Energia- ja informaatiotekniikka

  Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia ja parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua. Suomi on maailman energia-alan edelläkävijöitä ja Vaasa on Suomen energiapääkaupunki.


  3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

  Työnantajat tutuiksi.
  Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.
  Energiaratkaisujen keksijäksi.
  Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.
  Teoriat käytäntöön.
  Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöt.

  Työnantajien arvostama

  Vaasan yliopiston energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus (DI), jonka suoritettusi sinusta tulee energia-alan arvostettu asiantuntija. DI-tutkinto antaa laaja-alaiset teoreettiset tiedot ja ammatilliset taidot valitulta tekniikan alalta. Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma luo hyvän pohjan tulevaisuuden energia-alan teknologiainnovoinnille ja yrittäjyydelle.

  Opintosuunnat:

  • Sähkötekniikan suunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.
  • Energiatekniikan suunnan tavoitteena on energia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
  • Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.

  DI-tutkinnon suoritettuasi osaat:

  • toimia oman alasi tuotekehitys-, projekti-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä
  • käyttää tekniikan tietolähteitä kriittisesti ja tuottaa teoreettista tai vaativaa käytännöllistä uutta tietoa teollisuuden tai muiden alojen sovelluksia varten
  • itsenäisesti etsiä, ymmärtää ja soveltaa uusinta tieteellistä tietoa ongelmien ratkaisussa
  • kehittää uusia oman tekniikan alan menetelmiä
  Lue lisää Opintopolusta.

  Akkreditoinnit

  ASIIN-laatuleima varmistaa, että koulutusohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

  siegel-a-rgb-q.pnglabel_schrift.png

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  Sisäänottomäärä

  Enintään 20

  Soveltuvat taustatutkinnot eri opintosuuntiin

  Energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan voidaan valita soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan alemman (tai ylemmän) korkeakoulututkinnon sekä soveltuvan ulkomaisen 3-4 –vuotisen bachelor-tutkinnon perusteella.

  Automaatio ja tietotekniikka

  Soveltuva tutkinto voi olla automaatiotekniikan, automaatio- ja systeemitekniikan, säätötekniikan, prosessitekniikan, sähkötekniikan, puujalostustekniikan, energiatekniikan, konetekniikan, tuotantotekniikan, ympäristötekniikan tai tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, tietojenkäsittelyn, tietoliikennetekniikan, digitaalitekniikan, tietokonetekniikan, tietoturvallisuuden, informaatioverkostojen, multimedian tai tietojohtamisen tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

  Sähkötekniikka

  Soveltuva tutkinto voi olla sähkötekniikan tai elektroniikan tai näitä läheisesti vastaavalta alalta.

  Energiatekniikka

  Soveltuva tutkinto voi olla energiatekniikan, energia- ja prosessitekniikan, kemian, vesi- ja jätehuoltotekniikan, ympäristöbiotekniikan, sähkötekniikan, konetekniikan, tuotantotekniikan tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

  Valintaperusteet ja pisteytys

  Kaikkien hakijoiden tulee suorittaa hyväksytysti esitehtävä, joka julkaistaan viimeistään hakuajan alkaessa.

  Mikäli soveltuvia ja esitehtävät hyväksytysti suorittaneita hakijoita on enemmän kuin heitä voidaan valita, hakuperusteena olevan tutkinnon ja muiden korkeakouluopintojen todistusten perusteella annetaan pisteitä seuraavasti:

  1. tutkinnon opintopisteillä painotetusta keskiarvosta (K) 0,0-18,0 pistettä kaavalla (K-1)9/2
  2. matematiikan opintojen määrästä (min 15 op, 0-2 pistettä)
  3. matematiikan opintojen laadusta (keskiarvo, 0-3 pistettä opintojen määrästä riippumatta)
  4. Soveltuvien yliopisto-opintojen perusteella annetaan lisäksi enintään 4,0 pistettä
  Valintapisteet lasketaan hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintojen
  perusteella.

  Energia- ja informaatiotekniikan diplomi-insinööriopintoihin voi hakea kevään 2020 yhteishaussa. Hakukohteena on koulutusohjelma, ja hakija ilmoittaa hakemuksella opintosuunnan tai –suunnat, joihin haluaa hakea.

  Opintosuuntia ovat

  • energiatekniikka
  • sähkötekniikka sekä
  • automaatio ja tietotekniikka.

  Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta tulee kuitenkin toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 31.7. mennessä.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005

   

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

  Koulutusvastaava
  puh: 029 449 8511
  sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi

  Valmistuneiden tarinat

  Anna-Leena Kaunisto

  Digital Development Manager

  Anna-Leena Kaunisto

  Digital Development Manager

  Anna-Leena Kaunisto pääsee päivittäin työssään Finlaysonilla tutustumaan uusiin innovaatioihin ja ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia teknologian avulla. Opiskeluajoista...

  Joel Reijonen

  Machine Intelligence Researcher

  Joel Reijonen

  Machine Intelligence Researcher

  Joel Reijonen työskentelee Ericssonilla koneälytutkijana innovoimassa ja kehittämässä uusia koneälyyn liittyviä teknologiaratkaisuja. Opiskeluaikaan Vaasassa liittyy monta...

  Nora Möttönen

  Tuotantojohtaja

  Nora Möttönen

  Tuotantojohtaja

  Nora Möttösen opiskeluissa parasta oli heidän pieni ja tiivis ryhmänsä, joka yhdessä pakersi tehtäviä, laski ja luki tentteihin. Yliopistossa hän oivalsi, että kaiken...

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala opiskeli Vaasan yliopistossa energiatekniikkaa ja sai diplomityönsä myötä työpaikan projektitutkijana yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICistä.

  Koe Vaasan tekniikka