Modernin työelämän tarpeisiin

    Vaasan yliopiston maisteriohjelmat

    Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon voit jatkaa opintojasi maisteriohjelmassa. Myös muualla kuin Vaasan yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea yliopistomme maisteriohjelmiin.

    Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Voit suorittaa sen päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.