Digitulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

  Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Haluatko hallita viestinnän keinot? Meiltä valmistuneet tunnetaan työnantajien arvostamina tulevaisuuden viestintäosaajina, jotka ymmärtävät viestinnän ja median toimintaa sekä muutosta digitalisoituvassa maailmassa.

  HAE ohjelmaan 20.3.-3.4.2019


  3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

  Valmiina työelämään.
  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.
  Omannäköinen tutkinto.
  Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, johon voit valita kiinnostuksesi mukaan erilaisia viestinnän opintoja ja hankkia yksilöllisen tutkinnon.
  Etulyöntiasemassa.
  Osaamme ennustaa viestinnän alan muutokset ja tuomme alan megatrendit osaksi opiskelua. Siksi opiskelijoillamme on valmistuessaan oikeat taidot ja valmiudet.

  Koe Vaasan viestintätieteet

  Opintojen eteneminen

  kandi-kaaviot-www-powerpoint-viestinta.jpg

  Pääaine

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelman uudet opiskelijat valitaan suoraan pääaineeseen viestintätieteet.

  Koulutusohjelmassa on moduulirakenne: moduulien peruskurssit ovat kaikille yhteisiä, ja sen lisäksi voit valita, mihin viestinnän osa-alueeseen haluat erikoistua suorittamalla yhden tai useamman moduulin loppuun.

  Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa saat laaja-alaisen näkemyksen viestinnästä. Painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä.

  Opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen viestinnästä. Opit ymmärtämään kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä, hyödyntämään digitaalista mediaa, viestimään sujuvasti eri kanavissa sekä tuntemaan erilaiset kohderyhmät. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden edellyttämällä tavalla.

  Seuraamme viestinnän alan megatrendejä, ja tuomme ne osaksi opiskelua. Uutta luotaavia kursseja ovatkin pelialan, käytettävyyden ja virtuaaliympäristöjen kurssit.

   


  Opinnot koostuvat painoaloista eli moduuleista:

  • viestintä eri aloilla
  • viestintä kielenkäyttönä
  • median tutkimus
  • digitaaliset mediataidot
  • interaktiivinen media
  • pelitutkimus

  Jokaisesta painoalasta opiskellaan ensin peruskursseja. Kaikille yhteisiin opintoihin sisältyy esimerkiksi mediatutkimusta, kielenhuoltoa, verkkosivujen suunnittelua ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kursseja.

  Pakollisten opintojen lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia kursseja, joissa voi perehtyä muun muassa johtamisviestintään, vuorovaikutukseen, visuaaliseen viestintään tai käytettävyyteen ja pelisuunnitteluun.

  Tutkinnon suoritettuasi:

  • ymmärrät kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytännön tasolla
  • osaat hyödyntää digitaalisia mediavälineitä
  • viestit sujuvasti erilaisissa kanavissa, ja otat huomioon niiden erilaiset tavat viestiä, sekä osaat huomioida erilaisia kohderyhmiä

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet ja pisteytyksen näet Opintopolusta. Valintakoeeseen luettava aineisto löytyy tämän sivun yläosasta keltaisena laatikkona.


  Valmistuneen tarina

  Sami Soljansaari

  Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

  Sami Soljansaari

  Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

  Sami Soljansaari ei ollut eläissään käynytkään länsirannikolla, kun hän muutti Lappeenrannasta Vaasaan. Kaupunkiin tulleessaan hän ajatteli haluavansa työskennellä...

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa...

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien...

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Asiantuntemuksen lisäksi yliopistosta sai elinikäisiä ystäviä ja laajan kontaktiverkoston. Valmistumisen...

  Tutustu opettajaan: Tanja Sihvonen

  Viestintätieteiden koulutusohjelman johtaja, professori Tanja Sihvonen kertoo, että uudessa viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa opiskelija voi suuntautua alalla oman kiinnostuksensa mukaisesti:

  – Etsimme moninaisuutta viestintätieteiden sisältä. Jokaisella opiskelijalla on kuin oma väripaletti, joka koostuu erilaisista viestinnän opinnoista. Väreillä maalataan omannäköistä tutkintoa, joka tarjoaa eväät tulevaisuuden työtehtäviin. Emme keskity pelkkään joukkoviestintään, vaan opetamme mm. digitaalisesta mediasta, virtuaaliympäristöistä, pelisuunnittelusta ja sosiaalisista verkostoista.


  Ystävyyttä ensitapaamisella

  Neljännen vuoden viestintätieteilijät Elina Virnala ja Anni Tyni ovat tunteneet toisensa fuksivuodesta asti tutustuttuaan tutor-ryhmässä.

  - Yliopistossamme vallitseva yhteisöllinen ilmapiiri välittyi meille uusille opiskelijoille erityisesti tutor-ryhmissä, joissa kavereiden saaminen yhteisten tapahtumien lomassa oli helppoa ja mukavaa. Jo ensimmäisten päivien aikana oli helppo tutustua uusiin ihmisiin, joista saikin sitten elinikäisiä ystäviä. Fukseina olemme kaikki samassa tilanteessa, joten kannattaa rohkeasti tutustua muihin!


  Sinusta voi tulla

  • tiedottaja
  • viestintäpäällikkö
  • verkkotiedottaja
  • viestintäkoordinaattori
  • viestinnän suunnittelija
  • verkkotoimittaja
  • uutispäällikkö
  • toimittaja
  • tekninen kirjoittaja
  • graafikko
  • verkkopalveluiden suunnittelija
  • copy writer
  • markkinointipäällikkö
  • pelisuunnittelija
  • käyttäjäkokemusasiantuntija
  • käytettävyyssuunnittelija
  • verkkoviestinnän kouluttaja
  • sosiaalisen median suunnittelija
  • sisäisen viestinnän asiantuntija
  • peligraafikko
  • viestintäalan yrittäjä

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  50 (joista ensikertalaisia 70%)

  1. Todistuspistejono (10 paikkaa)
  Voidakseen tulla valituksi todistuspisteillä, hakijan tulee saada vähintään 10 todistuspistettä.

  2. Yhteispistejono (20 paikkaa)
  3. Koepistejono
  (20 paikkaa)

  Valinnassa voit saada enintään 40 pistettä, joista enintään 20 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta ja enintään 20 pistettä valintakokeesta.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä 4 eri aineesta seuraavasti (maks. 20 pistettä):

  Ylioppilastutkinnon arvosana

  M
  C
  B
  A
  1) Äidinkieli 7 6 5 4 2 1
  2) Muu kieli (paras otetaan huomioon)


  Pitkä oppimäärä 5 4 3 2 1 0
  Muu oppimäärä 4 3 2 1 0 0
  3) Matematiikka

  Pitkä oppimäärä 4 3 2 1 0 0
  Muu oppimäärä 3 2 1 0 0 0
  4) Muu koe (paras otetaan huomioon)
  4 3 2 1 0 0

  Mikäli olet suorittanut International Baccalaureate (IB) -, European Baccalaureate (EB) - tai Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon, käytetään ensisijaisesti skaalausta: Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä.

  Valintakokeet järjestetään maanantaina 3.6.2019 klo 12-16.

  Valintakokeen avulla arvioidaan tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioonottamista.

  Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskoe perustuu verkkoaineistoon, joka on saatavilla 29.3.2019 verkosta. Aineistokoe perustuu valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

  Jotta voit tulla valituksi, sinun on vastattava kaikkiin kysymyksiin.

  Valintakoe järjestetään Vaasan lisäksi Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Hakija voi valita koepaikkakunnan. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Lisätietoa koepaikoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.


  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005


  Luotsi 1.krs,
  PL 700, 65101 Vaasa

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Koulutusvastaava

  puh: 029 449 8149
  sähköposti: opintoneuvonta.hum(at)univaasa.fi