Hyvän hallinnon huippuosaajia

  Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

  Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai pitääkö vallankäyttäjän toimia avoimesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai tulevaisuuden maakunnassa?

  Seuraava haku ohjelmaan: 20.3.-3.4.2019


  3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

  Työmarkkinoilla kysyntää.
  Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja kehityssuunnat luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.
  Kilpailukykyinen moniosaaja.
  Opetustamme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.
  Yhteiskunnan uudistajaksi.
  Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

  Koe Vaasan hallintotieteet

  Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

  Hallintotieteiden opinnot ovat sinua varten, jos pidät yhteiskuntatieteistä ja huomaat miettiväsi seuraavia asioita:

  • Kohteleeko yhteiskunta kansalaisia reilusti ja oikeudenmukaisesti?
  • Tuleeko vallankäyttäjän toimia rehellisesti ja eettisesti?
  • Luotatko poliittisiin päätöksentekijöihin?
  • Onko yhteisöllisyys kadonnut ja eriarvoisuus lisääntynyt?
  • Mihin verorahat hupenevat?
  • Voiko äänestämällä vaikuttaa?
  • Onko koulutusjärjestelmä tasa-arvoinen?
  • Toimiiko oikeusjärjestelmä luotettavasti?

  Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja esimiehiä valtion, kuntien, maakuntien, yhdistysten ja yritysten palvelukseen. Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon viimeaikaiset kehityssuunnat luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

  Mitä opiskelet?

  Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Saat viimeisimpään tutkimukseen perustuvat tiedot hallinnon ja palveluiden järjestelmistä ja kehittämisestä sekä vankan talous-, johtamis- ja oikeusosaamisen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

  Opintojaksoilla hyödynnetään verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita.

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakoekirjallisuuden näet Opintopolku.fi-palvelusta.


  Tutustu opettajaan: Niina Mäntylä

  Opettamisessa parasta on opiskelijan innostuksen sytyttäminen! Opiskelijoiden innostuminen ja kiinnostuminen luennoilla käsiteltävistä aiheista motivoi myös opettajaa. Innostus tarttuu puolin ja toisin, johtaen moniin mielenkiintoisiin keskusteluihin luennolla.

   

  Maailma muuttuu, mutta hallinnon asiantuntijoita tarvitaan aina. Vaasan yliopistossa hallintotieteiden opiskelu antaa monipuoliset valmiudet hallinnon ja palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Opintoihimme sisältyy vankka talous-, johtamis-, ja oikeusosaaminen. Kattava opetus tarkoittaa myös monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Meiltä valmistuneet ovat kiitelleet hyötyneensä työelämässä erityisesti opiskeluaikojensa vuorovaikutteisista luennoista, jotka kartuttivat argumentointi- ja esiintymistaitoja.

  - Niina Mäntylä

  Yliopistonlehtori, hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja


  Opit ajattelemaan uudella tavalla

  Hallintotieteitä opettavien Hanna-Kaisa Pernaan ja Juha Lindellin mielestä parasta opettamisessa on, kun opiskelijoissa herää kiinnostus ja halu kyseenalaistaa asioita. Opiskelija oppii yliopistossamme ajattelemaan uudella tavalla: hän osaa tarkastella rohkeasti ja myös kyseenalaistaen asioita.


  Yhteisiä tapahtumia

  Meillä pääset helposti mukaan aktiiviseen kerho- ja ainejärjestötoimintaamme, jossa tutustut uusiin kavereihin! Hallintotieteilijöiden ainejärjestö Hallinnoijat ry järjesti yritysvierailun Wärtsilään.


  Sinusta voi tulla

  • henkilöstöpäällikkö
  • koulutussuunnittelija
  • kunnanjohtaja
  • laatupäällikkö
  • palvelujohtaja
  • toiminnanjohtaja
  • ylitarkastaja

  Valmistuneiden tarinat

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen....

  Eeva Kalli

  Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

  Eeva Kalli

  Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

  Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot....

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Lappeenrantalainen Helena Rautiainen opiskeli sosiaali- ja terveyshallintotiedettä Vaasan yliopiston Helsingissä järjestettävässä maisteriohjelmassa. Aiemmalta tutkinnoltaan...

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan aluetiede. Tällä hetkellä hän työskentelee Etelä-Pohjanmaan liitossa maankäytön...

  Opintojen eteneminen

  hallintoteiteet.jpg

  Opintosuunnat

  Ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen valitaan opintosuunta.

  Aluetieteessä tarkastellaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta. Saat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden kehityksestä. Painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen.

  Julkisjohtaminen keskittyy organisaatioiden johtamisen kysymyksiin. Opinnot antavat valmiudet toimia erityyppisissä organisaatioissa. Korostamme julkisen toiminnan erityishaasteita, kuten toiminnan eettisyyteen kohdistuvia vaatimuksia ja julkisen toiminnan kytkeytymistä muuhun yhteiskuntaan.

  Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkinen hallinto on avointa ja usein median valokeilassa. Oikeusnormeja tarvitaan reunaehdoiksi, jotta hallinnon toiminta on luotettavaa ja vaikuttavaa unohtamatta taloudellisuutta.

  Julkisoikeudessa käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Painopisteet ovat hallinto-oikeudessa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaali- ja ympäristöoikeudessa.

  Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarkastelee hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta. Vuoden 2019 tiedot päivitetään viimeistään lokakuussa.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta!

  Sisäänotto

  90 (joista ensikertalaisia 70 %)

  Valintajonot

  1. Todistuspistejono (18 aloituspaikkaa, vain ensikertalaisille)
   Voidakseen tulla valituksi todistuspisteillä hakijan on saatava vähintään 30 todistuspistettä)
  2. Yhteispistejono (42 aloituspaikkaa)
  3. Koepistejono (30 aloituspaikkaa)

  Pisteytys

  Valintakokeesta voi saada max. 60 pistettä ja yhteensä hakija voi saada valinnassa enintään 120 pistettä.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään 5 ainetta seuraavasti (maks. 60 pistettä):

  1. Äidinkieli
  2. Ainereaalin koe tai vanha reaalikoe
  3. Toinen kotimainen kieli tai vieras kieli
  4. - 5. Kaksi muuta parhaat pisteet tuottavaa koetta


  E
  M

  1) Äidinkieli 14 12 9 6
  2) Ainereaalin koe tai vanha reaalikoe 12 10 7 4
  3) Toinen kotimainen kieli tai pitkän oppimäärän vieras kieli     
  10 8 5 2
  4) Mikä hyvänsä muu koe 9 7 4 1

   

  International Baccalaureate (IB-), European Baccalaureate (EB)- tai Reifeprüfung –tutkintojen pisteytys on nähtävissä osoitteessa www.hallintotieteet.fi.

  Valintakoe

  • Valintakoe järjestetään tiistaina 29.5.2018.

  Valintakokeessa edellytetään valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

  Valintakoeteos julkaistaan sähköisessä muodossa osoitteessa www.hallintotieteet.fi 28.2.2018 mennessä.

  Valintakokeessa on kaksi osiota:

  • Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten osio ja
  • aineistosta tehtävien kysymysten osio.

  Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

  Hakija voi valita koepaikkakunnan sen mukaan, mihin yliopistoihin hän on hakenut. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uva.fi.

  • Miisa Aho, asiantuntija
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8166

  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162

  • Helena Höglund, palveluvastaava,
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Vaasan yliopisto, hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Marja Vettenranta, koulutusvastaava
   puh: 029 449 8175
   sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)uva.fi
  • Niina Mäntylä, koulutusohjelman johtaja
   puh: 029 449 8391