Viestinnän moniosaajaksi

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

  Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Viestintätieteiden kandidaattiohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää viestinnän ja median toimintaa ja muutosta digitalisoituvassa maailmassa. Valmistut tulevaisuuden viestintäosaajaksi, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

  Seuraava hakuaika keväällä 2019.


  3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

  Valmiina työelämään.
  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.
  Omannäköinen tutkinto.
  Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, johon voit valita kiinnostuksesi mukaan erilaisia viestinnän opintoja.
  Etulyöntiasemassa.
  Osaamme ennustaa viestinnän alan muutokset, ja siksi opiskelijoillamme on valmistuessaan oikeat taidot ja valmiudet.

  Koe Vaasan viestintätieteet

  Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa saat laaja-alaisen näkemyksen viestinnästä. Painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä.

  Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Opintojen tavoitteena on tulevaisuuden viestintäosaaja, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

  Seuraamme viestinnän alan megatrendejä, ja tuomme ne osaksi opiskelua. Uutta luotaavia kursseja ovatkin pelialan, käytettävyyden ja virtuaaliympäristöjen kurssit.

  Opinnot koostuvat painoaloista eli moduuleista:

  • viestintä eri aloilla
  • viestintä kielenkäyttönä
  • median tutkimus
  • digitaaliset mediataidot
  • interaktiivinen media
  • pelitutkimus

  Jokaisesta painoalasta opiskellaan ensin peruskursseja. Kaikille yhteisiin opintoihin sisältyy esimerkiksi mediatutkimusta, kielenhuoltoa, verkkosivujen suunnittelua ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kursseja.

  Pakollisten opintojen lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia kursseja, joissa voi perehtyä muun muassa johtamisviestintään, vuorovaikutukseen, visuaaliseen viestintään tai käytettävyyteen ja pelisuunnitteluun.

  Tutkinnon suoritettuasi:

  • ymmärrät kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytännön tasolla
  • osaat hyödyntää digitaalisia mediavälineitä
  • viestit sujuvasti erilaisissa kanavissa, ja otat huomioon niiden erilaiset tavat viestiä, sekä osaat huomioida erilaisia kohderyhmiä

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet ja pisteytyksen näet Opintopolusta. Valintakoeeseen luettava aineisto löytyy tämän sivun yläosasta keltaisena laatikkona.


  Tutustu opettajaan: Tanja Sihvonen

  Viestintätieteiden koulutusohjelman johtaja, professori Tanja Sihvonen kertoo, että uudessa viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa opiskelija voi suuntautua alalla oman kiinnostuksensa mukaisesti:

  – Etsimme moninaisuutta viestintätieteiden sisältä. Jokaisella opiskelijalla on kuin oma väripaletti, joka koostuu erilaisista viestinnän opinnoista. Väreillä maalataan omannäköistä tutkintoa, joka tarjoaa eväät tulevaisuuden työtehtäviin. Emme keskity pelkkään joukkoviestintään, vaan opetamme mm. digitaalisesta mediasta, virtuaaliympäristöistä, pelisuunnittelusta ja sosiaalisista verkostoista.


  Ystävyyttä ensitapaamisella

  Neljännen vuoden viestintätieteilijät Elina Virnala ja Anni Tyni ovat tunteneet toisensa fuksivuodesta asti tutustuttuaan tutor-ryhmässä.

  - Yliopistossamme vallitseva yhteisöllinen ilmapiiri välittyi meille uusille opiskelijoille erityisesti tutor-ryhmissä, joissa kavereiden saaminen yhteisten tapahtumien lomassa oli helppoa ja mukavaa. Jo ensimmäisten päivien aikana oli helppo tutustua uusiin ihmisiin, joista saikin sitten elinikäisiä ystäviä. Fukseina olemme kaikki samassa tilanteessa, joten kannattaa rohkeasti tutustua muihin!


  Sinusta voi tulla

  • tiedottaja
  • viestintäpäällikkö
  • verkkotiedottaja
  • viestintäkoordinaattori
  • viestinnän suunnittelija
  • verkkotoimittaja
  • uutispäällikkö
  • toimittaja
  • tekninen kirjoittaja
  • graafikko
  • verkkopalveluiden suunnittelija
  • copy writer
  • markkinointipäällikkö
  • pelisuunnittelija
  • käyttäjäkokemusasiantuntija
  • käytettävyyssuunnittelija
  • verkkoviestinnän kouluttaja
  • sosiaalisen median suunnittelija
  • sisäisen viestinnän asiantuntija
  • peligraafikko
  • viestintäalan yrittäjä

  Valmistuneen tarina

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki

  Digital Coordinator

  Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa...

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen

  Urheilutoimittaja

  Kristiina Kekäläinen opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien...

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka

  Markkinointikoordinaattori

  Päivi Lukka opiskeli Vaasan yliopistossa viestintätieteitä. Asiantuntemuksen lisäksi yliopistosta sai elinikäisiä ystäviä ja laajan kontaktiverkoston. Valmistumisen...

  Markus Hangelin

  Brand Communications Intern

  Markus Hangelin

  Brand Communications Intern

  Luovaa johtamista, kansainvälisiä mainoskampanjoita ja projektien hallintaa. Niistä on Markus Hangelinin työpäivät tehty Niken Brand Communications Interninä. Hangelin on...

  Opintojen eteneminen

  viestinta.jpg

  Pääaine

  Viestintätieteiden kandidaattiohjelman uudet opiskelijat valitaan suoraan pääaineeseen viestintätieteet.

  Koulutusohjelmassa on moduulirakenne: moduulien peruskurssit ovat kaikille yhteisiä, ja sen lisäksi voit valita, mihin viestinnän osa-alueeseen haluat erikoistua suorittamalla yhden tai useamman moduulin loppuun.

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.
  Lue lisää ja hae:
  Yhteishaku 14.-28.3.
  Avoimen yliopiston väylän haku 14.-28.3.
  Siirtohaku (yliopiston tai koulutusalan vaihto) 2.-16.5.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta!

  Sisäänotto

  55 (joista ensikertalaisia 70%)

  Valintajonot

  1. Todistuspistejono (11 paikkaa)
   Voidakseen tulla valituksi todistuspisteillä, hakijan tulee saada vähintään 10 todistuspistettä.
  2. Yhteispistejono (22 paikkaa)
  3. Koepistejono (22 paikkaa)

  Pisteytys

  Valinnassa voit saada enintään 40 pistettä, joista enintään 20 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta ja enintään 20 pistettä valintakokeesta.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä 4 eri aineesta seuraavasti (maks. 20 pistettä):  M
  C
  B
  A
  1) Äidinkieli 7 6 5 4 2 1
  2) Muu kieli (paras otetaan huomioon)
  Pitkä oppimäärä 5 4 3 2 1 0
  Muu oppimäärä 4 3 2 1 0 0
  3) Matematiikka
  Pitkä oppimäärä 4 3 2 1 0 0
  Muu oppimäärä 3 2 1 0 0 0
  4) Muu koe (paras otetaan huomioon)
  4 3 2 1 0 0

  Mikäli olet suorittanut International Baccalaureate (IB) -, European Baccalaureate (EB) - tai Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon, todistus rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti.

  Valintakoe

  • Valintakokeet järjestetään maanantaina 4.6.2018 klo 12-16.

  Valintakokeen avulla arvioidaan tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioonottamista.

  Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskoe perustuu verkkoaineistoon, joka on saatavilla 29.3.2018 verkosta. Aineistokoe perustuu valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

  Jotta voit tulla valituksi, sinun on vastattava kaikkiin kysymyksiin.

  Valintakoe järjestetään Vaasan lisäksi Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Hakija voi valita koepaikkakunnan. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uva.fi.

  • Miisa Aho, asiantuntija
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8166

  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162

  • Helena Höglund, palveluvastaava,
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Vaasan yliopisto, hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Eija Heinonen-Özdemir, koulutusvastaava
   puh: 029 449 8149
  • Tanja Sihvonen, koulutusohjelman johtaja
   puh: 029 449 8269

  opintoneuvonta.hum(at)uva.fi