Kauppatieteilijälle maailma on avoinna

  Tietojärjestelmätiede

  Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut.


  3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

  Yksi suurimmista.
  Olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Suuresta koosta huolimatta meillä on tiivis yhteisö ja viihtyisä opiskeluympäristö.
  Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen.
  Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.
  Suomen palkituinta koulutusta.
  Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä. Saat todistetusti asiantuntevaa opetusta ja ohjausta.

  Koe Vaasan kauppatieteet

  Osaamista tekniikasta ja kauppatieteistä

  Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut. Tietojärjestelmätieteen pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla.

  Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueet ovat:

  • tietojärjestelmien suunnittelu
  • ohjelmistojen kehittämismenetelmät sekä
  • tietotekniikan soveltaminen organisaatiossa ja ihmisen työvälineenä

  Opiskelija voi pääaineen valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineita sopivalla tavalla.

  Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella ns. ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat ammattilaisten työn koordinointikykyä ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen.

  Maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteistä suoritettuasi osaat:

  • kehittää organisaatioiden toimintaa ja edesauttaa uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietotekniikkaratkaisujen avulla
  • suunnitella, toteuttaa ja johtaa tietojärjestelmäprojektia yhdessä asiakkaan kanssa
  • soveltaa työssään loogista ajattelutapaa ja olennaisen tiedon jäsentely- ja esittämiskykyä
  • soveltaa tieteellistä ajattelua tutkimusraportoinnissa ja hallitset hyvän kirjallisen esitystavan
  • soveltaa kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja suunnittelutieteellisiä tutkimusmenetelmiä

  Lue lisää Opintopolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Tiina Ritari

  Brand Manager

  Tiina Ritari

  Brand Manager

  Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan...

  Vesa-Jukka Vornanen

  Ylläpitopäällikkö

  Vesa-Jukka Vornanen

  Ylläpitopäällikkö

  Vesa-Jukka Vornanen opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Nyt hän työskentelee Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana...

  Terhi Pettersson

  Senior Development Manager

  Terhi Pettersson

  Senior Development Manager

  Terhi Pettersson opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Opinnot yliopistossa avasivat Terhille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana.

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  Sisäänottomäärä

  10

  Soveltuvat taustatutkinnot

  Tietojärjestelmätieteen ohjelmaan voidaan valita soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan alemman (tai ylemmän) korkeakoulututkinnon sekä soveltuvan ulkomaisen 3-4 –vuotisen bachelor-tutkinnon perusteella.

  Soveltuva tutkinto voi olla tietojärjestelmätieteen, tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, tietojenkäsittelyn, tietokonetekniikan, tietoturvallisuuden, informaatioverkostojen, multimedian tai tietojohtamisen tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

  Mikäli tutkinto on muulta kuin kauppatieteelliseltä alalta, tulee tutkinnon tai muiden opintojen sisältää kaupallisia opintoja (johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, kansantalous, talousoikeus, liiketalous) vähintään 15 opintopistettä.

  Valintaperusteet ja pisteytys

  Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla valinnan perusteena olevan aikaisemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden ja opintouunnan (tietojärjestelmätieteen/ tietotekniikan/ tietojenkäsittelyn) opinnoiksi katsottavien opintojen ja kauppatieteen opintojen opintopisteillä painotetusta keskiarvosta koostuvien yhteispisteiden perusteella. Lisäksi soveltuvista yliopisto-opinnoista voi saada enintään 2 pistettä.

  1. Aikaisemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuus (enintään 8,0 pistettä)
  2. Opintosuunnan opinnoiksi katsottavien opintojen ja kauppatieteellisen alan opintojen keskiarvo (enintään 5,0 pistettä)
  3. Soveltuvat yliopisto-opinnot (enintään 2,0 pistettä)

  Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 31.7. mennessä.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005

   

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

  Asiantuntija
  puh: 029 449 8511
  sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi