Digitulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Tekninen viestintä

  Viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma on innovatiivinen kokonaisuus, joka tarjoaa teknisen viestinnän alalla tarvittavia tietoja ja taitoja monipuolisesti. Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena.

  Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeisenä opinnoissa onkin kohderyhmien huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkokemus.


  3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

  Valmiina työelämään.
  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.
  Omannäköinen tutkinto.
  Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.
  Ääni kuuluviin.
  Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan.

  Koe Vaasan viestintätieteet

  Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa filosofian maisteriksi opiskelevien opintosuunta on viestintätieteet.

  Ohjelman keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tärkeää on esimerkiksi se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille ja kuinka erilaisia tietojärjestelmiä suunniteltaessa otetaan huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

  Viestintätieteiden opiskelijat voivat profiloida teknisen viestinnän opintojaan valitsemalla joko tietojärjestelmätieteen erikoistumisopinnot tai terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa syvennetään tietojärjestelmiin ja projektinhallintaan liittyvää osaamista. Opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa käyttäjälähtöisten tietotekniikkaratkaisujen avulla.

  Terminologisen tutkimuksen opinnoissa syvennetään osaamista, jota tarvitaan yrityksen tai organisaation termistön, käsitteistön ja nimikkeistöjen yhtenäistämisessä ja vakiinnuttamisessa sekä termistön hallinnassa. Teknisessä viestinnässä terminologisia työmenetelmiä tarvitaan myös tietojärjestelmissä, verkkosivuilla ja käyttöliittymissä käytettävien tietorakenteiden ja ontologioiden laatimisessa, teknisten dokumenttien ja esimerkiksi verkkosisällön tuottamisessa ja jäsentämisessä. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkko-opintoina.

  Lue lisää Opinpolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Pauliina Ainasoja

  Videotoimittaja ja yrittäjä

  Pauliina Ainasoja

  Videotoimittaja ja yrittäjä

  Pauliina Ainasoja nauttii työstään MTV Uutisissa videotoimittajana. Opintojensa alussa hän ei vielä tiennyt, mitä tulisi tekemään työkseen valmistumisen jälkeen....

  Sami Soljansaari

  Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

  Sami Soljansaari

  Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

  Sami Soljansaari ei ollut eläissään käynytkään länsirannikolla, kun hän muutti Lappeenrannasta Vaasaan. Kaupunkiin tulleessaan hän ajatteli haluavansa työskennellä...

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa...

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien...

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  Sisäänottomäärä

  noin 5

  Valintaryhmät

  1. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
  2. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

  Valintaperusteet

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita.

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan (opintosuuntana viestintätieteet) vaaditaan vähintään hyvin tiedoin suoritetut

  • viestintätieteiden perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot (25 op) tai
  • perusopinnot äidinkielestä tai muusta kielestä tai niitä vastaavat tiedot (25 op).

  Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto tai muut opinnot eivät ole valmiita hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta tai opintosuoritusote muista opinnoista tulee kuitenkin toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 31.7. mennessä.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005

   

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

  Koulutusvastaava
  puh: 029 449 8149
  Sähköposti: opintoneuvonta.hum(at)univaasa.fi