Energia- ja informaatiotekniikan ohjelmassa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan suomen kielellä.

  Suomen kielen taidosta ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta, jos:

  • olet suorittanut peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkinnon suomeksi TAI
  • olet suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C) TAI
  • olet suorittanut ylioppilastutkinnossa ylimääräisen suomi äidinkielenä -kokeen hyväksytysti TAI
  • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kotimaisena kielenä –kokeen
   - pitkän oppimäärän (A-kieli) vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C)
   - keskipitkän oppimäärän (B-kieli) vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

  Myös jokin seuraavista todentaa suomen kielen taidon:

  • IB-tutkinnon todistuksessa A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna.
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 (good)
  • Vanhan IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5.
  • olet suorittanut kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (EB) suomi LI/L1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 4) TAI suomi LII/L2-kielenä vähintään arvosanalla 7.
  • olet suorittanut kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (RP) suomen kirjallisesti tai suullisesti hyväksytyllä arvosanalla (=4) TAI suomen kieli toisena kielenä (ei vieraana kielenä) vähintään arvosanalla 8.
  • olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kielellä, olet kirjoittanut korkeakoulussa hyväksytyn lopputyön suomeksi, olet tehnyt korkeakoulussa kypsyysnäytteen suomen kielellä hyväksyttynä tai olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli pääaineena tai suomen kielen opintoja vähintään 60 op.

  Muussa tapauksessa sinun tulee toimittaa suomen kielen todistus Vaasan yliopiston hakijapalveluihin. Suomen kielen todistukseksi hyväksytään

  • Todistus Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamisesta. Suomen kielen taito on riittävä, kun kielitutkinto on suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). (Ennen 1.12.2011 suoritetuissa testeissä minimitaso 6.)
  • Todistus Valtionhallinnon suomen kielen kielikokeen (pieni kielikoe) suorittamisesta arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista.