Hyvän hallinnon huippuosaajia

  Hallintotieteiden maisteriohjelma

  Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan unionissa?

  Saat opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja johonkin neljästä opintosuunnasta.

  Seuraava haku ohjelmaan: 20.3.-3.4.2019


  3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

  Yhteiskunnan uudistajaksi.
  Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.
  Työmarkkinoilla kysyntää.
  Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.
  Käytännönläheistä opetusta.
  Käytännönläheinen opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

  Koe Vaasan hallintotieteet

  Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

  Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen.

  Hallintotieteiden maisteriohjelmassa saat opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja johonkin neljästä opintosuunnasta:

  • Aluetieteen maisteriopinnot antavat edellytykset työskennellä aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdyt aluetieteen teorioihin, niiden soveltamiseen sekä aluekehittämisen ammatillisiin käytäntöihin.

  • Julkisjohtaminen syventyy organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opintojen ydinsisällöt muodostavat esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen, eettiseen johtamiseen, talous­osaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista.

  • Julkisoikeuden maisteriopinnoissa voit erikoistua joko julkistalouden juridiikkaan tai yleiseen hallintojuridiikkaan. Opit analysoimaan syvällisesti julkisessa toiminnassa keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä ja yhdistämään oikeudellisen osaamisen käytäntöön.  

  • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen....

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot....

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Lappeenrantalainen Helena Rautiainen opiskeli sosiaali- ja terveyshallintotiedettä Vaasan yliopiston Helsingissä järjestettävässä maisteriohjelmassa. Aiemmalta tutkinnoltaan...

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan aluetiede. Tällä hetkellä hän työskentelee Etelä-Pohjanmaan liitossa maankäytön...

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  Sisäänotto

  Enintään 20 opiskelijaa.

  Valintaryhmät

  1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet (ml. suomalaiset ulkomailla tutkinnon suorittaneet hakijat)
  2. Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

  Valintaperusteet

  1) Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

  Soveltuvan, pääasiassa yhteiskuntatieteellisen alan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita voidaan hyväksyä täydentämään opintojaan hallintotieteiden maisterin tutkintoon.

  Vähimmäisvaatimuksena on

  • tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu haun kohteena olevan opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoiset, vähintään 25 opintopisteen laajuiset perus- ja/tai aineopinnot (opintokokonaisuus).
  • Lisäksi edellytetään, että tutkinto on suoritettu kohtuullisessa ajassa ja että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi.

  Ensisijaisesti hyväksytään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut tutkinnot sekä rekisteröidyt opintosuoritukset.

  Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena ovat opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoisen opintokokonaisuuden laajuus, soveltuvuus, opintomenestys sekä suorittamisajankohta.

  2) Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneet

  Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita voidaan hyväksyä hallintotieteiden maisterin tutkintoon.

  • Ammattikorkeakoulututkinnon tulee olla alaltaan ja sisällöltään soveltuva hallintotieteiden maisterin tutkinnon pohjaksi.
  • Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna haun kohteena olevan opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoiset vähintään 25 opintopisteen laajuiset perus- ja/tai aineopinnot (opintokokonaisuus).
  • Lisäksi edellytetään, että tutkinto on suoritettu kohtuullisessa ajassa ja että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi.

  Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena ovat alan yliopisto-opintojen kokonaismäärä, opintomenestys ja suorittamisajankohta sekä ammattikorkeakoulututkinnon soveltuvuus ja opintomenestys.

  Hallintotieteissä on kevään 2019 yhteishaussa tarjolla hallintotieteiden maisteriohjelma, jossa voi suuntautua yhteen neljästä opintosuunnasta:

  • Aluetiede
  • Julkisjohtaminen
  • Julkisoikeus ja
  • Sosiaali- ja terveyshallintotiede

  Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 31.7. mennessä.

  Opiskelijavalinta tapahtuu harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei välttämättä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi

  Sähköpostiosoite:
  hakijapalvelut(at)univaasa.fi

  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162
  • Helena Höglund, palveluvastaava
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152


  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi.

  Marja Vettenranta
  koulutusvastaava
  huone: F310, Fabriikki 3. krs
  puh: 029 449 8175