Tekniikan ja kauppatieteiden ainutlaatuisia osaajia

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma

  Vaasan yliopiston teollisuusekonomikoulutuksessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista koulutusta ei ole muualla. Saat osaamista niin tekniikasta, kauppatieteistä kuin projektijohtamisestakin.

  Seuraava haku ohjelmaan 20.3.-3.4.2019


  3 hyvää syytä valita Vaasan tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

  Työnantajat tutuiksi.
  Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.
  Harvinaisia osaajia.
  Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.
  Yhteiskunta digitalisoituu.
  Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä tulevaisuuden uudet työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta.

  Koe Vaasan tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

  Osaamista tekniikasta ja kauppatieteistä

  Kauppatieteiden opinnot tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden pääaineessa ovat sinua varten, jos

  • olet kiinnostunut sekä tekniikasta että kauppatieteistä ja haluat opiskella molempia
  • suunnittelet verkkokaupan perustamista
  • olet kiinnostunut tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista
  • haluat ratkoa tuotannon kysymyksiä teollisuudessa
  • haluat kehittää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita taloudellisesti
  • haluat saada monipuoliset tiedot liiketoiminnan eri osa-alueista

  Yhteiskunta digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Sen vuoksi tietojärjestelmäosaaminen on kriittistä niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin. Myös tulevaisuudelle yhä tärkeämpi energia-ala tarvitsee asiantuntijoita. Työmarkkinoilla on siis kysyntää alan osaajille.

  Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Tuotantoyritykset tarvitsevat asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja. Lisäksi vaaditaan kaupallista osaamista, jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti.

  Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opintoihin kuuluu luento- ja verkkokursseja, luentotehtäviä, ryhmätöitä, case-harjoituksia ja projektitöitä, kirjallisuustenttejä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

  Tutkinnon suoritettuasi:

  • osaat perustiedot taloustieteistä
  • ymmärrät projektinhallinnan perusteet ja menetelmiä
  • osaat käyttää yleisimpiä työvälineohjelmistoja ja hyödyntää tietoverkkoja tiedonhaun välineenä
  • osaat soveltaa menetelmätieteiden perustietoja sekä tunnet oman alan tyypilliset matemaattiset menetelmät
  • osaat tuottaa yksinkertaisia tietokoneohjelmia, tunnistat verkkoliiketoiminnan toimintamallit ja osaat hyödyntää taulukkolaskentaa tehokkaasti
  • hallitset laadunhallinnan perusteet, tunnet kestävän kehityksen käsitteet ja ymmärrät energia-alan liiketoiminnan perustoimintaa
  • tunnistat tietotekniikan aineopinnot suoritettuasi tietotekniikan perusteet laaja-alaisesti ja sinulla on edellytykset tietotekniikan kehityksen seuraamiseen sekä osaat soveltaa pääaineessa oppimaasi käytännössä tietojärjestelmien suunnittelun osa-alueella tai teknisen viestinnän osa-alueella tai
  • osaat tuotantotalouden aineopinnot suoritettuasi selittää, kuinka eri tekijät vaikuttavat tuotantolaitosten toimintaan, ymmärrät tuotantolaitosten toimintaperiaatteet sekä tilaus- ja toimitusketjun merkityksen ja tunnet menetelmiä sen hallintaan.

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeen tiedot näet Opintopolusta.


  Tutustu opettajaan: Päivi Haapalainen

  At the University of Vaasa we have a great international and relaxed atmosphere, the perfect combination for learning. Our master studies in technology provide students broad know-how about technology management, which gives various possibilities in the future work market. Vaasa and the greater Ostrobothnia region is an economic powerhouse, especially in the energy business. Students can concentrate in their studies either in product development and innovations or in logistics depending on their own interest. Anyhow, employees with understanding of production and business issues are wanted in the companies.

  - Päivi Haapalainen

  Professor, Programme manager in Industrial Management


  Kansainvälisen casekilpailun finaaliin

  Tuotantotalouden opiskelijajoukkueemme voitti Euroopan laajuisen Tournament in Management and Engineering Skills (TIMES) -kilpailun semifinaalin Saksassa. Voittajajoukkueessa kilpailivat Ronja Vuorinen, Santeri Onninen, Sami Ristimäki ja Riku Heinonen.

  Semifinaali oli osa Euroopan laajuista yliopisto-opiskelijoiden kilpailua, jossa opiskelijat ratkovat erilaisia case-tehtäviä. Joukkueet saavat neljä tuntia aikaa lukea tehtävänannon ja rakentaa ratkaisun ongelmaan.

  Lue lisää: http://bit.ly/2p1JqCB


  Sinusta voi tulla

  • tuotekehitysinsinööri
  • toimitusjohtaja
  • kehitysjohtaja
  • järjestelmäasiantuntija
  • laatupäällikkö
  • sourcing manager
  • projektipäällikkö
  • it-asiantuntija
  • toimittaja
  • myynti-insinööri
  • kehitysjohtaja
  • tutkija
  • suunnittelija
  • verkkomedian suunnittelija
  • käytettävyysasiantuntija
  • tietohallintojohtaja
  • tietojärjestelmäsuunnittelija
  • ohjelmistosuunnittelija
  • asiantuntija
  • opettaja
  • network designer

  Valmistuneiden tarinat

  Tiina Ritari

  Brand Manager

  Tiina Ritari

  Brand Manager

  Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan...

  Vesa-Jukka Vornanen

  Ylläpitopäällikkö

  Vesa-Jukka Vornanen

  Ylläpitopäällikkö

  Vesa-Jukka Vornanen opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Nyt hän työskentelee Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana...

  Terhi Pettersson

  Senior Development Manager

  Terhi Pettersson

  Senior Development Manager

  Terhi Pettersson opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Opinnot yliopistossa avasivat Terhille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana.

  Opintojen eteneminen

  kandi-kaaviot-www-powerpoint-tuta.jpg

  Pääaineet

  Yhteisten opintojen jälkeen (140 op) valitaan pääaine. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa pääaine valitaan näistä kahdesta.

  Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opit kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä.

  Opetuksessa huomioidaan sekä liiketoimintaprosessin että teknologisen kilpailukyvyn näkökulmat maailmanlaajuisesti. Opintojen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi korkean teknologian yrityksissä, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautunutta teknologiajohtamista, tai tutkimuksen sekä alueellisten ja kansallisten kehittämishankkeiden parissa.

  Tietojärjestelmätieteen ammattilaisena hyödynnät IT-osaamistasi, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Saat valmiudet johtaa tekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoista koottuja tiimejä. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Voit erikoistua myös energiaketjun tarkasteluun tietojenkäsittelyn näkökulmasta tai suuntautua tekniseen viestintään. Se yhdistää tietojärjestelmätieteiden, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot, keskeisinä teemoina käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta!

  Sisäänotto

  65 (joista ensikertalaisia 70 %)

  Valintajonot

  1. Todistuspistejono (33 paikkaa)
   Voidakseen tulla valituksi todistuspisteillä, hakijan tulee saada vähintään 8 todistuspistettä.
  2. Koepistejono (32 paikkaa)
   Voidakseen tulla valituksi, hakijan tulee saada vähintään 10 koepistettä.

  Pisteytys

  Valinnassa voi saada enintään 15 pistettä ylioppilastutkintotodistuksen perusteella ja enintään 20 pistettä valintakokeella.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä aineesta seuraavasti (maks.15 p.):

  L
  E
  M
  C
  1) Matematiikka
  Pitkä oppimäärä 4 3,5 3 2
  Lyhyt oppimäärä 3 2,5 2 1
  2) Äidinkieli 4 3,5 3 2
  3) Paras reaaliaine seuraavista aineista: fysiikka,kemia, biologia, filosofia, psykologia, yhteiskuntaoppi tai vanha reaalikoe 4 3,5 3 2
  4) Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli (paras otetaan huomioon) 3 2,5 2 1

  Valintakokeet

  Valintakokeet järjestetään maanantaina 3.6.2019 klo 12-16.

  Valintakokeessa mitataan sekä loogista päättelykykyä ja ongelmaratkaisukykyä että kykyä omaksua ja käsitellä uutta tietoa.

  Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta

  • Ensimmäinen osio perustuu kokeessa toimitettavaan aineistoon
  • Toinen osio koostuu päättelytehtävistä, joihin ei ole etukäteismateriaalia.

  Kumpaankaan osioon ei siis ole etukäteismateriaalia.

  Valintakoe järjestetään Vaasan lisäksi Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Hakija voi valita koepaikkakunnan. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi.

  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162
  • Helena Höglund, palveluvastaava
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa
  hakijapalvelut(at)univaasa.fi

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Helena Varmajoki, opintopäällikkö
   puh: 029 449 8174
  • Petri Helo, koulutusohjelman johtaja
   puh: 029 449 8551

  Joko tunnet #Snöörit?

  YouTube -reality #Snöörit tutustuttaa sinut tekniikan opiskelijan elämään Vaasassa.

  Snööritä itsesi