Kauppatieteilijä yritysmaailman huipulla

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma (Seinäjoki)

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

  Maisteriohjelmaan ei järjestetä hakua vuonna 2019.


  3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

  Menestyväksi bisnesosaajaksi.
  Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.
  Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen.
  Johtamisen kokonaisvaltainen osaaminen edistää kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille.
  Suomen palkituinta koulutusta.
  Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

  Koe Vaasan kauppatieteet

  Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintojen ydin muodostuu seuraavista aihepiireistä:

  • Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen (myös startup) sekä yritystenvälisten suhteiden johtaminen
  • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
  • Vastuullisuus

  Opintojaksoilla paneudutaan strategisen johtamisen keskeisiin näkemyksiin sekä käytännön strategiatyöhön, tarkastellaan yrittäjyyden eri ulottuvuuksia ja uusia liiketoimintamalleja sekä hyödyntämistä eri toimialoilla, analysoidaan eri toimialoja kasvun näkökulmasta, perehdytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen uusilla liiketoiminta-alustoilla (platforms), paneudutaan yritysten valmiuksiin kehittää, hyödyntää ja johtaa yritystenvälisiä suhteita liiketoiminnassaan sekä tutustutaan startup-yritysten ja nopeaa kasvua tavoittelevien yritysten johtamishaasteisiin.

  Henkilöstön johtaminen limittyy kiinteästi strategista johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä koskeviin opintojaksoihin. Tähän teema-alueeseen liittyen tarkastellaan vapaavalintaisina opintoina muun muassa strategista henkilöstöjohtamista, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja suorituksen johtamista ja palkitsemista. Nämä sisältävät näkökulmia osaamisen strategiseen kehittämiseen, henkilöstön motivaatioon, työhyvinvointiin sekä oppimiseen ja kyvykkyyksien johtamiseen.

  Vastuullisuutta ja liiketoiminnan etiikkaa koskeva ajattelu sisältää erilaisten arvojen keskinäisen riippuvuuden, sosiaalisen vastuun ja eettisen päätöksenteon kysymyksiä. Näitä käsitellään paitsi erillisen opintojakson muodossa myös koko maisteriohjelmaa läpileikkaavana teemana eri asiakokonaisuuksiin liittyen.

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Digitaalisen oppimisympäristön tehokas hyödyntäminen ja intensiivijaksoina järjestettävä lähiopetus mahdollistavat joustavat opintojärjestelyt. Lähijaksot tukevat tiedon prosessointia, soveltamista ja opiskelijoiden keskinäistä vertaisoppimista. Lähijaksoja järjestetään noin kerran kuukaudessa, perjantaisin ja lauantaisin. Paikkana on Seinäjoki, jonne on hyvät liikenneyhteydet koko eteläisestä ja läntisestä Suomesta.

  Lisätietoa ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Inka Wirman

  Senior Account Manager

  Inka Wirman

  Senior Account Manager

  Inka Wirman opiskeli yliopistossamme markkinointia. Nykyisin hän työskentelee Splay Onella, jossa hän suunnittelee brändeille tubesisältöjä ja -kampanjoita.

  Miko Heinilä

  Tislaamojohtaja

  Miko Heinilä

  Tislaamojohtaja

  Miko Heinilä opiskeli yliopistossamme johtamista. Nykyisin hän on yksi Kyrö Distillery Companyn perustajista ja työskentelee yrityksen tislaamojohtajana.

  Jarl Matti Anttila

  Markkinointijohtaja

  Jarl Matti Anttila

  Markkinointijohtaja

  Jarl Matti Anttila opiskeli yliopistossamme johtamista. Nykyisin hän työskentelee markkinointijohtajana perustamassaan yrityksessä.

  Mika Sutinen

  Industrial partner

  Mika Sutinen

  Industrial partner

  Vuoden liikemieheksi valittu Mika Sutinen rakensi Mustista ja Mirristä Pohjoismaiden suurimman lemmikkieläintarvikkeiden ketjun. Kipinä yrittämiseen tarttui Vaasan yliopiston...

  Valintaperusteet


  Valintaperusteet 2018, ei hakua vuonna 2019.

  1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

  Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op johtamisen opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

  Hakijoiden suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

  1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
   (25-60 op, enintään 14 pistettä)
  2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
   (keskiarvo 3,1-5,0, enintään 13 pistettä)
  3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
   (10-50 op, enintään 8 pistettä).

  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä valintakokeesta saamiensa pisteiden (enintään 30 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella.

  Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

  2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

  Kasvuyrityksen jjohtamisen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona/koulutusohjelmana on erityisesti johtaminen,  hallinto tai yrittäjyys tai niihin verrattavassa oleva oppiaine.

  Hakijan suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

  1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
   (25-60 op, enintään 14 pistettä)
  2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
   (keskiarvo 3,1-5,0, enintään 13 pistettä)
  3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
   (4-5, enintään 8 pistettä)

  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä valintakokeesta saamiensa pisteiden (enintään 30 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella.

  Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan koko tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

  Sisäänotto

  25 opiskelijaa

  Valintaryhmät

  1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
  2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

  Valintakoe

  Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee osallistua valintakokeeseen.  Valintakokeessa on valintakoeaineistoon perustuvia soveltavia tehtäviä.

  Valintakoe perustuu seuraavaan materiaaliin:

  1. Vuorinen, T. (2013 tai uudempi). Strategiakirja - 20 työkalua. Talentum. (Saatavana myös e-kirjana)

  2. Teece, D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43. (Saatavana internetistä)

  3. Järlström, M., E. Saru & S.Vanhala (2016). Sustainable Human Resource Management with Salience of Stakeholders: A Top Management Perspective. Journal of EThics, 1-22. (Saatavana internetistä)

   

  Valintakoe järjestetään Vaasan yliopiston luentosalissa B201 (Wolff-auditorio) maanantaina 8.10.2018 klo 14-17.

  Auditorio sijaitsee yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa, osoitteessa Wolffintie 34, 65200 Vaasa.

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.
  Lue lisää ja hae ohjelmaan syksyllä 2018

  Siirry Opintopolkuun

  Lisätietoja opinnoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista


  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005

   

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa


  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

  Koordinaattori

  puh: 029 449 8165

  Sähköposti: neuvonta.kauppatieteet(at)univaasa.fi