Uuden energian edelläkävijä

  Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma

  Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

  Seuraava hakuaika keväällä 2019.


  3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

  Työnantajat tutuiksi.
  Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.
  Energiaratkaisujen keksijäksi.
  Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.
  Teoriat käytäntöön.
  Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöt.

  Koe Vaasan tekniikka

  Työnantajien arvostama

  Diplomi-insinöörin opinnot ovat oikea suunta sinulle, jos haluat

  • opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa
  • kehittää kestävää hyvinvointia uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman avulla
  • innovoida uusia automaatioratkaisuja tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
  • perehtyä sähkönjakelun koko ketjuun voimaloista käyttäjille
  • rakentaa  maailmaa, jossa laitteita voi hallita langattomasti vaikka omasta kännykästä
  • tutkia, miten polttomoottoreista saataisiin vähäpäästöisiä ja taloudellisia
  • menestyä IT- ja ohjelmistoalalla
  • työllistyä heti ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä oman alan töihin

  Ura energia-alalla

  Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen.

  Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus. Diplomi-insinööreillämme on kysyntää työmarkkinoilla. Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille paljon työpaikkoja.

  Tekniikan opintojemme ydintä ovat tehokkaan energiantuotannon ja -jakelun sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen hallitseminen. Opetuksemme on vahvasti kiinni ajassa, ja yhteistyömme yritysmaailman kanssa tuo opintoihin työelämän näkökulmia.

  Tekniikan alan töitä jo ensimmäisenä kesänä

  Vaasan yliopiston ainutlaatuinen Takuuteekkari®-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin. Usein kesätyö johtaa seuraavina vuosina aiempaa vaativampiin tehtäviin samassa yrityksessä.

  Tyytyväisiä diplomi-insinöörejä

  Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille.

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeeseen vaadittavat tiedot näet Opintopolusta.


  Tutustu opettajaan: Janne Koljonen

  Yliopistomme avoin ilmapiiri näkyy myös opetuksessa. Esimerkiksi opinnäytetyön aiheeksi saattaa valikoitua uusi ja ajankohtainen ongelma, jonka ratkaisemiseksi sekä opiskelija että opettaja oppivat soveltamaan tietoa ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole turhaa etäisyyttä. Pohdimme ja keskustelemme yhdessä, emmekä jätä oppimista pelkän kirjatiedon varaan.

  - Janne Koljonen

  Laboratorioinsinööri ja opettaja


  Monipuolisia opetusmenetelmiä

  Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa, hyviä opettajia sekä moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Esimerkiksi tekniikassa oppii tekemään omia kolmiulotteisia mallinnuksia ja tulostamaan niitä 3D-printtereillä.


  Sisukas kuninkaallinen

  Wasa Royalsin laitahyökkääjä Jussi Kaas opiskelee päivisin yliopistossamme sähkötekniikkaa ja harjoittelee iltaisin ammattimaisesti amerikkalaista jalkapalloa.

  - Urheilusta saa energiaa kurssitehtäviin, jonka lisäksi harjoituksissa opitut taidot muun muassa ryhmässä toimimisesta ja omistautumisesta auttavat opiskelumaailmassa sekä antavat rahkeita myös työelämään.

  Lue Jussin koko haastattelu: https://issuu.com/universityofvaa…/docs/vox_cordis_3_2017/36


  Takuuteekkariksi

  Yliopistomme ainutlaatuinen Takuuteekkari-ohjelma tarjoaa ensimmäisen vuoden tekniikan opiskelijoille kesätyöpaikkoja energia-alan yrityksissä. Ville Telatie pääsi viime vuonna mukaan ohjelmaan, joka avasi ovet ABB:lle.

  - Kesä oli antoisa ja sain jatkaa töitä talven ylitse. Mielestäni Takuuteekkari-ohjelma on todella toimiva ja yksi Vaasan yliopiston parhaita puolia!


  Sinusta voi tulla

   

  • suunnittelija
  • projektipäällikkö
  • tuotekehitysinsinööri
  • myynti-insinööri
  • laatupäällikkö
  • ohjelmistosuunnittelija
  • network designer
  • development engineer
  • senior programmer
  • energia-alan asiantuntija
  • yrittäjä
  • sähköverkkopäällikkö
  • järjestelmäpäällikkö
  • suunnittelija
  • tuotepäällikkö
  • opettaja
  • tutkija

  Valmistuneiden tarinat

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala

  Projektitutkija

  Saana Hautala opiskeli Vaasan yliopistossa energiatekniikkaa ja sai diplomityönsä myötä työpaikan projektitutkijana yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICistä.

  Krista Rahunen

  Suunnitteluinsinööri

  Krista Rahunen

  Suunnitteluinsinööri

  Krista Rahunen opiskeli Vaasan yliopistossa automaatiotekniikkaa. Nyt hän työskentelee Wärtsilässä suunnitteluinsinöörinä erilaisten ohjelmistojen ja moottoreiden parissa.

  Magnus Sundell

  Yrittäjä

  Magnus Sundell

  Yrittäjä

  Magnus Sundell opiskeli tietotekniikkaa ja pääsi työelämään mukaan jo opiskeluaikana. Magnuksen mielestä yliopistossa opiskelu on hyvä tilaisuus näyttää, mihin kykenee....

  Jussi Sievänen

  Testi-insinööri

  Jussi Sievänen

  Testi-insinööri

  Jussi Sievänen opiskeli Vaasan yliopistossa sähkö- ja energia- tekniikkaa. Nyt hän työskentelee testi-insinöörinä Wärtsilässä ja näkee polttomoottoritekniikan uusimmat...

  Opintojen eteneminen

  tekniikka.jpg

  Opintosuunnat

  Ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen valitaan opintosuunta.

  Informaatiotekniikka tuo energiajärjestelmiin älykkyyttä, jonka avulla niiden luotettavuus ja tehokkuus paranevat. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan ohjelmistoja sekä johtamaan ohjelmistoprojekteja. Hyödyntämällä elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa osaat rakentaa etäkäytettäviä ja toistensa kanssa kommunikoivia energia-alan laitesovelluksia. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

  Sähkö- ja energiatekniikan opinnoissa perehdyt käytännön ongelmanratkaisuun. Sähkötekniikan painopistealoja ovat sähköntuotanto (hajautettu tuotanto, uusiutuvat energialähteet), sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus, sähköverkkojen tietoliikenne) ja sähkön käyttö (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). Energiatekniikan opintojen syventymiskohteita ovat diesel- ja kaasumoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet sekä uusiutuva energia. Opit varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla.

  Tuotantotalouden tekniikan opinnot antavat sinulle valmiuksia ja menetelmiä kehittää ja johtaa energiajärjestelmiä kokonaisuuksina. Näkökulmia ovat teknologia, ihminen ja organisaatio. Kandivaiheessa rakennat vahvaa matemaattista ja teknologista perusosaamista. Maisteritasolla voit erikoistua data-analytiikkaan ja laatuteknologiaan tai systeemiosaamiseen ja päätöksentekoon energia-alalla. Lisäksi voit opiskella teollista projektityötä.

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.
  Lue lisää ja hae:
  Yhteishaku 14.-28.3.
  Avoimen yliopiston väylän haku 14.-28.3.
  Siirtohaku (yliopiston tai koulutusalan vaihto) 2.-16.5.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Laajemmat tiedot näet Opintopolusta ja www.dia.fi!

  Vaasan yliopiston diplomi-insinöörikoulutus on mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa (DIA-valinta). Vaasan yliopiston lisäksi valinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. DI-hakukohteiden valintaperusteet ja valintakokeet ovat yhteiset.

  Sisäänottomäärä

  80 (joista ensikertalaisia 70%)

  Valintajonot

  1. Todistuspistejono (40 aloituspaikkaa)
   Voidakseen tulla valituksi Vaasan yliopistoon todistuspisteillä, hakijalla on oltava pitkästä matematiikasta vähintään arvosana M tai fysiikasta vähintään arvosana C (jolloin myös pitkä matematiikka on oltava suoritettu hyväksytysti).
  2. Yhteispistejono (28 aloituspaikkaa)
  3. Koepistejono (12 aloituspaikkaa)

  Pisteytys

  Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella voi saada valintaan enintään 26 pistettä. Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeista annetaan valintapisteitä 0-20/koe (enintään 40 pistettä). Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 5/9.

  Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi yo-tutkinto) (maks. 26 pistettä)

   

  Ylioppilastutkinnon arvosana A B C M E L
  Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
  Fysiikka 1 2 3 4 5
  Kemia 1 2 3 4 5
  Biologia 1 2 3 4
  Äidinkieli 1 2 3 4 5
  Matematiikka, lyhyt 1 2 3
  2. kotimainen kieli, pitkä 1 2 3 4
  Vieras kieli, pitkä 1 2 3 4
  Muut reaaliaineet 1 2 3
  2. kotimainen kieli, keskipitkä 1 2
  Vieras kieli, lyhyt 1 2
  Vanha reaalikoe (ennen v.2006) 1 2 3 4 5 6

  International Baccalaureate (IB-), European Baccalaureate (EB)- tai Reifeprüfung –tutkintojen pisteytys on nähtävillä dia.fi-sivuilla.

  Valintakokeet

  Valintakokeet järjestetään tiistaina 29.5. ja keskiviikkona 30.5.2018 seuraavasti:

  • Insinöörimatematiikan koe: ti 29.5. klo 14-17
  • Kemian koe: ke 30.5.2018 klo 9-12
  • Fysiikan koe ke 30.5.2018 klo 14-18

  Vaasan yliopiston hakukohteeseen hakevien tulee osallistua matematiikan kokeeseen ja vaihtoehtoisesti joko fysiikan tai kemian kokeeseen.

  Valintakokeisiin osallistujilta edellytetään matematiikan, fysiikan ja kemian pitkiin oppimääriin sisältyvien tietojen hallintaa. Valintakokeiden aihealueet ovat vanhan opetussuunnitelman mukaisia.

  Hakijan on osallistuttava diplomi-insinöörin hakukohteisiin hakeville tarkoitettuihin valintakokeisiin ja saatava vähintään 0,4 x kokeiden keskiarvojen summa.

  Hakija voi valita koepaikan vapaasti dia-valinnassa mukana olevien yliopistojen kaupungeista ja koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uva.fi.

  • Miisa Aho, asiantuntija
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8166
  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162

  • Helena Höglund, palveluvastaava,
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Helena Varmajoki, opintopäällikkö
   puh: 029 449 8174
  • Janne Koljonen, koulutusohjelman johtaja
   puh: 029 449 8290

  Joko tunnet #Snöörit?

  YouTube -reality #Snöörit tutustuttaa sinut tekniikan opiskelijan elämään Vaasassa

  Snööritä itsesi