Hyvän hallinnon huippuosaajia

  Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

  Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan unionissa?


  3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

  Työmarkkinoilla kysyntää.
  Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.
  Käytännönläheistä opetusta.
  Käytännön opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.
  Yhteiskunnan uudistajaksi.
  Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

  Koe Vaasan hallintotieteet

  Opintojen eteneminen

  kandi-kaaviot-www-powerpoint-hallintotieteet.jpg

  Opintosuunnat

  Ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen valitaan opintosuunta.

  Aluetieteessä tarkastellaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta. Saat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden kehityksestä. Painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen.

  Julkisjohtaminen keskittyy organisaatioiden johtamisen kysymyksiin. Opinnot antavat valmiudet toimia erityyppisissä organisaatioissa. Korostamme julkisen toiminnan erityishaasteita, kuten toiminnan eettisyyteen kohdistuvia vaatimuksia ja julkisen toiminnan kytkeytymistä muuhun yhteiskuntaan.

  Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkinen hallinto on avointa ja usein median valokeilassa. Oikeusnormeja tarvitaan reunaehdoiksi, jotta hallinnon toiminta on luotettavaa ja vaikuttavaa unohtamatta taloudellisuutta.

  Julkisoikeudessa käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Painopisteet ovat hallinto-oikeudessa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaali- ja ympäristöoikeudessa.

  Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarkastelee hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

  Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

  Hallintotieteiden opinnot ovat sinua varten, jos pidät yhteiskuntatieteistä ja huomaat miettiväsi seuraavia asioita:

  • Kohteleeko yhteiskunta kansalaisia reilusti ja oikeudenmukaisesti?
  • Tuleeko vallankäyttäjän toimia rehellisesti ja eettisesti?
  • Luotatko poliittisiin päätöksentekijöihin?
  • Onko yhteisöllisyys kadonnut ja eriarvoisuus lisääntynyt?
  • Mihin verorahat hupenevat?
  • Voiko äänestämällä vaikuttaa?
  • Onko koulutusjärjestelmä tasa-arvoinen?
  • Toimiiko oikeusjärjestelmä luotettavasti?

  Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja johtajia valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Saat ajantasaista tietoa hallinnosta ja palveluiden kehittämisestä sekä valmiudet toimia esimies- ja johtotehtävissä. Hallintotieteistä valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä.

  Mitä opiskelet?

  Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

  Opintojaksoilla hyödynnetään verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita.

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakoekirjallisuuden näet Opintopolku.fi-palvelusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Krista-Marilla Foudila

  Palvelupäällikkö

  Krista-Marilla Foudila

  Palvelupäällikkö

  Krista-Marilla Foudila työskentelee palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänen työhönsä kuuluu julkisten hankintojen kilpailutusprosessien läpivienti ja...

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen....

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot....

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Lappeenrantalainen Helena Rautiainen opiskeli sosiaali- ja terveyshallintotiedettä Vaasan yliopiston Helsingissä järjestettävässä maisteriohjelmassa. Aiemmalta tutkinnoltaan...

  Tutustu opettajaan: Niina Mäntylä

  Opettamisessa parasta on opiskelijan innostuksen sytyttäminen! Opiskelijoiden innostuminen ja kiinnostuminen luennoilla käsiteltävistä aiheista motivoi myös opettajaa. Innostus tarttuu puolin ja toisin, johtaen moniin mielenkiintoisiin keskusteluihin luennolla.

   

  Maailma muuttuu, mutta hallinnon asiantuntijoita tarvitaan aina. Vaasan yliopistossa hallintotieteiden opiskelu antaa monipuoliset valmiudet hallinnon ja palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Opintoihimme sisältyy vankka talous-, johtamis-, ja oikeusosaaminen. Kattava opetus tarkoittaa myös monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Meiltä valmistuneet ovat kiitelleet hyötyneensä työelämässä erityisesti opiskeluaikojensa vuorovaikutteisista luennoista, jotka kartuttivat argumentointi- ja esiintymistaitoja.

  - Niina Mäntylä

  Yliopistonlehtori, hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja


  Vaihtokokemus ylitti odotukset

  Hallintotieteiden opiskelijamme Noora Marjeta oli vaihdossa Yhdysvalloissa Emporia State Universityssä, jossa hän opiskeli mm. politiikan tutkimusta ja sosiologiaa. Suurimman osan kursseista sai hyväksiluettua osaksi maisteriopintoja.

  ”Vaihtokokemus ylitti kaikki odotukseni. En kadu päivääkään päätöstäni tarttua tilaisuuteen muuttaa hetkeksi maapallon toiselle puolelle. Kasvoin vaihdoin aikana hurjasti. Aika Jenkeissä opetti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, uusia ihmistaitoja ja sitä, että voin selviytyä kaikista haasteista uusissa kulttuureissa. Myös työnantajani ovat arvostaneet vaihtokokemustani. Vaihdon jälkeen olen haaveillut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisten asioiden parissa.”


  Mukavaa yhdessäoloa

  Riku Hirsimäki ja Roosa Kesonen opiskelevat yliopistossamme hallintotieteitä.
  ”Opiskelen hallintotieteitä, koska minua kiinnostavat yhteiskunnalliset ja yhteiset asiat sekä haluan vaikuttaa. Olen kiinnostunut ympäristöasioista, toivon työskenteleväni niiden parissa tulevaisuudessa”, Roosa Kesonen kertoo.

  Hallintotieteet on hyvä yhdistelmä yhteiskuntatieteitä sekä käytännön elämää. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä politiikan parissa ehkäpä virkahenkilönä, konsulttina tai lobbarina”, Riku pohtii.

  Molemmat ovat aktiivisesti mukana hallintotieteilijöiden ainejärjestö Hallinnoijat ry:n toiminnassa.

  Ainejärjestötoiminta antaa hyvät mahdollisuudet luoda verkostoja, joista saattaa olla hyötyä työelämässä. Toiminta on minulle myös mukavaa yhdessäoloa, yhteisten tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä”, Riku sanoo.

  Olen oppinut ja opin jatkuvasti uutta monenlaisista asioista, esimerkiksi tietosuoja-asetuksesta ja ryhmätyöskentelystä”, Roosa lisää.


  Sinusta voi tulla

  • henkilöstöpäällikkö
  • koulutussuunnittelija
  • kunnanjohtaja
  • laatupäällikkö
  • palvelujohtaja
  • toiminnanjohtaja
  • ylitarkastaja

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  75 (joista ensikertalaisia 70 %)

  1. Todistuspistejono (22 aloituspaikkaa, vain ensikertalaisille)
  Voidakseen tulla valituksi todistuspisteillä hakijan on saatava vähintään 30 todistuspistettä


  2. Yhteispistejono (23 aloituspaikkaa)

  3. Koepistejono (30 aloituspaikkaa)

  Valintakokeesta voi saada max. 60 pistettä ja yhteensä hakija voi saada valinnassa enintään 120 pistettä.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään 5 ainetta seuraavasti (maks. 60 pistettä):

  1. Äidinkieli
  2. Ainereaalin koe tai vanha reaalikoe
  3. Toinen kotimainen kieli tai vieras kieli
  4. - 5. Kaksi muuta parhaat pisteet tuottavaa koetta


  E
  M

  Äidinkieli 14 12 9 6
  Ainereaalin koe tai vanha reaalikoe 12 10 7 4
  Toinen kotimainen kieli tai pitkän oppimäärän vieras kieli     
  10 8 5 2
  Mikä hyvänsä muu koe 9 7 4 1

   

  International Baccalaureate (IB-), European Baccalaureate (EB)- tai Reifeprüfung –tutkintojen pisteytys on nähtävissä osoitteessa www.hallintotieteet.fi.

  Valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2019 klo 12-16.

  Valintakokeessa edellytetään valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

  Valintakoeteos julkaistaan sähköisessä muodossa osoitteessa www.hallintotieteet.fi 28.2.2019 mennessä.

  Valintakokeessa on kaksi osiota:

  • Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten osio ja
  • aineistosta tehtävien kysymysten osio.

  Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin.

  Hakija voi valita koepaikkakunnan sen mukaan, mihin yliopistoihin hän on hakenut. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Lisätietoa valintakoepaikoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.


  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005


  Luotsi 1.krs,
  PL 700, 65101 Vaasa

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Koulutusvastaava

  puh: 029 449 8175
  sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)univaasa.fi