Digitulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Viestinnän monialainen maisteriohjelma

  Viestinnän asiantuntijana tunnet viestintätieteiden eri lähestymistavat, osaat tuottaa tieteellistä tietoa viestinnän ilmiöistä ja kykenet vastaamaan viestinnän haasteisiin. Organisaatioiden viestintä antaa valmiuksia toimia viestinnän työtehtävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin.

  Seuraava haku ohjelmaan: 20.3.-3.4.2019


  3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

  Valmiina työelämään.
  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.
  Omannäköinen tutkinto.
  Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.
  Ääni kuuluviin.
  Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan.

  Koe Vaasan viestintätieteet

  Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA) on tarkoitettu sinulle, joka haluat monitieteisen kuvan viestinnästä. Ohjelmassa viestintää tarkastellaan kielentutkimuksen, mediatutkimuksen, digitaalisen viestinnän sekä organisaatioiden viestinnän näkökulmasta.

  Suuntautumisvaihtoehdossa organisaatioiden viestintä tarkastellaan viestinnän roolia organisaatioissa sekä pohditaan organisaatioiden viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista, joita yhdistetään kielen- ja diskurssintutkimuksellisiin lähestymistapoihin.

  Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit.

  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.


  Tunnustusta gradulle

  Heidi Liljebladin pro gradu -tutkielma on valittu Vuoden Employer Branding Graduksi Universumin vuosittaisessa työnantajakuvaseminaarissa. Tutkielma käsittelee työnantajakuvien rakentumista rakennusalan yritysten Twitter-viestinnässä.

  Liljebladin pro gradu -tutkielma valaisee, miten sosiaalisessa mediassa käsitellyt aihepiirit ja viestinnän retoriset vakuuttamiskeinot vaikuttavat yritysten työnantajakuvien muodostumiseen. Tutkielma korostaa Twitterin kasvavaa merkitystä yritysten uusien osaajien rekrytoinnissa ja tunnettuuden kasvattamisessa.

  Lue lisää


  Valmistuneiden tarinat

  Sami Soljansaari

  Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

  Sami Soljansaari

  Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

  Sami Soljansaari ei ollut eläissään käynytkään länsirannikolla, kun hän muutti Lappeenrannasta Vaasaan. Kaupunkiin tulleessaan hän ajatteli haluavansa työskennellä...

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa...

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien...

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Asiantuntemuksen lisäksi yliopistosta sai elinikäisiä ystäviä ja laajan kontaktiverkoston. Valmistumisen...

  Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  Sisäänottomäärä

  noin 5

  Valintaryhmät

  1. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
  2. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

  Valintaperusteet

  Viestinnän monialaiseen maisterikoulutusohjelmaan voidaan hyväksyä kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita.

  Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa haetaan joko organisaatioiden viestinnän tai digitaalisen median suuntautumisvaihtoehtoon. Valintaperusteet vaihtelevat suunnan mukaisesti.

  • Organisaatioiden viestinnän suuntautumisvaihtoehtoon vaaditaan viestintätieteiden, nykysuomen tai suomen kielen perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot (25 op).
  • Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehtoon vaaditaan viestintätieteiden perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot (25 op).
  Viestintätieteiden lisäksi journalistiikan, viestinnän tai tiedotusopin perusopinnot tai vastaavat tiedot antavat hakukelpoisuuden Viestinnän monialaiseen maisterikoulutusohjelmaan.

  Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa opiskelijat valitaan ohjelmaan sekä suuntautumisvaihtoehtoon. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat

  • organisaatioiden viestintä tai
  • digitaalinen media.

  Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto tai muut opinnot eivät ole valmiita hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 31.7. mennessä.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi

  Sähköpostiosoite:
  hakijapalvelut(at)univaasa.fi

  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162
  • Helena Höglund, palveluvastaava,
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut 
  PL 700 
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

  Sähköpostiosoite:
  opintoneuvonta.hum(at)univaasa.fi

  Eija Heinonen-Özdemir
  koulutusvastaava
  huone: F476, Fabriikki
  puh: 029 449 8149