Hallintotieteiden yhteisvalinnassa hakevan tulee osoittaa suomen kielen taitonsa vain, jos hän ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomen kielellä.

  Ellei em. tutkintoja ole suoritettu suomeksi, riittävän suomen kielen taidon voi todentaa jollakin seuraavista tavoista:

  1. Ylioppilastutkinto tai vastaava

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur.
  • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
  • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature / language and literature / language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
  • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

  2. Korkeakouluopinnot

  • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
  • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
  • Korkeakoulututkinto suomeksi TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava) TAI korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.

  3. Kielitutkinto tai -koe

  • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 5 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

  Mikäli hakija voi osoittaa riittävän suomen kielen taitonsa suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, hänen ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoaan, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Mikäli hakija osoittaa riittävän suomen kielen taitonsa muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, hänen tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta Tampereen yliopiston hakijapalveluihin (Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

  Jos valmistut keväällä 2019, toimita 10.4. mennessä kopio opintorekisteriotteesta tai muusta väliaikaisesta arvioinnista (IB-lukiolaisilla predicted grades -arvio) sekä lopullinen tutkintotodistus 12.7. (IB- ja EB-tutkinto) mennessä.