Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea alumniopiskelijan erillistä opiskeluoikeutta. Alumniopiskeluoikeutta voivat hakea 1.8.2019 tai sen jälkeen Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.  Alumniopiskeluoikeuksia voidaan myöntää 1.1.2020 alkaen.

    Alumniopiskelu on maksutonta alumniksi liittyneille valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan (esim. tutkinnon suoritus lokakuussa 2019, maksuton oikeus heinäkuuhun 2021, tutkinnon suoritus helmikuussa 2020, maksuton oikeus heinäkuuhun 2021.) Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia, jolloin opintomaksu on 15 euroa/opintopiste.  Alumniopiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan eikä heillä ole tutkinto-opiskelijan opiskelijaetuja.

    Opiskeluoikeus voidaan myöntää yksittäisiin opintojaksoihin tai laajempiin opintokokonaisuuksiin akateemisten yksiköiden tarjoamiin opintoihin tai Vaasan yliopiston avoimen yliopiston Vaasassa tarjoamiin opintoihin. Opiskeluoikeus ei koske Vaasan kesäyliopiston tai avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten tarjoamia kursseja. Mikäli opinnot ovat tarjolla sekä akateemisessa yksikössä että avoimessa yliopistossa, opinnot tulee suorittaa avoimen yliopiston kautta.

    Opiskeluoikeus voidaan myöntää yhteensä enintään 30 opintopisteen opintoihin ja opiskeluoikeus on voimassa neljä lukukautta. Opiskeluoikeuden saaminen tietylle kurssille edellyttää, että kurssin vaatimat edeltävät opinnot on suoritettuina. Huom. Koulutusohjelmat voivat rajoittaa alumniopiskelijoiden määrää ja yliopiston omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla opintoihin valittaessa.

    Alumniopiskeluoikeutta voi hakea milloin tahansa lukuvuoden aikana (jatkuva haku). Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti samalla lomakkeella sekä akateemisten yksiköiden että avoimen yliopiston opintoihin.