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä. Esivalintakokeen maksimipistemäärä on 24.

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan hakukohdekohtaisesti kaksinkertainen määrä suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin. Tasapisteissä ketään ei karsita, vaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

  Valintakokeen toinen vaihe eli varsinainen valintakoe järjestetään 12.6.2020 klo 10-12. Valintakokeen toinen vaihe järjestetään valvottuna kokeena ensisijaisesti yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä edellyttäessä valvottuna etätoteutuksena. Valintakokeen toisen vaiheen suoritustapa (fyysinen vai etävalvottu) vahvistetaan viimeistään 29.5.2020.

  Valintakokeen toinen vaihe eli varsinainen valintakoe sisältää kolme (3) pakollista matematiikan tehtävää ja kolme (3) valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen (1) tehtävään. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Jos hakija vastaa useampaan kuin yhteen valinnaiseen tehtävään, otetaan pisteissä huomioon alhaisimmat pisteet tuottava tehtävä. Samat yhteispisteet valintakokeesta saaneet hakijat järjestetään matematiikan osion tuottaman pistesumman mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Varsinaisen valintakokeen maksimipistemäärä on 24.

  Todistusvalinta

  Lue lisää

  Yhteystiedot ja kartta

  Lue lisää

  Usein kysytyt kysymykset

  Olet hakukelpoinen hakemaan yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon, jos olet saavuttanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden eli suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

  1. ylioppilastukinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon
  - suomalaisen ylioppilastutkinnon
  - International Baccalaureate –tutkinnon (IB)
  - European Baccalaureate –tutkinnon (EB) tai
  - Reifeprüfung –tutkinnon

  2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

  3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Tekniikan alan (DIA) ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnoissa myös AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet ovat hakukelpoisia ilman erillistä anomusta.

  Yliopistoon voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakukelpoisuus tulee varmistaa erikseen yliopistolta.

  Maisterin tutkintoon (2v) voi hakea vain soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella.

  Tutustu myös avoimien yliopistojen tarjontaan. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

  Ensikertalaisuuskiintiö tarkoittaa sitä, että korkeakoulujen tulee varata osa aloituspaikoista niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulusta, ja jotka hakevat kandidaatin ja maisterin tutkintoon (3v+2v).

  Et ole ensikertalainen, jos olet vastaanottanut opiskelupaikan korkeakoulusta kesällä 2014 tai sen jälkeen, tai olet suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen korkeakoulututkinnon. Vaikka et olisi ensikertalainen, voit silti hakea yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v+2v) koulutuksiin. Avoimessa yliopistossa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

  Opiskelijavalintaan ensikertalaisuuskiintiö vaikuttaa siten, että osa paikoista varataan ainoastaan ensikertalaisille hakijoille. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

  Maisterihaussa ei ole ensikertalaisuuskiintiöitä, koska suoraan maisterivaiheeseen voi hakea vain korkeakoulututkinnon suorittaneet.

  Vaasan yliopiston suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa työkokemuksesta ei ole valinnassa hyötyä. Poikkeuksena ovat englanninkieliset maisteriohjelmat, joiden valinnassa kansainvälisestä tai haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvasta työkokemuksesta voi saada pisteitä. Tarkat valintaperusteet löytyvät Opintopolusta hakukohteen tiedoista välilehdeltä ”Hakeminen”.

  Tiedot hakemukselle vaadittavista liitteistä ovat nähtävillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa välilehdellä ”Hakeminen”. Näet hakemukselle vaadittavat liitteet myös Omasta Opintopolusta jätettyäsi hakemuksen. Mikäli et muista mitä liitteitä piti palauttaa ja mihin määräaikaan mennessä, kirjaudu Opintopolku-sivulta Omaan Opintopolkuun nähdäksesi liitepyynnöt. Liitteet voit ladata suoraan sähköiselle hakemuksellesi.

  Jos haet yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon ja olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, tulee sinun ladata kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakemukselle.

  Myös kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai RP-tutkinto) ja ammatillisen tutkinnon tai vastaavan suorittaneiden tulee ladata kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle annettuun määräaikaan mennessä. Hakukauden aikana valmistuvien tulee ladata hakemukselle ennakkoarvio valmistuvasta tutkinnosta tai alustava arvosanailmoitus.

  Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse ladata hakemukselle kopiota ylioppilastodistuksestasi hakukelpoisuuden todentamiseksi, vaan tällöin tutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Maisterihaussa sinun täytyy lähettää hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuskopio ja opintosuoritusote sekä kopiot muista valintaan vaikuttavista tutkinnoista ja opinnoista. Maisterihaussa hakijalta saatetaan pyytää myös muita liitteitä. Sähköisen hakemuksen tehtyäsi saat hakulomakkeelle listan liitteistä, jotka sinun täytyy lähettää. Toimita liitteet annettuun määräaikaan mennessä.

  Vaasan yliopisto tarjoaa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä viestintätieteen hakukohteeseen hakeville hakijoille mahdollisuuden tehdä valintakokeen jollakin seuraavista paikkakunnista: Vaasa, Oulu, Tampere tai Espoo. Koepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

  Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Hakija ilmoittaa koepaikkansa hakulomakkeella. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

  Teknillisten alojen yhteisvalinnassa (DIA) hakija voi valita diplomi-insinöörikoulutuksen valintakoepaikkakunnan hakulomakkeella seuraavista: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa.

  Hallintotieteiden yhteisvalinnassa haettaessa hakija voi valita, tekeekö hän valintakokeen Tampereella vai Vaasassa. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, missä hän aikoo kokeen suorittaa. Koepaikkakunta ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Ilmoitukset koepaikkakunnista ovat sitovia eikä paikkakuntaa voi pääsääntöisesti muuttaa hakuajan päätyttyä. Valintakoetta ei voi suorittaa muuna aikana tai muulla paikkakunnalla kuin on ilmoitettu.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

  Valintakokeessa hakijalla tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus ja kokeessa tarvittavat kirjoitusvälineet. Tarkat tiedot tarvittavista kirjoitusvälineistä, muista sallituista apuvälineistä ja mahdollisista eväistä löytyvät Hakijat-sivuiltamme valintakoeosiosta.

  Yhteishaussa eri hakukohteiden tulokset valmistuvat eri aikaan. Opiskelupaikan selviämisen ajankohtaan vaikuttaa myös hakijan hakutoivejärjestys. Tästä johtuen joku toinen hakija voi saada tiedon omasta tuloksestaan aikaisemmin.

  Ilmoittautuminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelun kautta OILI-järjestelmässä. Läsnäolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua kevään yhteishaussa aikaisintaan 1. kesäkuuta. Huomioithan, että lukuvuosi-ilmoittautumisen voi tehdä vasta kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

  Yliopistolain mukaan uusi tutkinto-opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle tai lukukaudelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus) ja erillinen ilmoittautumislomake hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

  Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. asepalveluksen tai äitiysvapaan alku tammikuulla), voit silti halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko vuodeksi.

  Mikäli uudella tutkinto-opiskelijalla ei ole lakisääteistä syytä ilmoittautua poissaolevaksi, tulee hänen ilmoittautua läsnäolevaksi lukuvuodelle. Mikäli uusi tutkinto-opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen ja jättää kokonaan ilmoittautumatta, menettää hän opiskeluoikeutensa.

  Opintopolun kautta voi ilmoittautua ainoastaan läsnäolevaksi. Koska ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo on rajattu lakisääteisiin syihin, tulee poissaolevaksi ilmoittautuminen tehdä erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka toimitetaan hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Poissaolevaksi ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus).

  Ensimmäiseksi sinun tulee ottaa sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua yliopistoon ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Mikäli tulit hyväksytyksi kevään yhteishaussa tai maisterihaussa, saat kesän aikana yliopistoltamme sähköpostitse lisätietoa opintojen aloittamisesta.

  Asunnon etsintä kannattaa aloitta hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Vaasassa opiskelija-asuntoja tarjoaa Vaasan opiskelija-asuntosäätiö. Lisäksi kannattaa hankkia opiskelijakortti sekä hakea yleistä asumistukea ja opintotukea.

  Vaasan yliopiston hakijapalvelut toimittavat edellisenä vuonna poissaolevaksi ilmoittautuneille automaattisesti uuden sähköisen infopaketin opintojen aloittamisesta. Jos opintojen aloittaminen siirtyy yli vuodella eteenpäin opiskelijaksi hyväksymisen ajankohdasta, aloittamisesta tulee ilmoittaa hakijapalveluihin alkuinformaation lähettämistä ja tuutoroinnin järjestämistä varten.

  Aiempien opintojen hyväksiluku ja korvaavuus käsitellään oman koulutusalan HOPS-ohjaajan kanssa opintojen alussa. Voit tutustua korvaavuus- ja hyväksilukuperiaatteisiin etukäteen verkkosivuillamme.

  Vaasan kampuksella järjestettävät opinnot on suunniteltu pääsääntöisesti täysipäiväistä opiskelua varten. Opiskelu toiselta paikkakunnalta käsin tai työn ohessa on mahdollista, mutta se edellyttää kuitenkin joustoa ja matkustamista opiskelijalta, sekä mahdollisesti joustoa myös työnantajalta. Esimerkiksi tentit järjestetään pääsääntöisin Vaasassa ja opetus on arkisin päiväsaikaan. Luennoilla ei tosin välttämättä ole aina läsnäolopakkoa. Verkko-opetusta kehitetään jatkuvasti.

  Jotkin maisteriohjelmat ovat erikseen suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

  Katso lisää usein kysyttyjä kysymyksiä hakuun ja valintaan liittyen Opintopolusta. Jos et löytänyt kysymykseesi vastausta, ole yhteydessä hakijapalveluihin.