Hyvän hallinnon huippuosaajia

  Hallintotieteiden kandidaattiohjelma

  Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan unionissa?

   

  Hallintotieteiden opintoihin voit tutustua avoimen yliopiston järjestämällä tutustumiskurssilla


  3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

  Työmarkkinoilla kysyntää.
  Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.
  Käytännönläheistä opetusta.
  Käytännön opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.
  Yhteiskunnan uudistajaksi.
  Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

  Koe Vaasan hallintotieteet

  Opintojen eteneminen

  hallarit2020

  Opintosuunnat

  Ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen valitaan opintosuunta.

  Aluetieteessä tarkastellaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta. Saat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden kehityksestä. Painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen.

  Julkisjohtaminen keskittyy organisaatioiden johtamisen kysymyksiin. Opinnot antavat valmiudet toimia erityyppisissä organisaatioissa. Korostamme julkisen toiminnan erityishaasteita, kuten toiminnan eettisyyteen kohdistuvia vaatimuksia ja julkisen toiminnan kytkeytymistä muuhun yhteiskuntaan.

  Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkinen hallinto on avointa ja usein median valokeilassa. Oikeusnormeja tarvitaan reunaehdoiksi, jotta hallinnon toiminta on luotettavaa ja vaikuttavaa unohtamatta taloudellisuutta.

  Julkisoikeudessa käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Painopisteet ovat hallinto-oikeudessa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaali- ja ympäristöoikeudessa.

  Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarkastelee hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

  Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

  Hallintotieteiden opinnot ovat sinua varten, jos pidät yhteiskuntatieteistä ja huomaat miettiväsi seuraavia asioita:

  • Kohteleeko yhteiskunta kansalaisia reilusti ja oikeudenmukaisesti?
  • Tuleeko vallankäyttäjän toimia rehellisesti ja eettisesti?
  • Luotatko poliittisiin päätöksentekijöihin?
  • Onko yhteisöllisyys kadonnut ja eriarvoisuus lisääntynyt?
  • Mihin verorahat hupenevat?
  • Voiko äänestämällä vaikuttaa?
  • Onko koulutusjärjestelmä tasa-arvoinen?
  • Toimiiko oikeusjärjestelmä luotettavasti?

  Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja johtajia valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Saat ajantasaista tietoa hallinnosta ja palveluiden kehittämisestä sekä valmiudet toimia esimies- ja johtotehtävissä. Hallintotieteistä valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä.

  Mitä opiskelet?

  Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

  Opintojaksoilla hyödynnetään verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita.

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakoekirjallisuuden näet Opintopolku-palvelusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Hanna-Kaisa Järvi

  Toiminnanjohtaja

  Hanna-Kaisa Järvi

  Toiminnanjohtaja

  Hanna-Kaisa Järvi on kiitollinen, että jaksoi opiskeluaikana päntätä oikeushistoriaa ja valtionsäätöoikeuden pykäliä – nykyisin hän työskentelee toiminnanjohtajana,...

  Krista-Marilla Foudila

  Palvelupäällikkö

  Krista-Marilla Foudila

  Palvelupäällikkö

  Krista-Marilla Foudila työskentelee palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänen työhönsä kuuluu julkisten hankintojen kilpailutusprosessien läpivienti ja...

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen....

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kalli

  Toimitusjohtaja

  Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot....

  Tutustu opettajaan: Niina Mäntylä

  Opettamisessa parasta on opiskelijan innostuksen sytyttäminen! Opiskelijoiden innostuminen ja kiinnostuminen luennoilla käsiteltävistä aiheista motivoi myös opettajaa. Innostus tarttuu puolin ja toisin, johtaen moniin mielenkiintoisiin keskusteluihin luennolla.

   

  Maailma muuttuu, mutta hallinnon asiantuntijoita tarvitaan aina. Vaasan yliopistossa hallintotieteiden opiskelu antaa monipuoliset valmiudet hallinnon ja palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Opintoihimme sisältyy vankka talous-, johtamis-, ja oikeusosaaminen. Kattava opetus tarkoittaa myös monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Meiltä valmistuneet ovat kiitelleet hyötyneensä työelämässä erityisesti opiskeluaikojensa vuorovaikutteisista luennoista, jotka kartuttivat argumentointi- ja esiintymistaitoja.

  - Niina Mäntylä

  Apulaisprofessori


  Vaihtokokemus ylitti odotukset

  Hallintotieteiden opiskelijamme Noora Marjeta oli vaihdossa Yhdysvalloissa Emporia State Universityssä, jossa hän opiskeli mm. politiikan tutkimusta ja sosiologiaa. Suurimman osan kursseista sai hyväksiluettua osaksi maisteriopintoja.

  ”Vaihtokokemus ylitti kaikki odotukseni. En kadu päivääkään päätöstäni tarttua tilaisuuteen muuttaa hetkeksi maapallon toiselle puolelle. Kasvoin vaihdoin aikana hurjasti. Aika Jenkeissä opetti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, uusia ihmistaitoja ja sitä, että voin selviytyä kaikista haasteista uusissa kulttuureissa. Myös työnantajani ovat arvostaneet vaihtokokemustani. Vaihdon jälkeen olen haaveillut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisten asioiden parissa.”


  Mukavaa yhdessäoloa

  Riku Hirsimäki ja Roosa Kesonen opiskelevat yliopistossamme hallintotieteitä.
  ”Opiskelen hallintotieteitä, koska minua kiinnostavat yhteiskunnalliset ja yhteiset asiat sekä haluan vaikuttaa. Olen kiinnostunut ympäristöasioista, toivon työskenteleväni niiden parissa tulevaisuudessa”, Roosa Kesonen kertoo.

  Hallintotieteet on hyvä yhdistelmä yhteiskuntatieteitä sekä käytännön elämää. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä politiikan parissa ehkäpä virkahenkilönä, konsulttina tai lobbarina”, Riku pohtii.

  Molemmat ovat aktiivisesti mukana hallintotieteilijöiden ainejärjestö Hallinnoijat ry:n toiminnassa.

  Ainejärjestötoiminta antaa hyvät mahdollisuudet luoda verkostoja, joista saattaa olla hyötyä työelämässä. Toiminta on minulle myös mukavaa yhdessäoloa, yhteisten tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä”, Riku sanoo.

  Olen oppinut ja opin jatkuvasti uutta monenlaisista asioista, esimerkiksi tietosuoja-asetuksesta ja ryhmätyöskentelystä”, Roosa lisää.


  Sinusta voi tulla

  • henkilöstöpäällikkö
  • koulutussuunnittelija
  • kunnanjohtaja
  • laatupäällikkö
  • palvelujohtaja
  • toiminnanjohtaja
  • ylitarkastaja

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta.

  75 (joista ensikertalaisia 70 %)

  1. Todistusvalinta (39 aloituspaikkaa, vain ensikertalaisille)

  Todistusvalinnassa on saatava vähintään 78,95 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut ylioppilastodistuksessa äidinkielen (suomi) vähintään arvosanalla C.

  2. Valintakoevalinta (36 aloituspaikkaa, joista 14 ensikertalaisille)

  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,9 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 78,95 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut ylioppilastodistuksessa äidinkielen vähintään arvosanalla C.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

  1) äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
  2) parhaat pisteet tuottava aine painotetusta aineesta:

  - suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
  - IB-tutkinto Diploma Programme -ohjelmassa: filosofia tai historia tai psykologia tai Global Politics tai Economics
  - EB-tutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai Economics
  - Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto: historia
  - Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Deutsche Internationale Abitur -tutkinto: filosofia tai historia tai taloustieto
  3)
  parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
  4) parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista

  5) parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

  Ylioppilastodistuksen arvosana

  L

  E

  M

  C

  B

  A

  äidinkieli*

  33,0

  27,5

  22,0

  16,5

  11,0

  5,5

  parhaat pisteet tuottava painotettu aine

  34,0

  28,3

  22,7

  17,0

  11,3

  5,7

  Ainereaalit (enintään yksi)

  biologia

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  filosofia

  20,0

  16,7

  13,3

  10,0

  6,7

  3,3

  fysiikka

  26,5

  22,0

  17,6

  13,2

  8,8

  4,4

  historia

  24,5

  20,4

  16,3

  12,2

  8,2

  4,1

  kemia

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  maantiede

  20,0

  16,7

  13,3

  10,0

  6,7

  3,3

  psykologia

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  terveystieto

  17,3

  14,4

  11,5

  8,7

  5,8

  2,9

  uskonto/elämänkatsomustieto

  24,5

  20,4

  16,3

  12,2

  8,2

  4,1

  yhteiskuntaoppi

  20,0

  16,7

  13,3

  10,0

  6,7

  3,3

  muut reaaliaineet**

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  Kielet (enintään yksi)

  kieli, pitkä

  28,3

  23,6

  18,9

  14,1

  9,4

  4,7

  kieli, keskipitkä

  25,1

  20,9

  16,8

  12,6

  8,4

  4,2

  kieli, lyhyt

  22,6

  18,9

  15,1

  11,3

  7,5

  3,8

  Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  matematiikka, pitkä

  36,1

  30,0

  24,0

  18,0

  12,0

  6,0

  matematiikka, lyhyt

  28,3

  23,6

  18,9

  14,1

  9,4

  4,7

  * äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
  ** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.

  Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin luet taulukkoja EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.


  Valintakokeen pisteytys

  Valintakokeen maksimipisteet ovat 60. Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 ja aineistokokeen pistemäärä enintään 30 pistettä. Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

  Valintakoe järjestetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 12-16.

  Valintakokeessa edellytetään valintakoeteoksen hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

  Valintakoeteos julkaistaan sähköisessä muodossa hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilla osoitteessa www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/ 27.4.2020 mennessä.

  Valintakoe sisältää:

  • valintakoeteokseen perustuvan koeosion
  • aineistokokeen.

  Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin.

  Hakija voi valita koepaikkakunnan sen mukaan, mihin yliopistoihin hän on hakenut. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Lisätietoa valintakoepaikoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.


  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005


  Luotsi 1.krs,
  PL 700, 65101 Vaasa

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Koulutusvastaava

  puh: 029 449 8175
  sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)univaasa.fi