Uuden energian edelläkävijä

  Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma

  Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

  Seuraava haku ohjelmaan 20.3.-3.4.2019


  3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

  Tuhansia työpaikkoja.
  Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet työnantajiin jo opiskeluaikana.
  Energiaratkaisujen kehittäjäksi.
  Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme luovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja hyvinvoinnin edellytykset.
  Teoriat käytäntöön.
  Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta 3D-tekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

  Opintojen eteneminen

  kandi-kaaviot-www-powerpoint-tekniikka.jpg

  Hakukohteet

  DIA-yhteisvalinnassa (Opintopolku.fi) haet suoraan opintosuuntakohtaisiin hakukohteisiin:

  Taloudellisesti tuotettu energia ja luotettava sähkönjakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä. Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta. Opit myös suunnittelemaan sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen
  puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja.

  Lisätietoja hakukohteesta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.

  Älykäs automaatio ja tietotekniikka parantavat sähkö- ja energiajärjestelmien luotettavuutta sekä energiatehokkuutta. Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja sekä suunnittelemaan älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

  Lisätietoja hakukohteesta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.

  Kilpailukykyinen energia-alan liiketoiminta edellyttää paitsi jatkuvaa teknologian ja tuotannon kehittämistä
  myös kestävän kehityksen huomioimista. Opit johtamaan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projektitoimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastollisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena paremmiksi.

  Lisätietoja hakukohteesta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.

  Koe Vaasan tekniikka

  Työnantajien arvostama

  Diplomi-insinöörin opinnot ovat oikea suunta sinulle, jos haluat

  • opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa
  • kehittää kestävää hyvinvointia uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman avulla
  • innovoida uusia automaatioratkaisuja tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
  • perehtyä sähkönjakelun koko ketjuun voimaloista käyttäjille
  • rakentaa  maailmaa, jossa laitteita voi hallita langattomasti vaikka omasta kännykästä
  • tutkia, miten polttomoottoreista saataisiin vähäpäästöisiä ja taloudellisia
  • menestyä IT- ja ohjelmistoalalla
  • työllistyä heti ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä oman alan töihin

  Ura energia-alalla

  Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen.

  Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus. Diplomi-insinööreillämme on kysyntää työmarkkinoilla. Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille paljon työpaikkoja.

  Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojemme ydintä. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opetukseemme tuoreita näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista.

  Tekniikan alan töitä jo ensimmäisenä kesänä

  Vaasan yliopiston ainutlaatuinen Takuuteekkari®-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin. Usein kesätyö johtaa seuraavina vuosina aiempaa vaativampiin tehtäviin samassa yrityksessä.

  Tyytyväisiä diplomi-insinöörejä

  Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme kiittävät laadukasta opetustamme ja työelämän tarpeita vastaavia opetuksen sisältöjä.


  Valmistuneiden tarinat

  Nora Möttönen

  Tuotantojohtaja

  Nora Möttönen

  Tuotantojohtaja

  Nora Möttösen opiskeluissa parasta oli heidän pieni ja tiivis ryhmänsä, joka yhdessä pakersi tehtäviä, laski ja luki tentteihin. Yliopistossa hän oivalsi, että kaiken...

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala opiskeli Vaasan yliopistossa energiatekniikkaa ja sai diplomityönsä myötä työpaikan projektitutkijana yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICistä.

  Krista Rahunen

  Suunnitteluinsinööri

  Krista Rahunen

  Suunnitteluinsinööri

  Krista Rahunen opiskeli Vaasan yliopistossa automaatiotekniikkaa. Nyt hän työskentelee Wärtsilässä suunnitteluinsinöörinä erilaisten ohjelmistojen ja moottoreiden parissa.

  Magnus Sundell

  Yrittäjä

  Magnus Sundell

  Yrittäjä

  Magnus Sundell opiskeli tietotekniikkaa ja pääsi työelämään mukaan jo opiskeluaikana. Magnuksen mielestä yliopistossa opiskelu on hyvä tilaisuus näyttää, mihin kykenee....

  Tutustu opettajaan: Janne Koljonen

  Yliopistomme avoin ilmapiiri näkyy myös opetuksessa. Esimerkiksi opinnäytetyön aiheeksi saattaa valikoitua uusi ja ajankohtainen ongelma, jonka ratkaisemiseksi sekä opiskelija että opettaja oppivat soveltamaan tietoa ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole turhaa etäisyyttä. Pohdimme ja keskustelemme yhdessä, emmekä jätä oppimista pelkän kirjatiedon varaan.

  - Janne Koljonen

  Laboratorioinsinööri ja opettaja


  Monipuolisia opetusmenetelmiä

  Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa, hyviä opettajia sekä moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Esimerkiksi tekniikassa oppii tekemään omia kolmiulotteisia mallinnuksia ja tulostamaan niitä 3D-printtereillä.


  Sisukas kuninkaallinen

  Wasa Royalsin laitahyökkääjä Jussi Kaas opiskelee päivisin yliopistossamme sähkötekniikkaa ja harjoittelee iltaisin ammattimaisesti amerikkalaista jalkapalloa.

  - Urheilusta saa energiaa kurssitehtäviin, jonka lisäksi harjoituksissa opitut taidot muun muassa ryhmässä toimimisesta ja omistautumisesta auttavat opiskelumaailmassa sekä antavat rahkeita myös työelämään.

  Lue Jussin koko haastattelu: https://issuu.com/universityofvaa…/docs/vox_cordis_3_2017/36


  Takuuteekkariksi

  Yliopistomme ainutlaatuinen Takuuteekkari-ohjelma tarjoaa ensimmäisen vuoden tekniikan opiskelijoille kesätyöpaikkoja energia-alan yrityksissä. Ville Telatie pääsi viime vuonna mukaan ohjelmaan, joka avasi ovet ABB:lle.

  - Kesä oli antoisa ja sain jatkaa töitä talven ylitse. Mielestäni Takuuteekkari-ohjelma on todella toimiva ja yksi Vaasan yliopiston parhaita puolia!


  Sinusta voi tulla

   

  • suunnittelija
  • projektipäällikkö
  • tuotekehitysinsinööri
  • myynti-insinööri
  • laatupäällikkö
  • ohjelmistosuunnittelija
  • network designer
  • development engineer
  • senior programmer
  • energia-alan asiantuntija
  • yrittäjä
  • sähköverkkopäällikkö
  • järjestelmäpäällikkö
  • suunnittelija
  • tuotepäällikkö
  • opettaja
  • tutkija

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta ja www.dia.fi!

  Vaasan yliopiston diplomi-insinöörikoulutus on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa (DIA-valinta). Vaasan yliopiston lisäksi valinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. DI-hakukohteiden valintaperusteet ja valintakokeet ovat yhteiset.

  Sisäänottomäärä

  Automaatio ja tietotekniikka 30

  Sähkö- ja energiatekniikka 30

  Tuotantotalous 20

  Yht. 80 (joista ensikertalaisia 70% kunkin hakukohteen sisällä)

   

  Valintajonot


  1. Todistuspistejono

  Automaatio ja tietotekniikka (15 aloituspaikkaa)
  Sähkö- ja energiatekniikka (15 aloituspaikkaa)
  Tuotantotalous (10 aloituspaikkaa)

  Voidakseen tulla valituksi Vaasan yliopistoon todistuspisteillä, hakijalla on oltava pitkästä matematiikasta vähintään arvosana M tai fysiikasta vähintään arvosana C (jolloin myös pitkä matematiikka on oltava suoritettu hyväksytysti).

  2. Yhteispistejono

  Automaatio ja tietotekniikka (10 aloituspaikkaa)
  Sähkö- ja energiatekniikka (10 aloituspaikkaa)
  Tuotantotalous (8 aloituspaikkaa)

  3. Koepistejono

  Automaatio ja tietotekniikka (5 aloituspaikkaa)
  Sähkö- ja energiatekniikka (5 aloituspaikkaa)
  Tuotantotalous (2 aloituspaikkaa)

   

  Pisteytys

  Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella voi saada valintaan enintään 26 pistettä.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi yo-tutkinto) (maks. 26 pistettä)

   

  Ylioppilastutkinnon arvosana A B C M E L
  Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
  Fysiikka 1 2 3 4 5
  Kemia 1 2 3 4 5
  Biologia 1 2 3 4
  Äidinkieli 1 2 3 4 5
  Matematiikka, lyhyt 1 2 3
  2. kotimainen kieli, pitkä 1 2 3 4
  Vieras kieli, pitkä 1 2 3 4
  Muut reaaliaineet 1 2 3
  2. kotimainen kieli, keskipitkä 1 2
  Vieras kieli, lyhyt 1 2
  Vanha reaalikoe (ennen v.2006) 1 2 3 4 5 6

  International Baccalaureate (IB-), European Baccalaureate (EB)- tai Reifeprüfung –tutkintojen pisteytys on nähtävillä dia.fi-sivuilla.

  Valintakokeet

  Valintakokeet järjestetään tiistaina 28.5. klo 10-14.

  Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta. Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.

  Hakija voi valita koepaikan vapaasti dia-valinnassa mukana olevien yliopistojen kaupungeista ja koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi.

  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162

  • Helena Höglund, palveluvastaava
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa
  hakijapalvelut(at)univaasa.fi

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Helena Varmajoki, opintopäällikkö
   puh: 029 449 8174
  • Janne Koljonen, koulutusohjelman johtaja
   puh: 029 449 8290

  Joko tunnet #Snöörit?

  YouTube -reality #Snöörit tutustuttaa sinut tekniikan opiskelijan elämään Vaasassa

  Snööritä itsesi