Yhteishaun lisäksi Vaasan yliopistolla on erillishakuja, jotka on suunnattu tietyille hakijaryhmille.

  Erillishaut tutkinto-opintoihin

  Avoimen yliopiston väylässä voivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän haetun kandidaattiohjelman opintoja avoimessa yliopistossa. Opinnot voivat olla myös muusta avoimesta yliopistosta kuin Vaasan avoimesta yliopistosta.

  Siirtohaussa voivat hakea alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, jotka haluavat hakea muusta korkeakoulusta Vaasan yliopistoon tai sellaiset Vaasan yliopiston opiskelijat, jotka haluavat vaihtaa tavoitetutkintoaan kandidaatin tutkinnon aikana.

  Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin. Tällöin hakeudutaan Vaasan yliopiston tutkijakouluun tohtorihaussa.

  Muut opinnot

  Jos haluat opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia, voit tutustua avoimen yliopiston tarjontaan tai hakea ns. erillisten opintojen oikeutta.

  Toisten korkeakoulujen opiskelijoille tarjoamme sivuaineopintoja joustavalla opinto-oikeudella, eli ns. JOO-opintoina.