Hyvän hallinnon huippuosaajia

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (Helsinki)

  Opit ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi perehdyt palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä.

  Seuraava haku syksyn yhteishaussa 4.-18.9.2019


  3 hyvää syytä valita sosiaali- ja terveyshallintotiede

  Työmarkkinoilla kysyntää.
  Sote- ja maakuntauudistus luo kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille.
  Kilpailukykyinen tutkinto.
  Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon, sillä opetustamme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi.
  Yhteiskunnan uudistajaksi.
  Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

  Koe Vaasan hallintotieteet

  Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä analysoidaan hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.

  Panostamme jatkuvasti uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuvat vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Opetuksessa näkyvät laajat työelämäyhteytemme.

  Suoritettuasi sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterin tutkinnon:

  • saat erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa
  • sinulla on kyky tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin
  • osaat suunnitella ja kehittää työyhteisön johtamisen ongelmanratkaisuja
  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen....

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot....

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Lappeenrantalainen Helena Rautiainen opiskeli sosiaali- ja terveyshallintotiedettä Vaasan yliopiston Helsingissä järjestettävässä maisteriohjelmassa. Aiemmalta tutkinnoltaan...

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan aluetiede. Tällä hetkellä hän työskentelee Etelä-Pohjanmaan liitossa maankäytön...

  Valintaperusteet lyhyesti

  Syksyn yhteishaun 2019 valintaperusteet päivitetään myöhemmin.

  Laajemmat tiedot näet Opintopolku.fi-palvelussa huhtikuusta alkaen.

  Sisäänotto

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa.

  Hakeminen

  Hakuaika tammikuussa 2019 alkavaan koulutukseen alkaa 5.9. ja päättyy 19.9.2018 klo 15.00.

  Valintaperusteet

  Hakijalla tulee olla:

  • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.
   Em. ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoiset vähintään 25 opintopisteen laajuiset perus- ja/tai aineopinnot (opintokokonaisuus).

  tai

  • Soveltuva yhteiskuntatieteellisen tai terveystieteiden koulutusalan yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
   Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoiset vähintään 25 opintopisteen laajuiset perus- ja/tai aineopinnot (opintokokonaisuus).  Em. opinnot voivat myös sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon. Ensisijaisesti hyväksytään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita.

  Em. koulutusalaluokitus OKM:n luokituksen mukainen (www.minedu.fi).

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen rinnastettavia oppiaineita ovat esimerkiksi terveyshallintotiede, sosiaalihallintotiede, julkisjohtaminen/hallintotiede.

  Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut tutkinnot sekä rekisteröidyt opintosuoritukset.

  Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintaperusteena ovat opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoisen opintokokonaisuuden soveltuvuus, opintomenestys, laajuus sekä suorittamisajankohta. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat.

  Lisätietoa ohjelmasta

  Maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka opintosuunta on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

  Tiedustelut

  Koulutusvastaava Marja Vettenranta
  sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uva.fi
  puhelin: 029 449 8175

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.
  Lue lisää ja hae:
  Syksyn yhteishaku 5.9.-19.9.2018

  Siirry Opintopolkuun

  Lisätietoja opinnoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005

   

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnona sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi.

  Marja Vettenranta
  koulutusvastaava
  huone: F310, Fabriikki 3. krs
  puh: 029 449 8175