Opintomme vastaavat modernin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Meiltä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. He kokevat, että työnantajat arvostavat Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa.

  Faktaa työllistymisestä:

  • Valmistuneista lähes 90 % on töissä vuosi valmistumisen jälkeen.
  • Suurin osa valmistuneista työllistyy yksityisiin yrityksiin ja valtion yhtiöihin tai kuntiin. Muita työllistäjiä ovat mm. valtio, järjestöt ja yksityisyrittäjyys.
  • Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin.

  Työnantajilta kuultua

  Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, kuten Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop osoittaa:

  – Vaasan yliopiston monipuoliset koulutusmahdollisuudet tukevat pohjalaismaakuntien elinvoimaisuutta. Alueellisena toimijana meille on erityisen tärkeää, että laadukkaiden opiskelumahdollisuuksien lisäksi yliopisto tuottaa jatkossakin osaavia työntekijöitä ja innovaatioita pohjalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin.


  Kerrytä työkokemusta

  Meiltä valmistunut Mira Oravamäki teki harjoittelunsa ympäristöministeriön viestintäosastolla. Hänen mukaansa harjoittelupaikan saa melko helposti, kunhan on itse aktiivinen ja panostaa hakemukseen ja CV:hen.

  – Olin todella kiinnostunut ympäristöasioista jo ennen harjoittelua, ja halusin kovasti myös oppia lisää. Urahaaveenani oli, että saisin tehdä tulevaisuudessa viestintää sellaisen aiheen parissa, jolla on merkitystä niin minulle kuin yhteiskunnallekin.

  Yliopistomme opiskelijat voivat hakea tukea harjoittelua varten. Monet korkeakouluharjoittelijaa etsivät tahot vaativatkin hakijoilta korkeakoulun myöntämää avustusta. Vaasan yliopistossa kaikki harjoittelutukea hakeneet hakukelpoiset hakijat ovat saaneet tuen työharjoitteluunsa.

  – Harjoittelutukijärjestelmä on todella hyvä systeemi, koska se mahdollistaa rahallisen korvauksen saamisen harjoittelusta. Jos tukea ei olisi ollut mahdollista saada, olisi minulle tarjotut harjoittelupaikat menneet sivu suun, koska kaikkiin vaadittiin tuki.

  Harjoittelusta voi olla paljon hyötyä opintojen jälkeistä työelämää varten. Harjoittelu on vaikuttanut Miran uraan selkeästi, sillä hän työskentelee tällä hetkellä ympäristöalan yrityksessä, jonne hän pääsi nimenomaan harjoittelusta saadun kokemuksen ja tietotaidon turvin.


  Tyytyväisiä diplomi-insinöörejä

  Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille.

  – Tuloksissa näkyvät pienen yksikön edut, jolloin opiskelijat ja opettajat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

  Lue lisää.


  Kohti työelämää

  Hallintotieteiden opiskelija Noora Marjeta tekee työharjoitteluaan sosiaali- ja terveyspolitiikan parissa Suomen Reumaliitossa. Laadukas opetus ja asiantuntevat opettajat ovat auttaneet paljon tulevaisuuden työuran ensiaskeleissa.

  – Harjoittelussa pääsen näyttämään yliopistosta hankittua osaamistani ihan käytännön työtehtävissä, jotka vastaavat hyvin siihen, mitä kursseilla on opetettu. Sote-alan opiskelu on valmentanut kohti työelämää, ja työnantajanikin kertoi arvostavansa Vaasan yliopistosta saatua koulutusta.


  Työelämä tutuksi jo opiskeluaikana

  Kesätöistä ja työharjoitteluista saa helposti ensikosketuksen työelämään. Kesätyöblogeissa opiskelijat kertovat itse kokemuksistaan alansa kesätöiden ja työharjoittelujen parissa.

  Tekniikka:

  Hallintotieteet:


  Yhteistyötä yritysten kanssa

  Brändijohtamisen kurssilla opiskelijat pääsevät yhdessä kehittämään yritysten tuotteiden brändäystä. Mukana on aitoja caseja, kuten kasvihuoneviljelyn tuotteiden mielikuvan parantaminen ja kuluttajien sitouttaminen kotimaiseen vaihtoehtoon.


  Lue seuraavaksi: Meillä sinä olet yksilö

  9 hyvää syytä