Saana Hautala opiskeli Vaasan yliopistossa energiatekniikkaa ja sai diplomityönsä myötä työpaikan projektitutkijana yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICistä.

  Peruskoulussa matemaattisissa aineissa hyvin pärjännyt Saana tiesi jo varhain haluavansa opiskelemaan tekniikkaa.

  - Minulla on ollut onnea, sillä opiskelumatkani varrelle on osunut kannustavia opettajia, jotka ovat rohkaisseet suuntautumaan tekniikan alalle.

  Kiinnostus energiatekniikkaan

  Yliopistossa heräsi kiinnostus erityisesti energiatekniikkaan, joka olikin luonteva valinta pääaineeksi. Kandidaatintutkielma, energiapuolen kurssit sekä kesätyöt moottoreiden parissa avasivat näkökulmaa energiatekniikan mahdollisuuksista. Päällimmäisenä Saanan mieleen on jäänyt positiivisia muistoja opiskeluajoista.

  – Itselle sopivan alan löytäminen oli hienoa ja lisäsi samalla opiskelun mielekkyyttä. Lisäksi mahdollisuus olla mukana alueen teollisuudessa sekä tutkimuksessa kesätöiden ja opinnäytetöiden kautta tuki opintoja todella hyvin.

  Työtä ihmisten ja moottoreiden parissa

  Saanan diplomityö käsitteli nopeakäyntisen dieselmoottorin asennusta VEBICin moottorilaboratorioon. Diplomityö tehtiin osana kansainvälistä tutkimusohjelmaa, jossa hän on edelleen mukana projektitutkijana. Työ VEBICissä moottoreiden parissa on ollut Saanalle mielekästä, etenkin monipuolisten työtehtävien ja viihtyisän työilmapiirin ansiosta.

  – Työtehtäviini kuuluu muun muassa moottoritesteihin osallistuminen, polttoainetilausten hoitaminen sekä turvallisuusnäkökulmien dokumentointi. Olen myös päässyt esittelemään VEBICin laboratoriotiloja vierailijaryhmille. Työssäni parasta on se, että saan olla tekemisissä niin ihmisten kuin moottoreiden kanssa.

  Saana Hautala

  Opinnot: DI Vaasan yliopistosta 2017, pääaineena energiatekniikka
  Työ: Projektitutkija Vaasan yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICissä

  Julkaistu 26.03.2018.

  Takaisin