Kauppatieteilijä yritysmaailman huipulla

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma (Seinäjoki)

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, joissa tarvitaan laaja-alaista näkemystä ja käytännön johtamisosaamista. Maisteriohjelma on tarkoitettu päämäärätietoisille, uudistumishaluisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etenemään urallaan tai kehittämään menestyvää liiketoimintaa.

  Hae ohjelmaan syksyn yhteishaussa 5.-19.9.2018


  3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

  Suomen palkituinta koulutusta.
  Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.
  Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen.
  Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa. Osa englanninkielisistä maisteriohjelmistamme on saanut kansainvälisen EPAS-laatutunnuksen.
  Menestyväksi bisnesosaajaksi.
  Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

  Koe Vaasan kauppatieteet

  Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

  Modernit opetusmetodit, joustavat opintojärjestelyt, intensiivijaksoina järjestettävä lähiopetus ja verkkokurssit mahdollistavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen myös motivoituneille työelämässä oleville opiskelijoille. Lähiopetus järjestetään pääosin perjantai-iltaisin ja lauantaisin, ja paikkana on Seinäjoki, jonne on erinomaiset liikenneyhteydet koko eteläisestä ja läntisestä Suomesta.

  Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintojen ydin muodostuu seuraavista opintojaksoista, joista osa voi olla englannin kielellä:

  Pakolliset opintojaksot

  • Strategisen johtamisen kehitys -opintojaksolla perehdytään strategisen johtamisen keskeisiin näkemyksiin ja käytännön työkaluihin.
  • Palveluliiketoiminnan kehittäminen -opintojakso perehdyttää keskeisiin palveluliiketoiminnan johtamishaasteisiin ja työkaluihin erilaisissa konteksteissa.
  • International strategic management -opintojaksolla keskitytään kansainvälisten liiketoimintaympäristöjen strategisiin näkökulmiin business-simulaatiota hyödyntäen.
  • Vastuullisuus ja liiketoiminnan etiikka -opintojaksolla tutustutaan erilaisten arvojen keskinäiseen riippuvuuteen, sosiaaliseen vastuuseen sekä eettiseen päätöksentekoon.
  • Yritysverkostojen johtaminen -opintojakso luo valmiuksia kehittää, hyödyntää ja johtaa yritystenvälisiä verkostosuhteita eri toimialoilla.
  • Toimiala-analyysi -opintojaksolla opiskelijat toteuttavat ohjatun toimiala-analyysin tuottaen tietoa valitsemansa toimialan tarjoamista kasvumahdollisuuksista.
  • Developing business models -opintojakso perehdyttää erilaisiin liiketoimintamalleihin ja niiden hyödyntämiseen eri toimialoilla.
  • Kasvuyritystutkimuksen nykysuuntia -opintojaksolla tutustutaan kasvuyrityksen johtamiseen liittyvän tieteellisen tutkimuksen nykytilaan.
  • Liiketoiminnan kehittäminen käytännössä -opintojaksolla kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisiä päätöksentekotaitoja yhdistettyinä käytännön yritystapauksiin.
  • Project management -opintojakso luo valmiuksia ja tarjoaa työkaluja erilaisten yrityselämän projektien kuten tuotekehityksen johtamiseen.

  Valinnaiset opintojaksot

  • Strateginen henkilöstöjohtaminen -opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamiseen kasvun näkökulmasta, esimerkkeinä osaamisen strateginen kehittäminen ja rekrytointi.
  • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen -opintojaksolla tarkastellaan johtamisen ja palkitsemisen yhteyksiä henkilöstön motivaatioon, työhyvinvointiin ja oppimiseen.
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen -opintojaksolla tutustutaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen osana yrityksen osaamisen johtamista ja kyvykkyyden johtamista.
  • Sopimus- ja korvausoikeus liiketoiminnassa -opintojaksolla tarkastellaan liiketoiminnan sopimuksiin liittyviä velvoitteita ja ajankohtaisia kysymyksiä.
  • Cross-cultural management -opintojakso perehdyttää kulttuurin merkitykseen yksilöille, organisaatioille ja johtamiselle sekä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

  Valmistuneiden tarinat

  Ilkka Ihamäki

  Yrittäjä

  Ilkka Ihamäki

  Yrittäjä

  Radio Suomipopin taajuudella Hovimuusikko Ilkkana tunnettu Ilkka Ihamäki opiskeli yliopistossamme kauppatieteitä. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt monipuolisesti...

  Heidi Jaara

  Toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija

  Heidi Jaara

  Toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija

  Heidi Jaara opiskeli Vaasan yliopistossa kansainvälistä yritystoimintaa, jossa pääpainona hänellä oli markkinointi. Hän on luonut luksusbrändi Balmuirin, jonka tuotteita...

  Pyry Koskimo

  Toimitusjohtaja

  Pyry Koskimo

  Toimitusjohtaja

  Pyry Koskimo opiskeli Vaasan yliopistossa rahoitusta. Tällä hetkellä hän on yrittäjä ja toimitusjohtaja ravintola-alan yrityksessä, jonka hän perusti kaverinsa kanssa....

  Rafael Rantanen

  Analyytikko

  Rafael Rantanen

  Analyytikko

  Rafael Rantanen opiskeli Vaasan yliopistossa rahoitusta ja lähti maisterin paperit kainalossa huipputöihin Lontooseen. Hän kaipaa alumneilta lisää ylpeyttä omasta...

  Valintaperusteet


  Huom! Laajemmat tiedot näet Opintopolusta huhtikuussa

  1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

  Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op johtamisen opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

  Hakijoiden suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

  1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
   (25-60 op, enintään 14 pistettä)
  2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
   (keskiarvo 3,1-5,0, enintään 13 pistettä)
  3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
   (10-50 op, enintään 8 pistettä).

  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä valintakokeesta saamiensa pisteiden (enintään 30 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella.

  Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

  2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

  Kasvuyrityksen jjohtamisen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona/koulutusohjelmana on erityisesti johtaminen,  hallinto tai yrittäjyys tai niihin verrattavassa oleva oppiaine.

  Hakijan suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

  1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
   (25-60 op, enintään 14 pistettä)
  2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
   (keskiarvo 3,1-5,0, enintään 13 pistettä)
  3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
   (4-5, enintään 8 pistettä)

  Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä valintakokeesta saamiensa pisteiden (enintään 30 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella.

  Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan koko tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

  Sisäänotto

  25 opiskelijaa

  Valintaryhmät

  1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
  2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

  Valintakoe

  Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee osallistua valintakokeeseen. Valintakoe perustuu kolmeen tutkimusartikkeliin, joista yksi on suomenkielinen ja kaksi englanninkielistä. Valintakokeessa on valintakoeaineistoon perustuvia soveltavia tehtäviä. Valintakoeaineisto julkaistaan 15.8.2018.

  Valintakoe järjestetään Vaasassa lokakuussa 2018, tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta. Syksyn 2018 valintaperusteet päivittyvät palveluun toukokuussa. Lue lisää ja hae ohjelmaan syksyllä 2018 (huom. alla oleva linkki toimii toukokuusta lähtien)

  Siirry Opintopolkuun (linkki toimii toukokuusta lähtien)

  Lisätietoja opinnoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista


  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat mallia etunimi.sukunimi(at)uva.fi

  Sähköpostiosoite:
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  • Miisa Aho, asiantuntija
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8166
  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162
  • Helena Höglund, palveluvastaava
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152


  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa


  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

  Sähköpostiosoite:
  neuvonta.kauppatieteet(at)uva.fi

  • Leena Larimo, koordinaattori
   huone: A306, Tervahovi 3. krs
   puh: 029 449 8165