Uuden energian edelläkävijä

  Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma

  Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

   

  Seuraava haku ohjelmaan 18.3.-1.4.2020


  3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

  Tuhansia työpaikkoja.
  Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet työnantajiin jo opiskeluaikana.
  Energiaratkaisujen kehittäjäksi.
  Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.
  Teoriat käytäntöön.
  Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta 3D-tekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

  Opintojen eteneminen

  tekniikka2020

  Hakukohteet

  DIA-yhteisvalinnassa (Opintopolku.fi) haet suoraan opintosuuntakohtaisiin hakukohteisiin:

  Työnantajien arvostama

  Diplomi-insinöörin opinnot ovat oikea suunta sinulle, jos haluat

  • opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa
  • kehittää kestävää hyvinvointia uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman avulla
  • innovoida uusia automaatioratkaisuja tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
  • perehtyä sähkönjakelun koko ketjuun voimaloista käyttäjille
  • rakentaa  maailmaa, jossa laitteita voi hallita langattomasti vaikka omasta kännykästä
  • tutkia, miten polttomoottoreista saataisiin vähäpäästöisiä ja taloudellisia
  • menestyä IT- ja ohjelmistoalalla
  • työllistyä heti ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä oman alan töihin

  Ura energia-alalla

  Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen.

  Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus. Diplomi-insinööreillämme on kysyntää työmarkkinoilla. Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille paljon työpaikkoja.

  Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojemme ydintä. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opetukseemme tuoreita näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista.


  Akkreditoinnit

  ASIIN-laatuleima varmistaa, että koulutusohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

  siegel-a-rgb-q.pnglabel_schrift.png

  Hae ohjelmaan

  Katso hakuohjeet Opintopolku.fi -palvelusta:
  Sähkö- ja energiatekniikka Automaatio ja tietotekniikka Tuotantotalous

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta ja www.dia.fi. Vaasan yliopiston diplomi-insinöörikoulutus on yhdessä mukana muiden tekniikan alan korkeakoulujen kanssa diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa (DIA-valinta). DI-hakukohteiden valintaperusteet ja valintakokeet ovat kaikille yhteiset.
  • Automaatio ja tietotekniikka 30
  • Sähkö- ja energiatekniikka 30
  • Tuotantotalous 20

  Yht. 80 (joista ensikertalaisia 70% kunkin hakukohteen sisällä)

  1. Todistusvalinta
  Automaatio ja tietotekniikka (21 aloituspaikkaa, joista 15 ensikertalaisille)
  Sähkö- ja energiatekniikka (21 aloituspaikkaa, joista 15 ensikertalaisille)
  Tuotantotalous (14 aloituspaikkaa, joista 10 ensikertalaisille)

  Voidakseen tulla valituksi Vaasan yliopistoon todistusvalinnassa, hakijalla on oltava pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C tai fysiikasta tai kemiasta vähintään arvosana M (jolloin myös pitkä matematiikka on oltava suoritettu hyväksytysti). Riittää, että hakija täyttää yhden vaadituista ehdoista.

  2. Valintakoevalinta
  Automaatio ja tietotekniikka (9 aloituspaikkaa, joista 6 ensikertalaisille)
  Sähkö- ja energiatekniikka (9 aloituspaikkaa, joista 6 ensikertalaisille)
  Tuotantotalous (6 aloituspaikkaa, joista 4 ensikertalaisille)

  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen sitä, kummasta aineesta hakija saa paremmat pisteet.

  Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0.

  Aine

  L

  E

  M

  C

  B

  A

  Äidinkieli

  33,0

  27,5

  22,0

  16,5

  11,0

  5,5

  Matematiikka, pitkä

  39,7

  33,1

  26,4

  19,8

  13,2

  6,6

  Fysiikka tai kemia

  32,3

  26,9

  21,5

  16,2

  10,8

  5,4

  Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys on nähtävillä dia.fi-sivuilla.

   

  Valintakokeen pisteytys

  Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

  Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 36 pistettä.

  Valintakokeet järjestetään torstaina 28.5. klo 10-14.

  Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta. Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.

  Hakija voi valita koepaikan vapaasti dia-valinnassa mukana olevien yliopistojen kaupungeista ja koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Lisätietoa Vaasan koepaikasta

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.


  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005


  Luotsi 1.krs,
  PL 700, 65101 Vaasa

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Koulutusvastaava

  puh: 029 449 8511

  sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi


  Takuuteekkariksi

  Tekniikan alan töitä jo ensimmäisenä kesänä

  Vaasan yliopiston ainutlaatuinen Takuuteekkari®-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin. Usein kesätyö johtaa seuraavina vuosina aiempaa vaativampiin tehtäviin samassa yrityksessä.

  Calle Jakobsén lähti mukaan takuuteekkari-ohjelmaan, koska hänelle tarjottiin kiinnostavaa työpaikkaa Wärtsilästä. Calle näki siinä mahdollisuuden verkostoitua isoon yritykseen.

  - Työtehtäväni oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Sain hyvän perehdytyksen ja minusta pidettiin hyvin huolta. Mielestäni on tosi siistiä, että meille tarjotaan mahdollisuus päästä työelämään jo ensimmäisenä kesänä.


  Tutustu opettajaan: Janne Koljonen

  Yliopistomme avoin ilmapiiri näkyy myös opetuksessa. Esimerkiksi opinnäytetyön aiheeksi saattaa valikoitua uusi ja ajankohtainen ongelma, jonka ratkaisemiseksi sekä opiskelija että opettaja oppivat soveltamaan tietoa ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole turhaa etäisyyttä. Pohdimme ja keskustelemme yhdessä, emmekä jätä oppimista pelkän kirjatiedon varaan.

  - Janne Koljonen

  Laboratorioinsinööri ja opettaja


  Monipuolisia opetusmenetelmiä

  Tyytyväisiä diplomi-insinöörejä

  Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme kiittävät laadukasta opetustamme, hyviä opettajia, moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä sekä työelämän tarpeita vastaavia opetuksen sisältöjä. Esimerkiksi tekniikassa oppii tekemään omia kolmiulotteisia mallinnuksia ja tulostamaan niitä 3D-printtereillä.


  Ympäristöystävällisyyttä yrityksiin

  Tekniikan opiskelijamme Jenni Lehtinen haluaa tulevaisuudessa vaikuttaa siihen, että isot yritykset voisivat toimia ympäristöystävällisemmin.

  – Haaveilen, että isot konsernit ja yritykset pääsisivät huomattavasti vihreämmälle polulle nykytilaan nähden, ja valmistumiseni jälkeen pääsisin vaikuttamaan tällaisiin asioihin.

  Jenni on kotoisin Vaasasta ja pitää sekä kaupungin että yliopiston tunnelmasta.

  Yliopistomme on pieni, yhteisöllinen ja lämminhenkinen. Se on parasta, mitä yliopistolta voi toivoa.  Kansainvälistä kokemusta

  Tekniikan opiskelijamme Mikko Paaskoski valittiin yhtenä harvoista suomalaisopiskelijoista tieto- ja viestintäteknologia-alan yritys Huawein globaaliin opiskelijaohjelmaan, joka vei hänet Kiinaan tutustumaan ICT-alan uusimpiin innovaatioihin ja kiinalaiseen kulttuuriin.

  – Matka Kiinaan oli unohtumaton kokemus! Päällimmäisinä mieleen jäivät ystävälliset ihmiset, hyvä ruoka, upeat nähtävyydet sekä 5G-teknologiaan liittyvä koulutus ja sen mahdollistamat tulevaisuuden innovaatiot.


  Valmistuneiden tarinat

  Anna-Leena Kaunisto

  Digital Development Manager

  Anna-Leena Kaunisto

  Digital Development Manager

  Anna-Leena Kaunisto pääsee päivittäin työssään Finlaysonilla tutustumaan uusiin innovaatioihin ja ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia teknologian avulla. Opiskeluajoista...

  Joel Reijonen

  Machine Intelligence Researcher

  Joel Reijonen

  Machine Intelligence Researcher

  Joel Reijonen työskentelee Ericssonilla koneälytutkijana innovoimassa ja kehittämässä uusia koneälyyn liittyviä teknologiaratkaisuja. Opiskeluaikaan Vaasassa liittyy monta...

  Nora Möttönen

  Tuotantojohtaja

  Nora Möttönen

  Tuotantojohtaja

  Nora Möttösen opiskeluissa parasta oli heidän pieni ja tiivis ryhmänsä, joka yhdessä pakersi tehtäviä, laski ja luki tentteihin. Yliopistossa hän oivalsi, että kaiken...

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala opiskeli Vaasan yliopistossa energiatekniikkaa ja sai diplomityönsä myötä työpaikan projektitutkijana yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICistä.

  Sinusta voi tulla

  suunnittelija  projektipäällikkö  tuotekehitysinsinööri  myynti-insinööri  laatupäällikkö  ohjelmistosuunnittelija  network designer  development engineer  senior programmer  energia-alan asiantuntija  yrittäjä  sähköverkkopäällikkö  järjestelmäpäällikkö  suunnittelija  tuotepäällikkö  opettaja  tutkija

  Koe Vaasan tekniikka

  Tutkimusmatka teekkarielämään

  Tutustu tekniikan opiskelijan elämään Vaasassa yhdessä Tumen kanssa.

  Katso koko tubevideo