Voidakseen tulla hyväksytyksi viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito.

  Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen.

  Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hän ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomen kielellä.

  Kotimaisen kielen taito on osoitettava hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessa.

  Suomen kielen taidon voi osoittaa seuraavasti:

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
  • suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M)
  • IB-ylioppilastutkinnossa A-taso suoritettu
  • IB-ylioppilastutkinnossa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen,  kirjoittaminen, puhuminen) TAI
  • valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.