Korkeakoulujen yhteishaussa haet Vaasan yliopistoon suorittamaan sekä alempaa korkeakoulututkintoa eli kandidaatin tutkintoa että ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa. Tämä tarkoittaa, että kandidaattiohjelmiin valitut opiskelijat saavat automaattisen oikeuden jatkaa opintojaan suoraan maisterivaiheeseen ja ylempään korkeakoulututkintoon asti.

    Kandidaattiohjelmissa valitset pääaineesi ensimmäisen vuoden aikana tai sen jälkeen. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja voit suorittaa sen päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.