Viestinnän moniosaajaksi

  Tekninen viestintä

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmasta valmistuu viestinnän ja tietotekniikan ammattilaisia ylittäen tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuoden monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön. Koulutamme asiantuntijoita erilaisiin yrityselämän tehtäviin, joissa tarvitaan viestinnän ja tietotekniikan tuntemusta.

  Filosofisen ja teknillisen tiedekunnan yhteinen teknisen viestinnän maisteriohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietotekniikan ja kauppatieteiden opintoja.

  Hae ohjelmaan 14.-28.3.2018


  3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

  Valmiina työelämään.
  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.
  Omannäköinen tutkinto.
  Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.
  Ääni kuuluviin.
  Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan.

  Koe Vaasan viestintätieteet

  Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa filosofian maisteriksi opiskelevat suuntautuvat joko viestintätieteisiin tai terminologiaan.

  Viestintätieteiden suuntautumisvaihtoehto:

  Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Tietotekniikan opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Yhteisten opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

  Tietotekniikan opinnoissa pohditaan mm. sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan mm. sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin tai dokumenttien hallintaan liittyvät järjestelmät. Kauppatieteiden opinnot tuovat mukaan liiketoiminnallisen näkökulman, esimerkiksi sen, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa.

  Terminologian suuntautumisvaihtoehto:

  Teknisen viestinnän terminologian suuntautumisvaihtoehto (pääaineena soveltava kielitiede) tarjoaa kielisuuntautuneille opiskelijoille vaihtoehdon, jossa yhdistyvät kielet, viestintätieteet, tietotekniikka ja kauppatieteet. Vahva viestinnällinen ja terminologisten menetelmien osaaminen, monipuolinen kielitaito, hyvät tietotekniset taidot ja liike-elämän tuntemus ovat keskeisiä teknisen viestinnän alalla tarvittavia taitoja, joita myös nykytyöelämä edellyttää valmistuvalta.

  Suuntautumisvaihtoehdossa on vahvasti mukana monikielisyys ja opiskelijoita kannustetaan aidosti monikieliseen vuorovaikutukseen. Osa opinnoista voidaan esimerkiksi toteuttaa kansainvälisinä yhteistyöprojekteina. Verkkopainotteisuus mahdollistaa joustavan etäopiskelun.

  Lue lisää Opintopolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa...

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien...

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Asiantuntemuksen lisäksi yliopistosta sai elinikäisiä ystäviä ja laajan kontaktiverkoston. Valmistumisen...

  Markus Hangelin

  Brand Communications Intern

  Markus Hangelin

  Brand Communications Intern

  Luovaa johtamista, kansainvälisiä mainoskampanjoita ja projektien hallintaa. Niistä on Markus Hangelinin työpäivät tehty Niken Brand Communications Interninä. Hangelin on...

  Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.
  Lue lisää ja hae:
  Maisteriohjelmien haku 14.3.-28.3.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  Sisäänottomäärä

  noin 5

  Valintaryhmät

  1. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
  2. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

  Valintaperusteet

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita.

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan (pääaineena viestintätieteet) vaaditaan

  • viestintätieteiden perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot (25 op) tai
  • perusopinnot äidinkielestä tai muusta kielestä tai niitä vastaavat tiedot (25 op).

  Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto tai muut opinnot eivät ole valmiita hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 31.7. mennessä.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat mallia etunimi.sukunimi(at)uva.fi

  Sähköpostiosoite:
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  • Miisa Aho, asiantuntija
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8166
  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162
  • Helena Höglund, palveluvastaava,
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Vaasan yliopisto, hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut 
  PL 700 
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

  Sähköpostiosoite:
  opintoneuvonta.hum(at)uva.fi

  Eija Heinonen-Özdemir
  koulutusvastaava
  huone: F476, Fabriikki
  puh: 029 449 8149